DŮLEŽITÉ INFORMACE

BE IN (6)

BE IN projekt - strukturované vzdělávací kurzy

 

V týdnu, kdy máme v Děčíně jarní prázdniny, se koná další ze strukturovaných kurzů od English Matters, na něž vyjíždějí naši vyučující v rámci projektu BE IN. Již proběhly kurzy ve Finsku a ve Španělsku, kde studovaly vyučující Š. Opatová a G. Řeháková.

Do Dublinu se vypraví vyučující anglického jazyka a tělesné výchovy Jan Lajbl.

Jeho výjezdu předcházelo vzájemné školení vyjíždějících učitelů ohledně témat, která nás v projektu zajímají. A samostudium irského vzdělávacího systému ze zdrojů online, např. Eurydice.

Kdo se chce podívat do Dublinu s panem učitelem Lajblem, může tak udělat přes jeho Instagram, na který bude dávat fotografie. https://www.instagram.com/bein_janlajbl/ A to již od této soboty, kdy J. Lajbl do Dublinu odlétá. Na kurzu bude studovat týden. Součástí jsou přednášky, workshopy, práce na prezentaci v mezinárodním týmu evropských učitelů, návštěvy irských škol a vzdělávacích institucí a studium témat, která naše gymnázium ohledně inovací zajímají.

Přejeme mu šťastnou cestu a již teď jsme zvědaví na jeho poznateky, které si z Irska přiveze.

Instagram celého projektu: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_cs_0.jpg

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_en_0.jpg

 

 

Sekce zaměřená na inspirace a inovace ve vzdělávání v našem projektu BE IN úspěšně pokračuje. Již proběhl kurz na finský školský systém a na konci října na španělský.

 

Druhý týdenní strukturovaný kurz, který organizuje renomovaná španělská agentura ENGLISH MATTERS, proběhl v říjnu v Málaze, ve Španělsku.

Vyučující Gabriela Řeháková,  byla na kurzu s 26 učiteli z celkem 9 evropských zemí. Všichni absolvovali přednášky na španělskou historii, kulturu, neboť jsou pro pochopení školství zemi, důležité. Dále na přednáškách, například o vzdělávání v Andalusii nebo o výuce talentovaných žáků,  vystoupili španělští vzdělavatelé a tři dny probíhaly návštěvy účastníků kurzu vybraných škol, i s bilingvním programem, v Málaze.

Učitelé také vytvořili mezinárodní týmy a spolupracovali spolu na závěrečné prezentaci, kterou odprezentovali před všemi v sobotu, poslední den kurzu.

Během týdne měli i menší 'field-projects', vzdělávací exkurze, např. v La Alcazaba, Teatro Romano.

Instagramový deník celého projektu naší školy BE IN, kde najdete i fotografie, které Gabriela Řeháková uveřejňovala během kurzu ve španělské Málaze, zde:https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_cs_0.jpg

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_en_0.jpg

V našem novém projektu BE IN - Insprace, Inovace a Internacionalizace vyjedou naši vyučující do 7 evropských zemí poznat blíže tamní školský systém, podívat so do škol a najít typy na inovace do naší školy a porovnat si rovněž náš český, potažmo systém naší školy se zahraničím.

Výjezdům na kurzy předcházelo studium všech zapojených učitelek a učitelů, členů anglické katedry, témat, která nás v projektu zajímají, např. talentované děti, autonomie učení se, hromadná výuka, žáci se speciálními potřebami, spolupráce školy s veřejností. Učitelé si na základě samostudia (z odborné literatury, online článků a videí, blogů vzdělávacích expertů a skupin) vytvořili prezentace a vzájemně se proškolili na dvou formálních setkáních.

 

První týdenní strukturovaný kurz, který organizuje renomovaná španělská agentura ENGLISH MATTERS, proběhl v říjnu v Helsinkách, hlavním městě Finska.

Šárka Opatová byla kurzu s více než 100 učiteli z celkem 10 evropských zemí. Všichni absolvovali přednášky na finskou historii, kulturu, neboť jsou pro pochopení školství zemi, důležité. Dále na přednáškách vystoupili finští vzdělavatelé a tři dny probíhaly návštěvy účastníků kurzu vybraných škol v Helsinkách a druhém největším městě Espoo.

Učitelé také vytvořili mezinárodní týmy a spolupracovali spolu na závěrečné prezentaci, kterou odprezentovali před všemi v sobotu, poslední den kurzu.

Instagramový deník projektu BE IN, kde najdete fotografie, které Šárka Opatová uveřejňovala během kurzu ve FINSKU:https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

 

 

Pro nového vyučující anglického jazyka, který minulý školní rok rozšířil řady našeho pedagogického sboru, jsme do projektu BE IN naplánovali další vzdělání, neboť se nemohl (nebyl na začátku projektu zaměstnancem naší školy) účastnit ještě stále probíjajícího B2 Support, kde se vzdělává několik našich angličtinářek, které vyjely do Velké Británie a Irska nebo na mezinárodní konference. Pan profesor Lajbl alespoň iniciativně navštěvoval hodiny s rodilou mluvčí, kam každé úterý naše angličtinářky po své výuce minulý školní rok v rámci B2 Support vzdělávání chodily.

Na přelomu července a srpna 2019 vyučující AJ a TV Jan Lajbl vyjel na jazykově-metodický kurz do BELL TEACHER CAMPUS v univerzitním městě Cambridge v Anglii.

Kurz 'Language and Methodology Refresher: Secondary/Adults' dokumentoval fotografiemi na svůj instagram: https://www.instagram.com/bein_janlajbl/ .

Tematická náplň kurzu byla:

  • nejnovější teendy v metodologii výuky angličtiny
  • výuka gramatiky kreativně
  • dávání efektivního feedbacku
  • motivování a zaujetí studentů
  • práce s různými typy studentů
  • rozvoj anglických jazykových kompetencí
  • práce na výslovnosti
  • plánování inspirativních aktivit
  • rozvoj kulturního povědomí
  • sdílení praxe s kolegy z evropských zemí