• Maturanti ve Vídni
  Maturanti ve Vídni
 • Výměnný pobyt v Nantes
  Výměnný pobyt v Nantes
 • Kariérní den na Gymnáziu Děčín
  Kariérní den na Gymnáziu Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité termíny!
  Novinky ve školním roce 20/21: Divadelní klub nižší gymnázium pondělí odpoledne Divadelní klub vyšší gymnázium úterý odpoledne Pěvecký sbor (NG i VG) čtvrtek odpoledne

Základy společenských věd

Členové předmětové komise

Jméno Tel. číslo E-mail
 PaedDr. Hana Brádková 412 704 132 hbradkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Ľubomíra Medková 412 704 155 lmedkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Iva Jeníčková 412 704 155 izahradnickova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Petra Medková 412 704 155 pmedkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Gabriela Nováková 412 704 148 gnovakova(zavinac)gymnaziumdc.cz
PhDr., RNDr. Dalibor Hejna, Ph.D 412 704 138 dhejna(zavinac)gymnaziumdc.cz
Bc. Klára Křížová 412 704 143 kkrizova(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

O předmětu

Na nižším gymnáziu je jedna hodina týdně věnována předmětu občanská výchova v primě a sekundě.  Již název předmětu napovídá, že jeho obsah je zaměřen nejen faktograficky na znalosti např. různých typů států, jejich uspořádání, na sociální problematiku, rodinu a její správné fungování apod.,ale důležitá složka je výchovná se zaměřením na vytváření správných názorů a postojů, týkajících se různých oblastí našeho života. Vsoučasné době jsou v primě, sekundě , tercii  i kvartě užívány učebnice řady nakladatelství Fraus. V tercii a kvartě byla výuka posílena o další časovou dotaci, takže probíhá v rytmu 1, 2 hodiny týdně.

 Od školního roku 2009/10 přechází studenti vyššího gymnázia na výuku založenou na novém školním vzdělávacím programu. V jeho rámci došlo ke změně struktury i časové dotace předmětu ZSV. Od prvního do třetího ročníku je vyučován dvě hodiny týdně. Během této výuky si mají všichni studenti osvojit základy společenských věd. Ve 4. ročníku má předmět název Společenské vědy a je volitelný (volba předmětů pro 4.ročník probíhá již ve 3.ročníku). V rámci tohoto předmětu si budou moci rozšířit své znalosti v oblasti filozofie. Studenti si budou moci také vybrat společenskovědní seminář ve 4.ročníku.

Podrobnější informace je možné získat na webových stránkách školy, kde je možné seznámit se podrobně se školním vzdělávacím programem.

Společenskovědní seminář

Obsah semináře:

 • psychologie vývojová, sociální
 • etika
 • globální problémy, mezinárodní situace
 • legislativní změny v jednotlivých odvětvích práva

 

Exkurze:

 • Okresní soud v Děčíně
 • Jurta Nebočady, VÚ Boletice

Dle aktuálních možností besedy a přednášky s odborníky ( z rúzných oborů - psychologie, politologie, sociologie)

Předpokládaný vyučující: PhDr., RNDr. Dalibor Hejna, Ph.d

Používané učebnice

Od školního roku 2014/2015 na vyšším gymnáziu používáme učebnici od nakladatelství Didaktis:

Společenské vědy pro střední školy – 3.díl, ve kterém jsou zahrnuty právo a ekonomie. Tuto učebnici spolu s pracovním sešitem objedná hromadně škola pro studenty 1. ročniků / v listopadu nebo v prosinci, se slevou /, studenti budou používat tuto učebnici v 1. a 2. ročníku.

Pro ostatní ročníky vyššího gymnázia doporučujeme učebnice, které jsou k dostání na trhu, například Odmaturuj ze ZSV.

Učebnice na nižším gymnáziu: Občanská výchova / nakladatelství Fraus/

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru