• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

B2 SUPPORT (8)

Sdílíme hotový e-book, který zachycuje průběh a aktivity, jež proběhly během 20 měsíců trvání našeho projektu 'B2 SUPPORT', který byl podpořen grantem od programu Erasmus Plus Evropské Unie.

V projektu se vzdělávaly čtyři učitelky anglického jazyka, jež vyučují skupiny pokročilých studentů. Přidal se k nim do odpoledních hodin roční jazykové přípravy s rodilou mluvčí i nový kolega angličtinář, který pak vyjel v novém projektu BE IN.

E-book obsahuje také odkazy na instagramové deníky všech zmíněných vyučujících, které si vedly během kurzů anebo mezinárodních konferencích pro angličtináře v zahraničí. Významnou součástí e-booku jsou pracovní listy s aktivitami a tipy do výuky anglického jazyka. Pokud na naše stránky zavítá angličtinář z jiné školy, vřele doporučujeme si e-book stáhnout nebo otevřít v Joomag, jistě tam najde inspiraci.

Odkaz na e-book online, který jsme publikovali na šikovné platformě Joomag (lze si prohlížet jako knihu i stáhnout) : https://joom.ag/aYiC

Odkaz na PDF soubor: https://drive.google.com/file/d/1GQO-8JeidEsjcdoaiOvgqDmM0ELUmVx4/view?usp=sharing

Při prohlížení e-booku jsme si znovu uvědomili, kolik za projektem B2 SUPPORT stojí hodin studia, práce, ale i unikátních zážitků a zkušeností z kurzů ve Velké Británii, Irsku, na Maltě a z vynikajících konferencí v Barceloně a Bratislavě.

Vážíme si, že Erasmus Plus podporuje další vzdělávání učitelů a vybral náš projekt pro podporu.

ŠO.

Poslední mobility pod programem Erasmus Plus v projektu naší školy 'B2 Support' byly uskutečněny toto léto. Během července srpna vyjely 4 vyučující anglického jazyka nebo jazykových seminářů do Velké Británie a Irska. Vždy se jednalo o 14-denní jazykový kurz, jehož náplní byla angličtina, místní kultura, politika, historie, geografie a metodologie výuky anglického jazyka pro středoškoláky.

Vyučující během pobytu přidaly na své instagramové deníky fotografie z navštívených míst nebo dokonce ze třídy, kde se vzdělávaly s vyučujícími z jiných evropských zemí. Před těmito kurzy naše angličtinářky absolvovaly kurz jazykový, rovněž ve Velké Británii anebo Irsku a roční jazykový kurz na anglo-americká témata s rodilou mluvčí, Beth Tonder.

INSTAGRAMOVÉ DENÍKY:

Olga Česneková vyjela na kurz "CREATIVE TEACHING IN THE SECONDARY/ADULT CLASSROOM" do Oxfordu v Anglii:

https://www.instagram.com/b2supportgalwayandoxford/

Milena Kmochová vyjela na kurz "ENGLISH AND CULTURE - METHODOLOGY OF CULTURE FOR TEACHERS OF ENGLISH" do Dublinu v Irsku:

https://www.instagram.com/b2supportedinburghanddublin/

Šárka Opatová vyjela na kurz "CREATIVE ACTIVITIES AND MOTIVATING MATERIALS FOCUS ON IRELAND" do Belfastu v Severním Irsku:

https://www.instagram.com/b2supportoxfordandbelfast

Gabriela Řeháková vyjela na kurz "REFRESHER COURSE FOR NON-NATIVE TEACHERS" do Corku v Irsku.

deník z Brightonu: https://www.instagram.com/b2supportbrightonandcork/

 

Deník celého projektu zde: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 

Po absolvování kurzů zpracovávají metodické listy ze zajímavých aktivit, které na ka kurzech naučily a používají je ve výuce. V prosinci se pak uskuteční školení pro zájemce z řad učitelů z Děčínska.

 

 

Poslední červnový týden vyjely naše vyučující seminářů 'Reálie anglicky mluvících zemí', jež je volitelný seminář ve třetím a vyšším ročníku gymnázia, na studijní pobyt na MALTU. Zde navštěvovaly kurz anglického jazyka v jazykové škole Cavendish School of English v hlavním městě Valettě.

Jak vypadá studium a poznávání Malty, jež je jedna z anglicky mluvících zemí, se můžete podívat na instagramu projektu naší školy 'B2 Support' : https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/?hl=cs

Maltská republika je ostrovní země ve Středozemním moři a nejmenším státem Evropské Unie. Nezávislost od Spojeného království získala v roce 1964, stále je však členem Commonwealthu. Úředními jazyky jsou maltština a angličtina.

 

 

 

 

 

V květnu a červnu navštívily naše vyučující anglického jazyka, které se vzdělávají v rámci projektu naší školy 'B2 Support', dvě mezinárodní konference pro učitele anglického jazyka.

Byla to pro ně skvělá příležitost poslouchnout si mezinárodní odborníky na výuku angličtiny, a to již renomované i ty z řad mladých inovátorů. A samozřejmě bylo i velmi inspirativní mimo návštěvy přednášek i workshopů mluvit s kolegy angličtináři ze zahraničních škol. Diskutovala se problematika výuky, ale samozřejmě se i porovnávala školní praxe, systémy a sdílely zkušenosti s evropskými projekty Erasmus+. tento školní rok začínáme dva nové a poprvé spolupráci škol, tak je vždy dobré slyšet zkušenosti kolegů.

Naši učitelé diskutovali během programu konferencí například s učiteli ze Slovenska, Německa, Španělska, Andory, Ruska, Velké Británie nebo Brazílie.

Fotografie z obou konferencí pořízené našimi vyučujícími můžete vidět na instagramu celého projektu 'B2 Support': https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 I. KONFERENCE

Květnová konference, Innovate ELT 2019 - Back To The Future, se konala v Barceloně v Oxford House a byla určena pro obě strany barikády - tedy vyučující angličtiny, ale i autory učebnic, aplikací, majitele jazykových škol.

Naše čtyři vyučující navštěvovaly různé mini workshopy či delší přednášky. Např: Výslovnost (Nicola Meldrum a Marc McKinnon z Oxford TEFL), Design uživatelského zážitku (Amit Patel z Experience House a Jo Sayers (ELT Jam). Scot Thornbury (The New School, NY) pohovořil o budoucnosti učitelské profese. Velmi zajímavá byla keynote od Geoffe Steada (Babbel), jenž přednášel o edukačních technologiích z pohledu CEO z Babbelu. Určitě se nedá zapomenout na myšlenky a vědecké poznatky od Anastazie Dedyukiny (Consciously Digital) o 'Homo Distractus'  a neurovědě digitálních distrakcí - jak teczhnologie mění způsob, jakým se lidé učí a pamatují si. A ano, opravdu se nejlépe soustředíme, pokud v naší blízkosti není mobil. To samozřejmě není v rozporu kladů využívání mobilů ve výuce, ale měly by být mimo dosah, např. vypnuté v tašce, pokud s nimi nebude student pracovat. Teresa Bestwick (Active Language) ukázala Bandersnatch na stiorytelling, což trochu připomíná systém českého kinoautomatu.

Aktivně se všechny čtyři vyučující zúčastnily i video soutěže 'itnvideochallenge' na jazykolam. Cenu, kameru, však vyhrála paní učitelkasmile

Na podvečerní zahradní party naše vyučující potkaly i anglickou přednášející Nikki Fořtovou z Masarykovy Univerzity v Brně, která bude mít na pár dní u sebe Fulbrightisty a to i naši americkou asistentku Katie, kter k nám na konci srpna na rok přijede. Náhoda!

Webová stránka Innovate ELT 2019, kde lze mimo jiné najít program, seznam přednášejících a blog: https://ielt19.innovateevents.com/

 II. KONFERENCE

Účast na vzdělávacích konferencích všechny vyučující shodně vyhodnotily za velmi přínosné. Takováto zkušenost je obohacující - lze získat nové aktivity, porovnat svou praxi, sdílet profesní vědomosti a někdy velmi živě diskutovat s kolegy či přednášejícími. Rozhodně bychom přáli všem, aby měli možnost na takováto setkání vzdělavatelů vyjet.

 

PÁR ODKAZŮ:

 I.

BABBEL (jazyková aplikace, nejen na angličtinu): https://www.babbel.com/

CONSCIOUSLY DIGITAL (vědomé, moudré využívání technologií): https://www.consciously-digital.com/

EXPLAYN ( aplikace na opakování slovíček): https://about.explayn.co.uk/

NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING: https://ngl.cengage.com/

Anastasia Dedyukhina (zakladatelka Consciously Digital, autorka Homo Distractus): https://twitter.com/conscidigital

André Hedlund (neurověda, psychologie a vzdělávání): https://edcrocks.com/

Geoff Stead (technologie pro vzdělávání, BABBEL : https://twitter.com/geoffstead?lang=cs

                                                                            : http://www.worklearnmobile.org/

Scott Thornbury (autor, odborník na vzdělávání) : http://www.scottthornbury.com/

 

II.

ŠO

 

V rámci našeho projektu Erasmus+ KA1 "B2 Support" vyjela další vyučující anglického jazyka na jazykový kurz do Velké Británie, konkrétně do univerzitního města Oxford. Zde od pondělí 4.11. Šárka Opatová absolvuje dvoutýdenní kurz 'English World' v jazykové škole Regent. Tato škola byla první jazykovou školou v Oxfordu, založená 1953. Nachází se ve viktoriánské budově, 1.5 km od centra Oxfordu.

 

Instagramový deník Š.Opatové z kurzu je možno sledovat zde: https://www.instagram.com/b2supportoxfordandbelfast/?hl=cs

Instagram celého projektu: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 

Pro zajímavost, web školy Regent Oxford: https://www.regent.org.uk/en/learn-english/language-schools/study-in-oxford

 

Š.O.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union


Jak asi víte, od června běží na naší škole projekt Erasmus+KA1 " B2 Support" na podporu výuky studentů, kteří jsou na úrovni B2 a výše, potažmo tedy našich učitelů angličtinářů, kteří je vzdělávají.

 

Během srpna jste mohli sledovat dvě vyučující anglického jazyka během jejich studia na jazykových školách ve Velké Británii a v Irsku. 

Stačilo se podívat do jejich instagramových deníků. Paní profesorka Česneková zamířila do Galway v Irsku, kde absolvovala výuku ve škole Galway Cultural Institute. Paní profesorka Kmochová zamířila za studiem do Edinburghu, hlavního města Skotska, které je součástí Velké Británie.

Ubytované byly v hostitelských rodinách, kde měly další příležitost pro komunikaci v anglickém jazyce.

V září paní profesorka Nováková odjela studovat do The English Language Centre v Brigtonu.

Od 3. do 17.listopadu bude v jazykové škole Regent v Oxfordu absolvovat kurz English World vyučující Šárka Opatová.

Součástí 14-denního pobytu je mimo intenzivní výuky i poznávání míst a okolí, což naše vyučující jistě posléze využijí v hodinách anebo seminářích. Zároveň po příjezdu předají nabyté vědomosti a materiály i kolegům.

 

deník z Oxfordu: https://www.instagram.com/b2supportoxfordandbelfast/?hl=cs

deník z Brightonu: https://www.instagram.com/b2supportbrightonandcork/

deník z Galway https://www.instagram.com/b2supportgalwayandoxford/

deník z Edinburghu  : https://www.instagram.com/b2supportedinburghanddublin/

deník celého projektu poběží rok a půl zde: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 

Šárka Opatová

koordinátorka projektu B2 Support

 


 

jazykářské okénko:

Galway /ˈɡɔːlw/

Edinburgh [ˈɛdɪnb(ə)rə]

 

 

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: B2 Support / Podpora B2

 

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj, a to jazykový i metodický, aby jsme mohli zajistit kvalitní výuku pokročilých studentů úrovně B2. Zaměřujeme se na zlepšení a celkové zaktivizování jazyka našich učitelů angličtiny.

Škola plánuje vyslat čtyři vyučující anglického jazyka na kurz jazykový do Velké Británie a dále Irska. Tyto 14-denní mobility se uskuteční na podzim 2018. Učitelé budou během školního roku ve studiu pokračovat na hodinách s rodilým mluvčím.

Během letních prázdnin 2019 pojedou tito čtyři vyučující na kurzy zaměřené na metodologii výuky anglického jazyka v pokročilých skupinách/pro středoškolské učitele. Opět do Velké Británie.

Nově nabyté znalosti a metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047551

začátek projektu: 1. června 2018

konec projektu: 31. ledna 2020

 

V tomto roce uspělo se žádostmi o grant v Eramsu+ KA1 40 % žadatelů. Jsme velmi rádi, že naše škola byla mezi schválenými žádostmi. O průběhu projektu B2 Support Vás budeme informovat na stránkách naší školy. Stejně jako v minulém a velmi úspěšném projektu IPZVAJARES, který byl ohledně zaměřený na ICT, drama a literaturu v hodinách anglického jazyka, chystají učitelé instagramové deníky z kurzů.

O minulém projektu IZVAJARES zde: https://gymnaziumdc.cz/erasmus

video o IPZVAJARES: https://gymnaziumdc.cz/video-o-probehlem-projektu-erasmus

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

 

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru