• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Regina Marková

Regina Marková

Ve středu 12. prosince 2018 připravili vyučující němčiny školní kolo olympiády pro vyšší gymnázium. Soutěžící absolvovali poslechový test a následně pohovor se zkušební komisí ve složení p. Skalický a p. Urbánek. Nejvíce bodů získala a vítězkou se stala Zuzana Nguyenová ze septimy, 2. místo obsadila Natálie Kálecká rovněž ze septimy a 3. místo vybojovala Anna Nesměráková ze třídy C3.A.

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězce přejeme hodně štěstí do okresního kola.

Dne 5. prosince 2018 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce žáků tercie a kvarty – kategorie II. B. Žáci absolvovali poslechový test a ústní pohovor se zkušební komisí. 1. místo obsadila Apolena Šumanová, těsně za ní následuje na 2. místě Patricie Kuglerová a 3. místo vybojovala Adéla Majerová, všechny tři z kvarty. Vítězce gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve vyšším kole.

Zkušební komisi vytvořily vyučující německého jazyka – D. Náhlíková, která připravila písemné testy, a R. Marková.

Ve středu 5. prosince 2018 dostali studenti druhých a třetích ročníků od Mikuláše dárek v podobě divadelního představení souboru Bear Theatre, který je na naší škole pravidelným hostem už několik sezón.

Třetí ročníky strávily část výuky ve společnosti zásadních děl anglické literatury, jako jsou například Beowulf nebo Na Větrné hůrce. Během šedesátiminutového představení History of English Literature studenti zjistili, že klasik není nepřítel, ale že příběhy, které jim byly představovány, jsou čtivé a zábavné. Druhé ročníky absolvovaly představení z trochu jiného soudku - The Best of Czenglish. Tato divadelní produkce byla zaměřena na chyby, které dělají všichni Češi bez rozdílu úrovně angličtiny, prostě jen proto, že jsou Češi. Obě vystoupení se setkala s dobrým ohlasem a byla jistě studentům přínosem.

Mgr. Olga Česneková

Strana 8 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru