• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Opravné ročníkové zkoušky proběhnou 27.8. a 30.8.2024 od 09:00.

Dne 21. června 2024 byl pro studenty vyššího gymnázia připraven den plný různých exkurzí. Jedna skupina se vydala do Drážďan na prohlídku města. Studenti měli za úkol si rozdělit památky a říct u nich přímo na místě pár základních informací a zajímavostí.

Vyjelo se hned ráno autobusem, ve kterém se ke skupině přidala i skupinka z prvního ročníku víceletého gymnázia s paní učitelkou Škodovou a paní učitelkou Černou. Paní Škodová si pro svoji třídu připravila vlastní program. Naše skupina vyrazila poznávat Drážďany v čele s paní Markovou a panem Skalickým.

Výprava započala před hlavním nádražím, následovala cesta až na Altmarkt, ke kostelu sv. Kříže a následně k největšímu protestantskému kostelu Frauenkirche, který si studenti měli možnost prohlédnout i zevnitř a vidět tak jeho nádhernou výzdobu. Cesta pokračovala k budově Residenčního zámku a ke Dvornímu katolickému kostelu (Hofkirche). Na Zámeckém náměstí měli účastníci možnost obdivovat obrovský porcelánový nástěnný obraz Průvod knížat (Fürstenzug) a na Divadelním náměstí bylo řečeno pár slov o budově opery (Semperoper). Prohlídka města byla zakončena v areálu Zwingeru, který prochází v současnosti velkou renovací. Následně si studenti mohli nakoupit a prohlédnout zákoutí města individuálně.

Cestu poznávání krás Drážďan si studenti užili, jistě se i něco přiučili. Program byl pestrý a zábavný, studenti měli tak možnost příjemně strávit první letní den. Velké díky patří výše zmíněným učitelům.

Soňa Pižlová, C3.B

2024 Drazdany c3b 12024 drazdany c3b 22024 drazdany c3b 3

Kurz Chorvatsko 2024

chorvatsko kurz

ERASMUS PLUS - CÍL 1 . UČÍME SE V EVROPĚ 

Tentokrát se učilo u nás na škole, v Děčíně a ČR. Přijeli totiž naši Italové! :)

18. dubna našich sedmnáct žákyň a žáků z C3.B, C3.C a V7.A přivítalo své italské protějšky, společně s jejich učiteli: Marií Grazií Alosou a Davidem Bastinem. Italové naši skupinu hostili v březnu, takže teď bylo na nás jim co nejlépe připravit program mobility s ohledem na jejich vzdělávací cíle a hoštění řádně oplatit. Za českou stranu mobilitu koordinovaly vyučující angličtiny a třídní C3.B a C3.C: Milena Kmochová a Šárka Opatová.

Naši žáci, kteří hostili a podíleli se také na přípravě různých částí programu: Jiří Bertl, Františka Blažková, David Cíza, Adéla Dobrovolná, Anna-Marie Hendlová, Gaja Hommerová, Adéla Hořáková, Julie Kratochvílová, Josef Libera, Lenka Macháčková, Štěpánka Němečková, Anna Patočková, Soňa Pižlová, Michaela Sládková, Nikola Špringerová, Vendula Tomečková, Alexandra Verecká.

Rádi bychom také poděkovali kolegům, kteří nám neodmítli pomoc a podíleli se na vzdělávacích aktivitách programu. Jedná se o tělocvikáře Jana Balona, Jana Lajbla, Anežku Dubnovou a Reného Skalického, kteří pomohli s akcí rafting na řece Labi. Pak za přípravu hodin estetické výchovy - učiteli hudební výchovy Janu Peškovi a učiteli výtvarné výchovy Janu Balonovi. A v neposlední řadě vyučující angličtiny a němčiny Zuzaně Černé.

Dále pak učitelům, kteří přivítali na násleších vy svých hodinách biologie a chemie kolegi Bastina: Daně Šonkové, která mu připravila i podklady o výuce těchto předmětů na naší škole a seminářích, dále Janě Horákové, Veronice Majerové, Jaroslavu Peřkovi, Radku Žídkovi.

A potěšilo nás, že s námi na uvítací večeři naše italské kolegy přišli pozdravit i zástupkyně ředitelky Hana Brádková a vyučující anglického jazyka: Zuzana Černá, Oga Frontzová, Jitka Němcová a Jan Lajbl.

Ředitelka školy Lenka Holubcová přispěla účastí na závěrečném ceremoniálu, kde proběhlo shrnutí a zhodnocení celého týdne mobility a i této nové spolupráce našich škol, byly předány certifikáty o účasti a proběhla večeře, kterou čeští žáci sami pro naše teamy připravili. Také se vyhlásily výsledky dvou soutěží. Zaprvé - fotografické soutěže OKO MISTRA LEONARDA, do které naši čeští účastníci mobility v Itálii poslali každý 3 příspěvky. Vyhrál David Cíza. A pak soutěže skupin - fografie huntu za památkami Verony. Nejkreativnější byla skupina: Jiří Bertl, David Cíza, Josef Libera, Štěpánka Němečková a Lenka Macháčková.

Velké poděkování patří i rodičům našich žáků, kteří hostili, jenž pochopili, že reciproční žákovská mobilita má mnoho plusů pro učební, znalostní a osobnostní rozvoj jejich potomka a byli ochotni vpustit cizince do svých domovů, vařit, dělat taxikáře,..

Pokud vás program mobility, jak jej viděl, natočil a editoval žák C3.C Jiří Bertl, klikněte na toto video: VIDEO ABOUT PINEROLO STAY IN DĚČÍN Jirkovi děkujeme za jeho ochotu, práci a gratulujeme ke kreativitě.

Jinak jsme během mobility postovali fotogragie na instagram naší AKREDITACE: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union

 

Výsledky přijímacích zkoušek pro 4leté naleznete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek pro 8leté naleznete zde.

Ve spolupráci s americkým centrem Ústí nad Labem jsme 3. května zorganizovali přednášku o studiu a životě v USA, jejímž hlavním cílem bylo inspirovat studenty 3. ročníků a rozšířit jejich obzory. Anglická přednáška byla vedena Toddem Jurkowskim, americkým diplomatem s českými kořeny, který studentům představil svou práci, důležitost mezinárodních vztahů a zaměřil se také na nutnost digitální gramatonosti, protože právě dezinformace mohou (nejen) mezinárodní vztahy lehce narušit. Pana Jurkowskiho dále doplnily Ani Petrak, koordinátorka činnosti námi zpřáteleného amerického centra, a Hani Hurtová, poradkyně z Fulbrigtovy komise. Ani Petrak představila blíže americké centrum a jím nabízené služby, jako např. přístup k americké literatuře, přednášky od odborníků na aktuální témata v americké společnosti, nebo také „chlupátek“ (konverzace s anglicky plynně hovořícím kocourem). Hani Hurtová pak prezentovala americké nadace, které pro studenty otevírají možnosti výjezdu do zahraničí – ať už na střední nebo vysokou školu, jako au pair, nebo na tzv. „work and travel“. 

Naši třeťáci aktivně spolupracovali se všemi hosty a na pana Jurkowskiho měli nemálo zajímavých dotazů, hlavně ohledně problému „automative cities“ (tj. měst, která z velké části svou strukturu nepodporují jinou dopravou než tu osobním automobilem), nošení zbraní do škol nebo také zdravotního systému, kde úspěšně vedli diskuzi, když došlo na srovnávání se systémem českým.

Přejeme si, aby se alespoň část inspirace, kterou získali studenti 3. ročníků, přenesla i na další, kteří se do auly již nevešli. Proto na nástěnce naproti kabinetům angličtiny ve 2. patře můžete nalézt propagační materiály od našich hostů, které snad navedou všechny zájemce správným směrem. 

Po mnoha letech jsme mohli naši školu reprezentovat na celostátní úrovni. Ve dnech 22.-26. dubna 2024 se konalo v Olomouci Ústřední kolo Biologické olympiády kategorie A, Markéta Brůnová, studentka septimy naší školy, obsadila ve velké konkurenci 36 nejlepších mladých biologů z celé republiky 24. místo.

Moc gratulujeme a přejeme mnoho chuti a elánu do další práce.

RNDr. Dana Šonková

diplom

I v letošním roce byl v březnu 2024 zorganizován dvoudenní poznávací zájezd do Německa. Studenti 2. ročníků zavítali do hlavního města Berlína a do nedaleké Postupimi.

Program prvního dne odstartovala zastávka na bývalém hraničním přechodu mezi západním a východním Berlínem na Checkpoint Charlie, tam studenti zhlédli stálou expozici k dějinám Berlínské zdi. Následovala procházka východní částí Berlína s průvodcovským výkladem k historii a architektuře nejvýznamnějších památek, budov, ulic – Muzejní ostrov s Berlínským dómem (UNESCO), památník obětem terorismu Neue Wache, Humboldtova univerzita, Bebelplatz (připomínka pálení knih 1933), obnovený městský zámek, kde dnes sídlí Humboldtovo fórum a kde žáci navštívili vyhlídkovou terasu. Nejzajímavější částí programu dne byla objednaná návštěva Pergamonmuzea Panorama, kde byla k vidění digitální rekonstrukce Yadegara Asisi, přesněji řečeno 360° pohled na starobylé město Pergamon na západním pobřeží Malé Ásie během Dionýsova festivalu v roce 129. Den byl ukončen exkurzí dalšími vybranými lokalitami města – Häckesche Höfe (prohlídka vnitrobloků s připomenutím Anny Frankové), televizní věž, Alexandrovo náměstí, Neptunova kašna, památník Marxe a Engelse, Červená radnice, nejstarší Mikulášská čtvrť…

Druhý den začínal průjezdem kolem zbytků Berlínské zdi v podobě East Side Gallery, městskou čtvrtí Tiergarten kolem Vítězného sloupu se sochou bohyně Vítězství a kolem zámku Charlottenburg. Následovala pěší prohlídka centra s výkladem pana průvodce – budova Říšského sněmu, Braniborská brána, Památník holocaustu, architektura Postupimského náměstí, Scharounova budova Berlínské filharmonie jako součást kulturního fóra a řada dalších míst. Poslední zastávkou v Berlíně byl obchodní bulvár Kurfürstendamm v západní části města. Zde si účastníci prohlédli torzo protestantského Pamětního kostela císaře Viléma a v něm výstavu věnované historii kostela a navštívili interiér nové šestiboké budovy kostela s jeho světově proslulou modrou skleněnou stěnou.

Závěrečný půlden zájezdu byl věnován městu Postupimi. Všichni si prošli park a exteriér zámku Sanssouci. Posledním cílem výletu byla návštěva zámku Cecilienhof (UNESCO), kde byli studenti během prohlídky prostřednictvím audioprůvodce v anglickém jazyku seznámeni s historií Postupimské konference.

Celý zájezd se vydařil, náplň byla velmi bohatá a věříme, že si všichni účastníci dovezli domů spoustu zážitků.

Braniborská brána rSancoussi

Studenti gymnázia se dne 9. dubna 2024 úspěšně zúčastnili juniorské maratonské štafety v Ústí nad Labem a dokázali si zajistit druhé místo v kraji. S úžasnou kombinací odhodlání, vytrvalosti a týmové práce dosáhli vynikajícího výsledku. Celá štafeta, složená z deseti studentů (M. Navrátil, J. Nesměrák, E. Hauznerová, A. Slavík, A. Hladíková, O. Jabor, M. Pintaudi, O. Baco, A. Švajka, J. Miškovský), společně zaběhla celý maraton, což je obdivuhodný úspěch sám o sobě. V druhé polovině závodu to vypadalo na bronz, avšak díky neuvěřitelným výkonům Aleše Švajky a Jana Miškovského se podařilo ve strhujícím finále získat druhé místo v kraji.

Tento úspěch není pouze odrazem individuálního talentu, ale také vynikajícího ducha týmu a tvrdé práce, kterou studenti vložili do přípravy.

Gratulujeme studentům k jejich skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Anežka Dubnová

usti

Poslední březnové pondělí jsme se spolužáky z chemického semináře měli možnost navštívit společnost Eko Logistics v Kolíně a farmu rodiny Horákových v nedalekých Choťovicích.

V první části se nás ujal spolumajitel firmy Eko Logistics a absolvent našeho gymnázia Michal Kecl. V průběhu prohlídky kolínského provozu jsme se dozvěděli, že cesta elektroniky a jiného kovového odpadu jeho vyhozením zdaleka nekončí. Následuje komplikovaný proces mletí, třídění, čištění a nakonec rafinace všech využitelných kovů a slitin. V průběhu těchto kroků firma využívá nejmodernější metody třídění, včetně optického rozeznávání kovů, rentgenového záření a vířivých proudů. Tyto technologie původně nebyly vytvořeny pro třídění a recyklaci kovů (častěji se uplatňují v zemědělství nebo potravinářství) a pro tyto účely musely být vhodně upraveny. I na vývoji těchto metod se firma aktivně podílí. Největším šokem pro nás byl nepoměr ceny elektroniky pro spotřebitele oproti ceně elektronického odpadu a značná obtížnost některých součástek běžné elektroniky, kterou měníme každý rok. Kvůli kombinaci různých druhů plastů, kovových folií aj. se zkrátka recyklace některých součástek nevyplatí. Velmi často se stane, že po skončení výroby součástky nebo celého přístroje Eko Logistics likviduje tisíce kusů nikdy neprodaných výrobků. Kolik zbytečné energie a zdrojů tak bylo spotřebováno na jejich produkci, aniž by někdy k něčemu sloužily? V závěru se pan Kecl věnoval problematice greenwashingu a z jeho pohledu velmi obtížné a nebezpečné výrobě a recyklaci baterií elektrických aut, koloběžek a kol.

V druhé části se nás ujal zakladatel farmy v Choťovicích, pan Karel Horák. Po krátkém seznámení s historií farmy a osvětlení principů udržitelnosti, recyklace, nezávislosti a soběstačnosti nás ihned zavedl k hlavnímu bodu návštěvy – bioplynové stanici, kterou farma vlastní již několik let. Mikroorganismy v ní „krmí“ výhradně materiálem ze svých výpěstků či bioodpadem z hotelu a blízkých provozů. Vyprodukovaný bioplyn využívají především pro pohon elektrického generátoru, který zásobuje elektřinou nejen celou farmu a hotelový areál, ale i řadu 12 domů stojících v blízkosti farmy. Jelikož při činnosti mikroorganismů v bioplynové stanici vzniká i velké množství tepla, vybudovali i tepelné rozvody a v chladných obdobích vytápějí celý areál včetně již zmíněných rodinných domů. Tento komplex je tak energeticky nezávislý na vnějších dodávkách. Tekutý odpad z bioplynové stanice dále použijí jako hnojivo pro svá pole a tuhý odpad po vysušení se hodí jako stelivo pro skot nebo ho kompostují. Rostlinná výroba na farmě není určená pouze pro fungování bioplynové stanice, ale také jako krmivo pro vepře a skot. Podle slov pana Horáka je farma plně soběstačná a současné problémy s cenami obilí a dalších komodit se jich netýkají. V minulém roce navíc rozšířili farmu o vlastní jatka a zákazníci si tak mohou zakoupit kvalitní vepřové a hovězí nejen v místní prodejně, ale i v internetových obchodech. Kvalitu jejich produktů dokazuje prestižní švýcarský certifikát i naše osobní zkušenost. Kdo ochutnal burger nebo vepřovou směs v místní restauraci, nám dá jistě za pravdu.

kolin

Ve středu 3. 4. 2024 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z6, do kterého se probojovali po úspěšném zvládnutí úloh domácího kola i dva naši primáni – Anežka Pohořelská a Jakub Rokos. Oba si vedli skvěle, Anežka obsadila krásné 2. místo, Jakub se umístil na 4. – 5. místě.

O týden dříve se konalo krajské kolo MO ve starší kategorii Z9, kde naši školu skvěle reprezentoval Vít Brůna. V konkurenci dalších 24 žáků skončil jako úspěšný řešitel na 5. – 8. místě.

Všem našim účastníků MO gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Strana 1 z 59

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru