• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

VĚŽ

 

 

 

 

Gymnázium Děčín se stalo partnerem příjemce - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.- v projektu "Věda pro život, život pro vědu" (Věž), registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0029 v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Více o projektu ...


VĚŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15

Po prázdninách naše škola pokračuje i v dalším školním roce v projektu VĚŽ. Naši studenti z C1.A a C1.B se zúčastnili 8.-10. 9. 2014 akce Letní dopravní škola, která se konala v Rumburku a mimo jiné posloužila i jako adaptační pobyt pro naše první ročníky. Tuto aktivitu organizovalo ČVUT v Praze (Fakulta dopravní).

Náplní pobytu byly nejen různorodé přednášky z oblasti dopravy - Elektromobilita (Ing. Ondřej Smíšek), Programovaní Lego robotů (Bc. Josef Drobný), Historie, současnost a budoucnost výstavby dálnic (Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.), Jak funguje internet (Bc. Josef Drobný), Bezpečnost letecké dopravy (Ing. Ota Hajzler) a Vysokorychlostní železnice (Ing. Michal Drábek, Ph.D.), ale i exkurze do Drážďan, kde studenti zhlédli s odbornými průvodci expozici výroby automobilu Volkswagen Phaeton a navštívili historickou část města. Poslední odpoledne bylo věnováno sportovním aktivitám.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná přednáška na téma Biopaliva

Ve středu 11.6.2014 se naši studenti opět zapojili do projektu Věž. Proběhla odborná přednáška Dr. Viktorie Weiss na téma Biopaliva. Studenti se prostřednictvím prezentace a krátkých filmů seznámili s výhodami  i zápory používání biopaliv 1. a 2. generace a s trendy v souvislosti s biopalivy 3.generace.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celodenní exkurze do CHKO České středohoří (volnočasové aktivity)

                V pátek dne 30.5. 2014 se skupina studentů ze tříd  V5B, C2B, V7A, C3B, C3A, V4A zúčastnila v rámci projektu VĚŽ (volnočasové aktivity) celodenní exkurze do CHKO České středohoří, lokality Opárenského údolí a vrchu Lovoš.

            Akci tentokrát využili  studenti biologického semináře 3. ročníku VG, kteří si rozšířili  svoje teoretické znalosti z botaniky o praktické poznávání a určování rostlin. Po výstupu na vrchol Lovoše se uskutečnila geologická část exkurze, během níž je student geologie na UK Marek Tuhý seznámil s geologickými poměry Českého středohoří, společně pak určovali nejznámější blízké vrcholy. Členové entomologického kroužku vedení Matějem Wisurou (studentem V5.B) nejprve prohlubovali své vlastní dovednosti z tohoto oboru zoologie a následně  seznámili ostatní účastníky se základními technikami odchytu hmyzu. Současně společně určovali pomocí základních znaků některé druhy hmyzu.  

            Fotodokumentaci v průběhu exkurze pořizovali dva vybraní studenti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přenáška HI-TECH přístroje

Přenáška HI-TECH přístroje  se konala 27. května 2014. Přednášel  Ing. Martin Novák, Ph.D. z Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP. Žáky seznámil  s možnostmi studia technických oborů při UJEP, s možnostmi zaměstnanosti v technických oborech v ČR i na Ústecku.  Hlavním předmětem přednášky byla prezentace možných oblastí použití vysokofrekvenční kamery  a termokamery – v hutnictví, metalurgii, sklářském průmyslu, stavebnictví  a medicíně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Seznamovací pobyt pro 1. ročníky čtyřletého studia


V rámci projektu VĚŽ na naší škole proběhla 5.11. 2014 zajímavá přednáška Blesky a polární záře. Problematiku tohoto fyzikálního jevu studentům 3. ročníků přiblížil profesor Kulhánek.

 

 


Projekt VĚŽ pokračoval v sobotu 22.11. 2014. Studenti semináře meteorologie navštívili  Meteorologickou stanici Milešovka. Mohli se seznámit s dlouholetou historií, přístrojovým vybavením a metodami, které se na této stanici využívají. Navštívili vnitřní prostory a meteorologickou zahrádku.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze učitelů do Míšně

Vyučující se seznámili s technologií výroby porcelánu v místní manufaktuře, v jednotlivých dílnách zaměstnanci manufaktury předváděli jednotlivé etapy výroby porcelánového výrobku. Výroba hmoty a její tvarování, sestavování jednotlivých dílů, zdobení ruční malbou, glazování, zlacení, vypalování přitahovaly pozornost nejen přírodovědně zaměřených vyučujících. Součástí komentované prohlídky byl i audiovizuální pořad o historii výroby porcelánu a přehled dějin města Míšně se zaměřením na technologické změny ve výrobě porcelánových produktů.  Všichni vyučující následně zhlédli bohatou expozici místního muzea, zaujal především výklad průvodkyně zaměřený na jednotlivé způsoby zdobení a významné výtvarníky  spjaté s výrobou porcelánu ve zdejší manufaktuře. Vyhledávanou součástí expozice se stala i výborně zásobená prodejna s exkluzivní nabídkou značkových výrobků. Atmosféru historického města dokreslila návštěva historicky vybavené restaurace s nabídkou místních specialit, včetně ochutnávky výrobků regionálního pivovaru. Během výborně organizované prohlídky historické části města zvláště učitelé dějepisu oceňovali především výběr jednotlivých lokalit a důraz na postižení základních informací, často  souvisejících s českými dějinami (založení r. 929, Jindřich I. Ptáčník, rod Wettinů), překvapení způsobila zvláště gotická katedrála a několik protestantských kostelů, pozornosti neunikla ani tradiční hrázděná nebo roubená výstavba jádra středověké Míšně. Pro Děčíňáky bylo zajímavé i zjištění, že povodně na Labi trápí nejen je. Pozitivní zážitky z celého dne byly umocněny individuální návštěvou místních vánočních trhů, kde převládala nabídka tradičních regionálních produktů. Viz fotogalerie

 


 

Přednáška Polymery

 

Ve středu 28.1.2015 se v aule školy uskutečnila další ze série přednášek v rámci projektu VĚŽ. Studenti chemických seminářů ve 4. a 3. ročníku si během přednášky Makromolekulární látky kolem nás rozšířili svoje znalosti v oblasti syntetických polymerů .

 

 

 

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru