• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Základy společenských věd

Členové předmětové komise

JménoTel. čísloE-mail
 PaedDr. Hana Brádková412 704 132hbradkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Ľubomíra Medková412 704 155lmedkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
 Mgr. Gabriela Řeháková412 704 148grehakova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Lukáš Lanč412 704 141llanc(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

O předmětu

Na nižším gymnáziu je jedna hodina týdně věnována předmětu občanská výchova v primě a sekundě.  Již název předmětu napovídá, že jeho obsah je zaměřen nejen faktograficky na znalosti např. různých typů států, jejich uspořádání, na sociální problematiku, rodinu a její správné fungování, ale důležitá složka je výchovná se zaměřením na vytváření správných názorů a postojů, týkajících se různých oblastí našeho života. V současné době jsou v primě, sekundě, tercii  i kvartě užívány učebnice řady nakladatelství Fraus. V tercii byla výuka posílena o další časovou dotaci, takže probíhá v rytmu 1 a 2 hodiny týdně (v lichém x sudém), v kvartě jsou 2 hodiny týdně.

Od školního roku 2009/10 přechází studenti vyššího gymnázia na výuku založenou na novém školním vzdělávacím programu. V jeho rámci došlo ke změně struktury i časové dotace předmětu ZSV. Od prvního do třetího ročníku je vyučován dvě hodiny týdně. Během této výuky si mají všichni studenti osvojit základy společenských věd. Ve 4. ročníku má předmět název Společenské vědy a je volitelný (volba předmětů pro 4. ročník probíhá již ve 3. ročníku). V rámci tohoto předmětu si budou moci rozšířit své znalosti v oblasti filozofie. Studenti si budou moci také vybrat společenskovědní seminář ve 4. ročníku.

Podrobnější informace je možné získat na webových stránkách školy, kde je možné seznámit se podrobně se školním vzdělávacím programem.

Společenskovědní seminář (SVS)

Obsah semináře:

 • psychologie – vybrané teorie vývoje osobnosti, psychopatologie
 • religionistika a světová náboženství – typologie náboženství, Bůh a člověk ve filozofických systémech
 • prezentace, seminární práce

Předpokládaný vyučující: Mgr. L'ubomíra Medková

Společenskovědní seminář (SVS2) - Mezinárodní vztahy

Obsah semináře:

 • Stát a jeho formy, občan ve státě
 • Politický systém ČR v kontextu dalších významných politických systémů

 • Mezinárodní vztahy, kolonialismus a globalizace

Předpokládaný vyučující: Mgr. Bc. Martin Nosek

 

Používané učebnice

Od školního roku 2020/2021 budeme na vyšším gymnáziu používat učebnici od nakladatelství Didaktis:

Odmaturuj ze ZSV - tuto učebnici budou objednávat učitelé ZSV hromadně pro studenty 1. ročníků na začátku školního roku (po nástupu do školy a po konzultaci se žáky 1. ročníků).

Učebnice na nižším gymnáziu: Občanská výchova – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia / nakladatelství Fraus/

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru