• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Chemie

Členové předmětové komise

 

Jméno a příjmení telefon e-mail
Mgr. Jana Horáková 412 704 149 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jaroslav Peřka 412 704 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Dana Šonková 412 704 149 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radek Žídek 412 704 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

O předmětu

Předmět chemie vyučujeme od sekundy do oktávy, příp. od 1. do 4. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku nabízíme volitelné semináeř a v kvartě volitelný předmět Prírodovědná praktika.

Učivo je rozvrženo následujícím způsobem:
sekunda - směsi, stavba atomu, periodická soustava prvků, prvky (výběr), voda, halogenidy, sulfidy
tercie      - oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků
kvarta     - přírodní látky, redoxní reakce, výpočty, energetické zdroje, chemické reakce a jejich rychlost, plasty, chemie a ekologie

1. ročník a kvinta      - typy látek, stavba atomu, periodická soustava prvků, vazba, typy reakcí, vodík, kyslík, voda
2. ročník a sexta       - p- prvky, s-prvky, d-prvky, f-prvky, obecná chemie, organická chemie - uhlovodíky, pravidelné LC
3. ročník a septima   - deriváty uhlovodíků, přírodní látky, základy biochemie , pravidelné LC

Seminář z chemie ve 3.ročníku-pokusy organické chemie a biochemie, vybrané kapitoly z teorie organické chemie

Seminář z chemie ve 4.ročníku a nově otevřený seminář Aplikovaná chemie - analytická chemie, vybrané kapitoly z teorie, aplikace chemických látek v běžném životě, základy biotechnologií a toxikologie

4.ročník a oktáva - volitelná chemie - vybrané kapitoly z teorie
Podrobné informace jsou k dispozici v tematických plánech a v ŠVP.

Při výuce je studentům k dispozici velmi dobře vybavená chemická laboratoř, velké množství názorných pomůcek a výukových a testovacích programů. Zájemcům je k dispozici chemická knihovna ( knihovna školy a kabinet biologie). Vyučující poskytují konzultace (po předchozím ujednání).

Teoretická výuka předmětu chemie je doplněna pravidelnými praktickými cvičeními, která se konají v dobře vybavené chemické laboratoři.  Ve 3. ročníku nabízíme studentům, kteří mají zájem o chemické obory, volitelný seminář z chemie. Seminář rozšiřuje teoretickou výuku chemie na gymnáziu, ale hlavně se zaměřuje na konkrétní chemické aplikace (pokusy, biochemické postupy, exkurze atd.). Seminář se plně začleňuje do koncepce přípravy studentů pro studium na VŠ chemických a medicínských oborů. Studenti mají možnost pokračovat ve zvoleném zaměření i ve 4. ročníku v rámci dalších chemickéhých seminářů a předmětu volitelná chemie, ve kterém převažuje teoretická příprava. Do chemického semináře je zařazen cyklus pokusů z analytické chemie.
 

 

Používané učebnice

Na nižším gymnáziu využíváme sadu učebnic: Chemie pro 8. a 9.třídu, nakladatelství Fraus. Doplňujícím materiálem jsou pracovní sešity k uvedené řadě (zajišťuje škola) 

Na vyšším gymnáziu využíváme učebnice:        Chemiel (obecná a anorganická) pro gymnázia, V. Flemr, B. Dušek. SPN

                                                                            Chemie ll (organická a biochemie) pro gymnázia, K. Kolář, a kol. SPN ( po dohodě s vyučujícím)

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru