DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    I pro rok 2022/23 plánujeme přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd, které začnou 12.12.22. Další informace postupně zveřejníme. Den otevřených dveří bude 13.12.22 od 16:30 hod.

Úspěchy v češtinářské a dějepisné olympiádě

Výborná umístění se našim studentkám podařilo vybojovat i v okresním kole OČL, ve druhé kategorii vyhrála Ema Štechová (V6.A), v krajském kole se nám již tak výrazně  nedařilo, ale přesto oceňujeme potvrzení pozice naší školy na okresní úrovni. V okresním kole dějepisné olympiády nás svým pěkným třetím místem potěšila Bohdana Prchlíková (V6.A), v krajském kole jsme zastoupení neměli. V kategorii OČL 1 obsadila v okresním klání 4. místo Alice Makevich. Všem našim zástupkyním blahopřejeme. 

Opět máme krajské vítězství v SOČ

Ve středu 5. května se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Letos nás zastupovaly tři práce, další SOČ se z různých politováníhodných důvodů nemohly zúčastnit ani postupového okresního kola.

V nově postavené a perfektně  vybavené Fakultě životního prostředí UJEP jsme měli zastoupení ve třech tematických oborech. První místo v oboru č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní obory) získala Patricie Kuglerová (V7.A), jež obhajovala Filozofa s kladivem, vycházela z deformované filozofie F. Netzsche, čehož se v rámci zjednodušování dopouštíme při výkladu nacistické ideologie. Dostalo se jí i vesměs příznivého posudku od renomovaného oponenta působícího na Filozofické fakultě UJEP. Zaujala i svou předtočenou obhajobou v podobě videa. Druhé místo obsadila Rozálie Nedvědová (C3.B) v oboru č. 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) se svou prací Hlavy vzhůru, v níž se věnovala secesním stavbám na Děčínsku, řešila i problematiku necitlivých oprav umělecky zajímavých objektů.  Třetí místo v jiné porotě, tedy v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), vybojovala Nela Hegerová, jež se zabývala vlivy rozvodu na psychiku dětí, nasbírala slušné množství podkladů v podobě autentických výpovědí a vytvořila příručku, jež je v současné době už využívána v ordinaci profesionální psycholožky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, krásná umístění a opětovný postup do celostátního kola pak potvrzují, že s talenty na naší škole umíme individuálně pracovat.    

Dne 22. 3. 2022 proběhlo na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky pro soutěžící ze škol v Ústeckém kraji. Z naší školy postoupili studenti: Marika Trajerová, Ondřej Švihnos a Jan Prášek.

Nejlépe se umístil Ondřej Švihnos, který obsadil páté místo. Mezi úspěšné řešitele se ještě zařadil Jan Prášek.

Výsledková listina https://www.ibobr.cz/vysledky-a-statistiky/listina-vitezu-senior-2

Okresní kola olympiád v cizích jazycích

Naši studenti byli maximálně úspěšní v okresních kolech olympiád v cizích jazycích. Nejdříve proběhlo kolo v německém jazyku, kde kategorii II. B pro tercii a kvartu vyhrál žák z V4.A Vojtěch Kopecký. V kategorii III. A pro SŠ zvítězila Patricie Kuglerová z V7.A.

Obdobně dopadly výsledky v anglickém jazyku. Primánka Andrea Barillová skončila mezi nejmladšími těsně na 2. místě. V kategorii II. B pro tercii a kvartu 1. místo obsadila Stella Havlíková z V3.A a v nejstarší kategorii pro gymnázia obhájila své prvenství z nižšího kola Aneta Paurová z V7.A.

Všem zúčastněným gratulujeme k vynikajícím výsledkům, děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajských kolech.

Matematický klokan 2022

Matematický klokan je mezinárodn matematická soutěž původem z Austrálie, do které se od roku 1995 zapojuje i ČR. Soutěžící jsou rozděleni do 6 kategorií dle věku a řeší 24 úloh testovou formou.

Letos se do soutěže na naší škole zapojilo celkem 223 žáků. Absolutně nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Toman ze sexty, který získal 115 bodů ze 120 možných.

Výsledky jednotlivých kategorií:

kategorie Benjamín (prima, sekunda)

1. V. Brůna (sekunda)

2. V. Felt (sekunda)

3. J. Kreuzinger (sekunda)

kategorie Kadet (tercie, kvarta)

1. A. Makevich (tercie)

2. O. Baco (tercie)

3. V. Svoboda (tercie)

kategorie Junior (1., 2. ročník, kvinta, sexta)

1. T. Toman (sexta)

2. M. Bureš (sexta)

3. F. Zajíček (C1A)

kategorie Student (3., 4. ročník, septima, oktáva)

1. O. Švihnos (septima)

2.-3.  M. Ulip (septima)

2.-3. R. Nedvědová (C3B)

Strana 1 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru