• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Opravné ročníkové zkoušky proběhnou 27.8. a 30.8.2024 od 09:00.

V rámci akce EU 'Move2Learn, Learn2Move' nás navštívili paní profesorka Leonor Marques a její tři studenti. Šlo o výměnnou akci etwinnerů z ukončeného projektu 'eMates', my jsme byli na týden v Agrupamento de Escolas de Vilela, u Porta, v září. Kvůli věkovému limitu mohli přijet pouze tři portugalští studenti, přičemž nám hostili studentů 8, o to více jsme se jim snažili připravit zajímavý program.

Naši portugalští partneři k nám cestovali přes Drážďany. Stejně jako nám jim letenky hradilo Move2Learn. Do Děčína pak v sobotní podvečer přijeli vlakem.

Nedělní program zajišťovali hostitelé. Studenti se vydali na prohlídku Děčína nebo do Teplic na výrobu vánočních ozdob. Vyučující Leonor jsme my učitelky vzaly na pevnost Königstein a poté na krásný večerní houslový koncert na zámek, kde mimochodem vystupovali i naši studenti.

V pondělí jsme byli přivítáni na radnici panem Smíškem, pak jsme zavedli Portugalce do naší školy, kde je uvítala u kávy a pohoštění paní ředitelka Holubcová společně s paní zástupkyní Brádkovou. Dále se Portugalci aktivně účastnili výuky. Odpoledne jsme jim ukázali náš zámek, kde nás skvěle, v anglickém jazyce, provedl student Michal Douša. Večeře byla v české hrestauraci Radnici.

V úterý díky nepřízni počasí byl výlet na Pravčickou nahrazen výletem do Ústí nad Labem, s návštěvou muzea a výstav, např. k 100. výročí založení Československa. Studenti se projeli lanovkou na Komáří výžku.

Ve středu se konal výlet do Drážďan, tudíž naši portugalští přátelé navštívili i Německo. V galerii Zwinger se jim velmi líbila výstava starých mistrů. A samozřejmě jsme zamířili na vánoční trh, kde mohli vidět tradiční štoly, ozdoby jako např. louskáčky a nádherné stánečky s pohádkovými motivy.

Čtvrtek patřil highligtu, tedy našemu hlavnímu městu, Praze. Tramvají jsme dojeli na Pražský hrad, kde jsme na okruhu A absolvovali prohlídku Katedrály Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále části hradu, kde je Vladislavský sál. Povykládali jsme Portugalcům o defenestraci. poté jsme zašli do Baziliky Sv.Jiří a na tamější vánoční trh. Zakončili jsem Zlatou uličkou. Odtud jsme šli přes Nerudovu ulici do kostela s Pražským jezulátkem, což portugalští studenti i paní Leonor chtěli vidět. Měli dokonce za úkol nakoupit figurky slavného Jezulátka pro rodinné členy. A pak už následoval Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašná brána a nakonec Palladium, kde jsme se mohli navečeřet.

Během týdne byli studenti portugalské výpravy ubytováni v rodinách našich studentů a paní profesorka Leonor v rodině paní profesorky Kmochové. Komunikovali jsme společně v anglickém jazyce.

 

Poděkování za hostitelství paní Leonor a jejích studentů patří paní profesorce Kmochové, Andree a Anetě Joščákovým, Filipovi Lipenskému a Pavlu Kostincovi. Doprovodných akcí se pak účastnili v rámci možností i ostatní etwineři: Radka Bérová, Klára Šidlofová, Zuzana Nguyen a Vanesa Velozo.

FOTOGRAFIE zde: https://drive.google.com/open?id=1vdZFwloeoSxktiUfRtKRDln5k3d3utXR

Celou akci považujeme za velmi zajímavou a přínosnou. Děkujeme všem, kteří se do ní zapojili.

Š.O.

V říjnu nás zastihla potěšující zpráva, společně se studenty z kroužku ‚eTwinning Club‘ jsme získali za náš mezinárodní projekt 'eMates' European Quality Label. Dle sdělení Národního podpůrného střediska pro eTwinning ČR je toto ocenění důkazem, že projekt odpovídal evropským měřítkům kvality mezinárodního školního projektu. Jsme tím velmi potěšeni a je to krásné zakončení celého projektu, který byl pro všechny zúčastněné nejen prací, ale také velikou zábavou a skvělou šancí k neformálnímu učení. Časopis eMates jsme psali společně se studenty z Itálie, Španělska, Portugalska a Turecka. Poněvadž se projekt líbil, byli jsme vybráni programem Move2Learn, Learn2Move od Evropské Unie na týdenní návštěvu partnerské portugalské školy Agrupamento de Escolas de Vilela toto září, přičemž nám byly uhrazeny letenky do Bruselu, Porta a zpět.

 

Portugalští studenti, pod vedením paní učitelky Leonor Marie Marques, nás velmi hezky přivítali. Během pobytu jsme se pohybovali ve škole, kde se naši studenti účastnili běžné výuky. Pozorovali jsme i projekt, kdy všichni studenti celý týden zvelebovali, opravovali a uklízeli školu i její prostranství. Ve výtvarné dílně jsme si namalovali každý autoportrét, i ti bez talentu. A odvezli jsme si tak domů vlastnoručně vyrobený suvenýr. My vyučující jsme na pracovním setkání s ředitelem školy Albinem Pereirou domluvili budoucí partnerství pro nový projekt Erasmus KA2. Velmi zajímavá akce byla lekce golfu, který portugalská škola používá jako motivační nástroj pro studenty s horšími učebními výsledky, aby se např. naučili disciplíně a soustředění. Všechny nás také přijali na oddělení vzdělávání na radnici v Paredes.

Součástí programu byla samozřejmě i návštěva místních zajímavostí. Zavítali jsme do nejkrásnějšího knihkupectví v Portugalsku Livraria Lelo, kolébky králů Guimarães, neobyčejně kouzelného města Porto, jeho vykachličkovaného nádraží São Bento, věže Clérigos a poté jsme šli k řece Douro. Tam je Porto snad nejkrásnější. Most Ludvíka I. Vám stále něco připomíná…až se dočtete, že jej navrhoval Gustav Eiffel a je jasno. Moc jsme si to užili také na břehu Atlantiku a na turistických trasách v parku Paiva.

Ochutnali jsme národní jídla, např. sendvič francesina, tresku ‘bacalhau‘, historický recept Tripas a Moda de Porto. Známé jsou i koláčky Pastel de Nata, které jsou plněné žloutkovým krémem.

Nejlepší na všem je, že jsme projekt dělali všichni „nezištně“, pro radost z příležitosti používat angličtinu i mimo klasické vyučování a pro tu cennou příležitost seznámit se se studenty a učiteli z jiných zemí. Nikdo z nás netušil, že se nám podaří i vycestovat.

Děkuji ředitelce gymnázia Lence Holubcové, Unii rodičů, škole Nativity a CK Dezka, kteří nám pomohli s dopravou v ČR.

Velké poděkování patří i vyučujícím, které se se mnou podílely na kroužku či výjezdu, Karolině Beauxisové a Mileně Kmochové.

Šárka Opatová

Fotogalerie

Video

European Quality Label

Studenti a vyučující anglického jazyka z kroužku eTwinning Club ( šk.rok 2016/2017), získali za svůj mezinárodní projekt 'eMates' nově European Quality Label. Dle sdělení Národního podpůrného střediska ČR je ocenění důkazem, že celý projekt odpovídal evropským měřítkům kvality mezinárodního školního projektu. Jsme tím velmi potěšeni a je to krásné zakončení celého projektu, který byl pro eTwinnery prací, velikou zábavou a také skvělou šancí k neformálnímu učení.

eTwinneři, kteří vydávali online časopis eMates společně se studenty z Itálie, Španělska, Portugalska a Turecka, byli za odměnu na týdenní návštěvě partnerské portugalské školy Agrupamento de Escolas de Vilela toto září. Byli vybráni programem Move2Learn, Learn2Move od EU, jenž jim hradil letenky do Porta a zpět. Více o této návštěvě již brzy, připravuje se videoprezentace.

 

 

 

Národní podpůrné středislo pro eTwinning v ČR nám poslalo pěknou prázdninovou zprávu:

Studenti z kroužku eTwinning si za svůj online časopis 'eMates' vysloužili ETWINNING QUALITY LABEL, která se uděluje, jak název napovídá, kvalitním projektům.

Obdržely jsme i zprávy, že i naše partnerské týmy v Turecku a Portugalsku dostali ocenění za náš společný časopis ve svých zemích.

Máme radost.

 

Š.O., K.B.

vedení kroužku

* Na certifikátu je jméno učitele, který projekt na portálu zakládá. Studenti dostanou vlastní certifikát - viz další foto.

'eTwinning Club' a shrnutí jeho roční činnosti

Kroužek 'eTwinning Club' a jeho roční práce

Téměř každé úterní odpoledne se scházela skupinka 8 studentů v 14:45 a hodinu, někdy i dvě, a pracovala na eTwinningovém projektu. Psaní časopisu je práce nelehká a vyžaduje samozřejmě čas i mimo kroužek.

Zde jsou ještě jednou jména šikovných studentů, kteří psali články, rozhovory, dotazníky, průzkumy a fotili:

Tereza Vrabcová, Aneta Joščáková, Andrea Joščáková, Radka Bérová, Klára Šidlofová, Daniel Bislimaj, Pavel Kostinmec, Filip Lipenský, Vanesa Veloza a Zuzana Nguyen (obě spolupracovaly na prvním čísle).

 

My jsme si našli přes fórum tři nové partnerské školy, z Itálie, Portugalska a Španělska, a společně ještě s lyceem z Turecka, naším partnerem z minulého projektu From Our Windows, jsme vytvořili online časopis v anglickém jazyce 'eMates' a 22. září zaregistrovali náš projekt na evropském portálu eTwinning.

 

Co jsme během září 2016- červen 2017 například dělali:

 

* Natočili jsme pozdrav video pro partnerské týmy. Seznámili jsme se se studenty z ostatních týmů.

* 'Brainstormovali' jsme, co víme o zemích a lidech našich partnerských týmů.

* Představili jsme nás, naši školu, Českou republiku ( hymna, geografie, ekonomika, měna, prezident apod.), Ústecký region a Děčín a zabrousili do témat jako jsou naše svátky, významné osobnosti vymyšlené (Jára Cimrman) a existující, výtvarné umění, literatura, film, filmový festival Karlovy Vary,  hudba, historie, architektura a samozřejmě školství, např. inkluze, dále pak oblíbené téma jídlo a pití .

Během roku jsme i popsali dění v naší škole, jako zájezd do severní Anglie, minulý projekt nebo 'poslední zvonění' - v překladu Terezy Vrabcové 'Damned by the Bell'.

* To samé udělaly naše partnerské školy, takže jsme i dost četli, gogglovali anebo poslouchali doporučenou hudbu.

* Učili jsme se teoreticky, co obnáší práce na časopise.

* Seznámili jsme se s Creative Commons a copyrightem..

* Našli jsme a vybrali online publikační nástroj Joomag.

* Navrhovali jsme název a loga pro časopis a hlasovali o jedno vítězné.

* Napsali jsme a nafotili českou část do všech čtyř čísel časopisu eMates.

* Popovídali jsme si s tureckými a portugalskými studenty přes videokonferenci a online messaging.

* Krátce jsme se seznámili jsme se s anglickými učiteli, kteří byli na návštěvě v portugalské škole.

* Vytvořili jsme KAHOOT KVÍZ pro naše partnerské týmy o čísle eMates, které jsme měli na starosti.

* Dva studenti navštívili primátorku Děčína, popovídali si s ní o našem projektu a hlavně s ní udělali hodinový rozhovor pro eMates o její práci a o našem městě.

* Do časopisu se zapojili i ostatní studenti mimo kroužek - udělali s někým rozhovor, např. s maminkou Američankou.

                                                              - hlasovali v anketách, např. o zavedení školní uniformy.

                                                              - čtením časopisu, to hlavně. A kdo ne, stále může.

* Do časopisu se zapojili i učitelé z naší školy - např. poskytli rozhovor nebo si časopis pročetli.

                - pan profesor Lux nám pomohl s videokonferencí a nastavením kamery s mikrofonem.

* Doufáme, že jsem naše partnerské týmy naučili dělat české chlebíčky:)

* Národní centrum eTwinning o nás napsalo na Facebooku

* Vyšel nám článek o našem projektu v Děčínském zpravodaji.

* Pomohli jsme vytvořit a vyplnili jsme závěrečný dotazník pro zpětnou vazbu na náš projekt. Do konce prázdnin jej vyhodnotíme.

* Časopis jsme vytiskli a dali k dispozici do školní knihovny. V papírové verzi chybí interaktivita a odkazy, které fungují elektronicky, ale stále je hodně co číst a prohlížet.

* Od Národní agentury jsme dostali, neboť jsme se zapojili do Projektománie, různé pozornosti pro studenty.

* Na konci června jsme podali žádost e certifikát Quality Label, tak nám držte palce. :)

Pracovali jsem s IT nástroji: Joomag, Edmodo, Padlet, Glogster, Vimeo, Skype, WhatsApp, Word Document, Youtube, Power Point, Kahoot, Google Forms, email, Word Cloud Creator, QR code maker a reader, Zeemap, Creative Commons, Popplet, Voscreen a aplikacemi na úpravu fotek a samozřejmě etwinnogové virtuální prostředí pro týmy:  Twinspace.

 

Zde jsou všechna čísla eMates:

1. číslo: https://joom.ag/fGbW

2. číslo: https://goo.gl/zLBoVS

3. číslo: https://joom.ag/IPnW

4. číslo: https://joom.ag/3mGW

Kraťoučké video z natáčení videa o přípravě chlebíčků: https://drive.google.com/file/d/0Bz3UwbqjyHJYZmtLWkhEWUZZYUE/view

Kahoot kvíz od našeho týmu k hraní zde: https://play.kahoot.it/#/?quizId=071fd25a-1753-49b7-b4c3-55c4c22429aa

Kahoot kvíz od Turecka: https://play.kahoot.it/#/?quizId=f2b9e8e9-c83a-4b10-b11c-e3320a3ee7b7

Kahoot kvíz od Portugalska:   https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=94624fa8-70af-429e-8f4e-b2e6a52cca12&gameMode=ghost&startTime=1498665877210

 

 

A navíc, mimo projekt,  video od Portugalska na procvičení aj jako dárek na prázdniny, o Isabel Portugalské, The Miracles of Roses:

https://www.youtube.com/watch?v=9Ll64DtDZig

 

 

Š. Opatová, K. Beauxisová - vedení klubu

 

Strana 1 z 6

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru