• Vystoupení pěveckého sboru v Kolumbii.
    Vystoupení pěveckého sboru v Kolumbii.
  • Maturanti ve Vídni
    Maturanti ve Vídni
  • Studenti ve Skotsku
    Studenti ve Skotsku

Podívejte se s našimi vyučujícími do Velké Británie a Irska - Instagram diaries opened !

 

Jak asi víte, od června běží na naší škole projekt Erasmus+KA1 " B2 Support" na podporu výuky studentů, kteří jsou na úrovni B2 a výše, potažmo tedy našich učitelů angličtinářů, kteří je vzdělávají.

 

Během následujících 14 dní můžete sledovat dvě vyučující anglického jazyka během jejich studia na jazykových školách ve Velké Británii a v Irsku. Jak?

Stačí se podívat do jejich instagramových deníků. Jedna vyučující zamíří tento víkend do Galway v Irsku, kde jí v pondělí začíná výuka ve škole Galway Cultural Institute. Druhá vyučující zamíří za studiem do Edinburghu, hlavního města Skotska, které je součástí Velké Británie. Ubytované budou v hostitelských rodinách, kde budou mít další příležitost pro komunikaci v anglickém jazyce.

Součástí 14-denního pobytu je mimo intenzivní výuky i poznávání míst a okolí, což naše vyučující jistě posléze využijí v hodinách anebo seminářích. Zároveň po příjezdu předají nabyté vědomosti a materiály i kolegům.

 

deník z Galway : https://www.instagram.com/b2supportgalway/

deník z Edinburghu  : https://www.instagram.com/b2supportedinburgh/

deník celého projektu poběží rok a půl zde: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 

V září a v listopadu vycestují na jazykový kurz další dvě vyučující, do Brightonu a Oxfordu. Deníky zveřejníme včas.

 

Šárka Opatová

koordinátorka projektu B2 Support

 

_______________________________________________________________________________

 

jazykářské okénko:

Galway /ˈɡɔːlw/

Edinburgh [ˈɛdɪnb(ə)rə]

 

 

Erasmus + : B2 SUPPORT - 2018-2020

 

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: B2 Support / Podpora B2

 

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj, a to jazykový i metodický, aby jsme mohli zajistit kvalitní výuku pokročilých studentů úrovně B2. Zaměřujeme se na zlepšení a celkové zaktivizování jazyka našich učitelů angličtiny.

Škola plánuje vyslat čtyři vyučující anglického jazyka na kurz jazykový do Velké Británie a dále Irska. Tyto 14-denní mobility se uskuteční na podzim 2018. Učitelé budou během školního roku ve studiu pokračovat na hodinách s rodilým mluvčím.

Během letních prázdnin 2019 pojedou tito čtyři vyučující na kurzy zaměřené na metodologii výuky anglického jazyka v pokročilých skupinách/pro středoškolské učitele. Opět do Velké Británie.

Nově nabyté znalosti a metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047551

začátek projektu: 1. června 2018

konec projektu: 31. ledna 2020

 

V tomto roce uspělo se žádostmi o grant v Eramsu+ KA1 40 % žadatelů. Jsme velmi rádi, že naše škola byla mezi schválenými žádostmi. O průběhu projektu B2 Support Vás budeme informovat na stránkách naší školy. Stejně jako v minulém a velmi úspěšném projektu IPZVAJARES, který byl ohledně zaměřený na ICT, drama a literaturu v hodinách anglického jazyka, chystají učitelé instagramové deníky z kurzů.

O minulém projektu IZVAJARES zde: https://gymnaziumdc.cz/erasmus

video o IPZVAJARES: https://gymnaziumdc.cz/video-o-probehlem-projektu-erasmus

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

 

 

 

Erasmus + IPZVAJARES - 2016-2017

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: Inovace pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a rozvoj evropské spolupráce

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj a zkvalitnit podmínky pro evropskou spolupráci. Tím dosáhneme vylepšení výuky angličtiny na naší škole a lépe připravíme naše absolventy na studium a kariéru v evropském kontextu.  Měly by se zlepšit jazykové, metodické a sociokulturní kompetence učitelů anglického jazyka a pracovníka klíčového pro evropskou spolupráci, zároveň bude možnost osobně navázat profesní kontakty s pedagogy z jiných evropských škol.

Škola plánuje vyslat jednu vyučující anglického jazyka na kurz kombinovaný – zaměřený na jazyk a metodologii a tři vyučující pak absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka ve Velké Británii za měřené na specifické oblasti metodiky: ICT, literatura a dramatické techniky ve výuce anglického jazyka. Zástupkyně ředitele absolvuje v rámci projektu jazykový kurz angličtiny určený učitelům či členům managementu škol.

Nově nabyté metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023402

začátek projektu: 1. července 2016

konec projektu: 30. září 2017

instagramové nástěnky projektu:

* celého projektu: https://www.instagram.com/ipzvajares_erasmusplus/?hl=en

* kurzu ICT in Education- Cambridge: https://www.instagram.com/ict_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Drama in ESL - Canterbury: https://www.instagram.com/drama_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Literature and Drama in Language Teaching - Norwich: https://www.instagram.com/literature_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Secondary Teachers of English - Cardiff: https://www.instagram.com/cardiff_ipzvajares/?hl=en

Link na powerpointovou prezentaci z kurzu

*English for European Educators - Exeter: https://drive.google.com/file/d/0Bz3UwbqjyHJYUjFSR2ZlNW56NGM/view?usp=sharing

 

VÍCE o akcích a průběhu v sekci anglického jazyka zde:https://gymnaziumdc.cz/stranky-predmetu/anglicky-jazyk/erasmus-ka1

 

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

O prázdninách 2016 vyšel v Děčínském zpravodaji článek o našem projektu "IPZVAJARES". Děkujeme. Článek je na fotografii.

 

Strana 1 z 2

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

DOTAZY

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

PRACOVNÍ MÍSTA

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru