DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 20.12.2022 od 16:00 hod. se v prostorách školy uskuteční Vánoční odpoledne pro rodiče, více informací obdržíte prostřednictvím IS Bakaláři.

OTMH FINÁLNÍ E-BOOK - KRONIKA PROJEKTU OD 2019-2022

Milí kolegové a milí žáci,

publikujeme e-book vytvořený ke zmapování činnosti naší a partnerských škol z Nizozemí, Litvy a Portugalska v projektu Off the Main Highlights, který byl ukončen 31.srpna 2022.

Jste zváni do této kroniky nahlédnout anebo se i začíst, abyste si udělali představu, načem vaši spolužáci nebo učitelé pracovali a co takový projekt mezinárodní spolupráce škol může obsahovat za aktivity:

LINK TO THE OTMH E-BOOK IN PDF FORM

LINK NA ONLINE FLIP VERZI E-BOOKU

“The European Commission is not responsible for the content of this publication”.

 

Sdílení např.

OTMH FACEBOOK: https://www.facebook.com/offthemainhighlights1921

OTMH INSTAGRAM: https://www.instagram.com/offthemainhighlights/

OTMH TWINSPACE: OTMH TWINSPACE

OTMH TWINSPACE at the new European portal: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/main-highlights

rvp.cz: https://blogy.rvp.cz/b2support/2022/10/26/off-the-main-highlights-e-book-projektu-spoluprace-skol/

Učitelé+ : https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/permalink/5510334255716802/

Association of English Teachers of the Czech Republic Facebook: https://www.facebook.com/groups/156797197729764/permalink/5566307856778644/

Litevský web The News of Education: Lithuanian The News of Education

Litevský web Prezidento Antano Smetonos Gimnazija: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA

Nizozemský web Bataafs Lyceum Hengelo: Bataafs Lyceum Hengelo

Portugalský web na Agrupamento de Escolas de Vilela: AGRUMANETO DE ESCOLAS DE VILELA WEBSITE

 ________________________________________________________________________________________________________________

TEXT IN ENGLISH:

Dear pupils and teachers or parents/ anyone from the public reading this,
we would like to share with you an e-book that chronicles the activities and events of a European schools-cooperation project OFF THE MAIN HIGHLIGHTS.
Let us give you some context concerning the project: this three-year collaborative partnership and work, including mobilities, was realized by our school, Gymnázium Děčín, and our partners:  Bataafs Lyceum Hengelo, Agrupmaneto de Escolas de Vilela, Prezidento Antonos Smetanos Gimnazija.
The concrete-result goal of the project was to map places "off the main highlights" that are not the most famous tourist attractions in our region but are still worth visiting because of their historical, architectonical, biological and geographical value. Pupils from our four secondary schools went on expeditions and then together created a Google map with markers in English, Czech, Dutch, Lithuanian and Portuguese. They also created and recorded several drama sketches linked to the off-the-main-highlights places and spoke to local people. Of course, as we were four European countries, a big part of the mobilities were team-building activities. In each mobility, there was a treasure/photo hunt with an app too. Of course, our pupils stayed in a host family of a partner pupil for a week to learn more about the way of life in the local families. Lust but not least, the teams had cultural experiences prepared for them in each country, e.g. burning of troubles in Portugal, cycling in the Netherlands, grilling sausages at a campfire in Czechia, and traditional dance in Lithuania. Moreover, in the mobility week visiting pupils gave lectures about their country, region, and school to pupils in chosen classes. The lingua franca of the project was English, however, some little learning of our countries' mother tongues appeared too.
All these activities had had to be prepared and organized by each country, which was the work of our clubs in between the mobilities, but we had extra activities as well: teams introductions, brainstorming what we know about partner countries at the beginning of the project, logo creation, video conferences among pupils and teachers, travelling mascot panda showing around our school and region, lectures by experts - historians, park employees, writers, preparatory expeditions.
The whole project aimed at the development of pupils' skills necessary for their career and also personal life in the 21st century, such as English language, ICT, critical thinking, creative, cooperative, project and social skills. Pupils developed these skills during project work in schools' clubs or in international teams during mobilities to partner schools and regions. Next, we had wanted to have a project that would get pupils and teachers outdoors and physically active, which definitely happened, and even some more demanding hiking, rafting or Ferrata climbing was included. . A part of the project was also valuable feedback on it, which is to be found in the final project e-book in detail - from involved pupils, their parents, and teacher coordinators and leaders.
Altogether there were directly involved in the work from four countries: 61 active pupils, 24 teachers/management members, and project pupils' families hosting foreign pupils.  Next, hundreds of other people were somehow affected by the project: other pupils and teachers from our four schools, project participants' families and friends, experts helping with the preparatory activities and mobilities, national agencies responsible for Erasmus Plus projects in Czechia, Lithuania, the Netherlands, Portugal, but also local council employees, visited institutions' employes, tourist information centres and various local businesses.
 
These memorable three years are documented in the final e-book, which you may enter and read here:
FLIPPING-PAGES version of the OTMH e-book: https://online.fliphtml5.com/ywpba/vsgj/
 
Thank you for your work if you are one of the people who have worked on this project or if  in some way you have helped and supported us.

 

 

Š. O.

OTMH PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE

29.6. byl projekt OTMH  představen všem doplněním prostoru Erasmus corner v druhém patře nástěnkou s body z Google mapy, kterou žáci v mezinárodních týmech vytvořili po absolvování expedic během mobility u nás v Děčíně.

A v aule proběhla přednáška o projektu, které se účastnili všichni tři koordinátoři: Milena Kmochová, Šárka Opatová a Jarislav Peřka - a to za učitele a za žáky pracující v projektu: Anna Mrázová a Alena schmidtová.

Alena např.pohovořila o komunikaci v anglickém jazyce s partnerskou portugalskou studentkou a jejími rodiči, o používání překladče v mobilu, o výhodě, když vaši rodiče hovoří anglicky a hostíte studenta. Portugalská studentka velmi ocenila, že mi mohla s Aleninými rodiči popovídat. Alena dodala, že zaznamenala, že portugalská rodina žila skromněji než my, ovoce pro ně bylo poměrně drahá záležitost. Také řekla, že byli velmi ohleduplní.

Anna pohovořila např. o nizozemské partnerské škole v Hengelu, která je velmi moderní, má prosklené učebny a výborně vybavené ICt učebny. Celý týden hodnotila jako skvěle zorganizovaný ze strany Nizozemců.

Přednášky se zúčastnila i ředitelka školy Lenka Holubcová. Na fotografii s přednášejícími studentkami z projektu OTMH.

Koordinátor projektu, učitel biologie a chemie, Jaroslav Peřka před nástěnkou, kam připravil k prohlédnutí body z Google mapy projektu.

Koordinátorka Milena Kmochová, učitelka anglického jazyka, hovořící o prjektu ke kolegům.

Ve čvtrtek 16.6. se vydali učitelé, žáci a jejich rodiče, kteří se podíleli na projektu Off The Main Highlights, na Mariánskou louku. Přišla i ředitelka školy Lenka Holubcová, která je vedoucí projektu.

Od 18:00 do zhruba 20:30 proběhlo:

- představení bodu mariánská louka - její historie od středověkého královského města, které tu stávalo, až po dnešek - "z louky na louku"

- zavzpomínnání na počátky našeho projektu, hledání partnerských škol do projektu, covid komplikace

- shrnutí aktivit a mobilit

- promluvy učitelů, žáků a rodičů

- předání certifikátu o účasti v projektu žákům z kroužku Erasmus Plus Club

- společná fotografie

- piknik

 

Bylo to moc hezká závěrečná expedice spojená se slavnostním zakončením na jednom z našich bodů a jsme rádi, že jsme se mohli sejít. Byla to radost. 

 FOTOGRAFIE ZDE: https://drive.google.com/drive/folders/1uSBaEMRkpSFVrrejGyl7_Q5FgMexkOav?usp=sharing

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus pogramme of the European Union

 

Poslední mobilita projektu OFF THE MAIN HIGHLIGHTS proběhla u nás, hlavní organizující školy, od pondělí 30.května do neděle 5.června 2022. Sjelo se nám sem tradičně po třech učitelích a pěti žácích z Litvy, Nizozemí a Portugalska. Patnáct zahraničních žáků - hostů - pobývalo během celého týdne v hostitelských rodinách našich třinácti žáků, kteří se předtím jako hosté účastnili jedné nebo dvou mobilit u našich partnerů.

Program točící se kolem poznávání míst mimo hlavní turistické trasy, tedy "off the main  highlights", byl orientovaný na zeměpis, bilogii, dějepis, architekturu, kulturu. Byl rozdělen na DEN DĚČÍNA/ DEN ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ / DEN LABSKÉHO KAŇONU / DEN ČESKÉHO ŠVÝCARSKA / DEN VYTVÁŘENÍ GOOGLE MAPY A FERRATY. Během provázení našimi žáky a učiteli si zahraniční žáci zapisovali do deníku, který jsme jim vyrobili a také probíhaly teambuildingové aktivity a natáčely se videorozhovory, společný tanec a dramatické scénky. Jako kulturní zkušenost bylo připraveno opékání buřtů u kolegyně Kmochové na zahradě a žáci v lese v  Malé jedlcepřipravili pro zahraniční kamarády noční stezku odvahy.

Během prvního dne aktivit úterý jsme se vypravili s našimi zahraničními hosty k různým bodům v Děčíně, vše odstartoval ranní výstup na vyhlídku na Pastýřskou stěnu, kde bylo oficiální zahájení projektu a přivítání všech účastníků. Na Mariánské louce proběhly seznamovací hry a po obědě ve školní jídelně hledání pokladu v mezinárodních týmech.  Během hledání pokladu v mezinárodních týmech žáků pomocí aplikace Action Bound, naši učitelé vzali zahraniční učitele na Pravčickou bránu, což byl asi první náročnější výšlap týdne a poznání zdejších pískovcových skalních útvarů. Nezapomeneme, když portugalská učitelka Rosa zazpívala písně Faudo přímo nahoře u restaurace.Odpoledne žáci prováděli po bodech v Děčíně, např. k řopíkům, bývalému chudobinci u kostela Sv.Kříže, nebo Staroměstskému mostu.

Ve středu se celá výprava vydala do Zubrnic, kde ve staré škole došlo i na fyzické tresty. Po řízku u Pernekrů se vyrazilo do lesa na Bukovou horu (683 m.n.m) , čedičovou dominantu Verneřického středohoří, kde jsme se zastavili u ruin bývalých německých osad, anpř. Maueršína nebo Velkých Stínek. Po náročném výšlapu jsme se pokochaly výhledem na Humboldtově vyhlídce, kde jsme si povídali i o mohutném zdejším vysílači. Poté se jelo do kostela v Malé Jedlce, kde jsme si vyslechli od místního kronikáře pana Dočekala povádání o historii a velké potěšení vzbudilo u žáků možnost zahrát si na kostelní varhany. Mezi našimi týmy se vynořilo několik hudebních talentů! Na zahradě u paní učitelky Kmochové byla kulturní zkušenost - opékání špěkáčků na ohni a večer si naši žáci připravili pro zahraniční kolegy další českou kulturní zkušenost a to cestu odvahy.

Čtvrtek byl dnem raftingu na naší krásné řece Labi, kde po cestě bylo hned několik Google pointů, např. Svatý Vojěch a živočichové jako bobr nebo volavka. Odpoledne žáci strávili v Ústí nad Labem.

Páteční program byl dnem Českého Švýcarska. Všichni se rozdělily na 3 týmy a vyrazili směr Dolský Mlýn ze Srbské kamenice, Růžové a Mezní Louky. Na Dolském Mlýnu bylo malé historické povídání a týmové soutěže v hledání zlata v řece Kamenici a závod vlastnoručně postavených vorů.

Poslední den programu - sobota - byl věnován práci na počítači a výstupech této týdenní mobility - ve škole žáci pracovali na Google pointech do projektové mapy, přečkládali texty z aj do národních jazyků, nahrávali fotografie, videa. Odpoledne byla na programu pro zájemce děčínská Via Ferrata. Slavnostní zakončení proběhlo u společné večeře, kde byly předýny účastníkům ze zahraničí certifikáty.

.................................................................................

Děkujeme

+ za organizaci mobility učitelům: Mileně Kmochové, Jaroslavu Peřkovi a Šárka Opatové.

+ za pomoc při organizaci, práci během mobility a hoštění zahraničních žáků našim členům kroužku Erasmus Plus Club. Jsou to: Mrázová, Schmidtová, Tschakertová C2.B, Prokeš, Rusnáková, Žáčková C2.C, Faugner, Hrabě, Prchlíková, Skálová, Štechová V6.A, Křivánek C3.B a již absolventovi Kryštofu Kanive.

+ za pomoc při organizaci Lence Holubcové, Jitce Němcové a Olze Česnekové.

+ za přijetí prezentujících žáků v hodinách kolegům: Kláře Křížové, Lucii Frajsové, Martinu Kolářovi, Dáše Tvrdíkové, Mileně Kmochové a Šárce Opatové.

 

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union.

V pondělí večer 30.května do Děčína dorazí učitelé a studenti z našich partnerských škol: Battafs Lyceum, Kauno Roku Gymnazija a Escola Básica Secundária de Vilela.

Během týdenní mobility u nás, která je posledním výjezdem v rámci projektu OTMH, absolvují žáci a učitelé naplánované expedice, teambuildingové aktivity, kulturní zážitky a ve čtvrtek vystoupí se svými interaktivními přednáškami v anglickém jazace ve vebraných hodinách.

Žáci budou bydlet v hostitelských rodinách u našich žáků.

Na přípravě celého týdne pracovali žáci z kroužku Erasmus Plus - z tříd C2.B, C2.C, V6.A, C3.B a C4.B: Anna Mrázová, Alena Schmidtová, Barbora Tschakertová, Šimon Prokeš, Nikola Rusnáková, Barbora Žáčková, Pavel Faugner, Vítek Hrabě, Bohdana Prchlíková, Anežka Skálová, Ema Štechová, Adam Křivánek a Kryštof Kanive. 

a vyučující Milena Kmochová, Jaroslav Peřka a Šárka Opatová.

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus programme of the European Union

Strana 1 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru