• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Světit jaro se vydala část studentů 2. ročníků. Kam? Do pražského Rudolfina na Stravinského Svěcení jara v podání České studentské filharmonie. Skladbou provázeli Mgr. Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič, kteří nejenže publiku poutavě přiblížili obsah posluchačsky velmi náročného díla, ale navíc ho dokázali na některých místech partitury začlenit do orchestru.

V rámci exkurze studenti rovněž navštívili Muzeum Bedřicha Smetany. Zde si osvěžili své znalosti o významném českém skladateli a na závěr celý program zpestřila studentka z V6.A hrou na klavír.

Rudolfinum  Dvořák

Dne 24.3. se na našem gymnáziu konalo online kolo Technologické olympiády 2023. Letošním školním roce se zúčastnilo 603 tříčlenných týmů. Úspěšní řešitelé (prvních 25 týmů v republice) se již těší na následující kolo v Praze, kde budou pracovat na daných projektech. Autoři nejlepšího projektu mají možnost studovat na ČVUT bez skládání přijímacích zkoušek 
Olympiáda se od té klasické fyzikální lišila ve více aspektech. Hned prvním bylo, že jsme pracovali ve skupinách a měli přístup k internetu. Žádné memorování si vzorečků nebylo potřeba, spíše logické přemýšlení a schopnost porozumět odbornému textu. Některé úlohy byly opravdu složité na vyřešení a určitě bych tuto olympiádu nepovažovala za “dávačku”. 

Náš nejlepší tým Czech Špek 6: Return of the Špek se umístil na 60. místě s 18 body a druhý nejlepší tým Gurmáni123xd se umístili na 118. místě se 17 body. 
Jsme vděční za tuto zkušenost a těšíme se na příští rok, kdy už budeme vědět, co nás čeká.

Technol olymp 3 Technol olymp 2

Technol olymp 1

Dne 24.3. se na našem gymnáziu konalo online kolo Technologické olympiády 2023. Letošním školním roce se zúčastnilo 603 tříčlenných týmů. Úspěšní řešitelé (prvních 25 týmů v republice) se již těší na následující kolo v Praze, kde budou pracovat na daných projektech. Autoři nejlepšího projektu mají možnost studovat na ČVUT bez skládání přijímacích zkoušek. Více ...

Již několik let je Přírodovědecká fakulta UK v Praze naší fakultní školou. Snažíme se využívat možností, které nám tato spolupráce nabízí. Naši pedagogové se účastní fakultou pořádaných vzdělávacích kurzů a studenti každoročně jezdí na Den otevřených dveří.

Pro studenty BS a CHS ve třetím ročníku jsme domluvili návštěvu mineralogických sbírek a izotopové laboratoře. Provázeli nás dva absolventi našeho gymnázia. Uznávaný vysokoškolský profesor Martin Mihaljevič a RNDr. Marek Tuhý z katedry geologie. Pak jsme se byli podívat v budově katedry chemie na unikátní interaktivní periodickou soustavu prvků. Následně nás čekala zajímavá a poučná expozice Hrdličkova muzea člověka v budově biologických oborů.

Celou přírodovědnou exkurzi jsme zakončili v Národním muzeu v expozici Zázraky evoluce.

Dana Šonková

ex2 ex1

ex3

V pondělí 20. 3. 2023 navštívil naši školu pan Ing. Přemysl Piskač, spolumajitel agentury Czech-us, který předal naší studentce Bohdaně Prchlíkové z V7.A ocenění a věcné dárky za 2. místo v České republice v soutěži Best in English 2022/2023. Šedesátiminutová jazyková zkouška se konala online 30. 11. 2022. Studenti prokazovali své znalosti a dovednosti při poslechu a porozumění textů, prověřovaná byla rovněž slovní zásoba s gramatikou. Navíc získávali body i za rychlost. Soutěž probíhala ve 34 zemích světa a účastnilo se jí 702 škol. V tomto měřítku se Bohdana umístila na 6. místě na světě z celkového počtu 22 779 soutěžích.

Bohdaně blahopřejeme k úžasnému výkonu a do budoucna přejeme další jazykové i osobní úspěchy.

       J Prchlíkova       Diplom AJ

Dne 21.3.2023 se žákyně třídy V2.A Ema Takáčová zúčastnila celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Za klavírního doprovodu Bc. Michala Peška zazpívala dvě písně a ve velké konkurenci si vybojovala čestné uznání. Gratulujeme jí a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Třída V4.A se zapojila do soutěže European Money Quiz, kterou pořádá Evropská bankovní federace, v ČR ji organizuje Česká bankovní asociace. Z celé třídy postoupili do národního kola dva nejrychlejší a nejúspěšnější – Ondra Pánek a Dan Pavlík. Kvíz byl živě streamován na Youtube, odpovídalo se přes Kahoot. Soutěžily dvojice, z celé republiky se jich zapojilo 277. 24. místo je proto velkým úspěchem.

Seznam přijatých žáků

P – 04

P – 06

P – 07

P – 08

P – 09

P – 10

P – 11

P – 14

P – 16

P – 17

P – 18

P – 20

P – 23

V první polovině března 2023 se konalo v Děčíně v DDM okresní kolo olympiády v německém jazyku. Barvy našeho gymnázia hájila za kategorii II. B žákyně Belinda Ameti z kvarty, která obsadila velmi pěkné 4. místo. Do kategorie III.A pro žáky 1. až 3. ročníků byly do vyššího kola poslány dvě studentky. Emma Paldusová ze sexty svou kategorii vyhrála a postupuje do krajského kola. Studentka Alena Schmidtová z C3.B se umístila hned na 2. místě s malým bodovým rozdílem a je případnou náhradnicí.

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy a Emmě přejeme hodně štěstí do krajského kola v Ústí nad Labem.

 Diplom 1 Diplom 2
  

Dne 9.3.2023 se děvčata naší školy zúčastnila okresního finále ve sportovní gymnastice. Nasazeno bylo družstvo mladších žákyň ve složení Janatová J., Janatová V., Plachá B. V kategorii jednotlivců vybojovala Běla Plachá 2. místo. Bezkonkurenční byla naše děvčata v kategorii středních škol, kde zvítězila jako družstvo, ale umístění získala i v jednotlivcích. Na 3.místě se umístila Šperlová Anna, 2.místo obsadila Veronika Špejrová a absolutní vítězkou se stala Michaela Kratochvílová. Všem dívkám děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výsledkům.

Anežka Dubnová

gymnast

Strana 1 z 53

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru