• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Co je eTwinning?

Co je to eTwinning?

Jedná se o aktivitu Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Cílem je posilování povědomí mladých lidí, ale i učitelů, o různorodosti multilinguální a multikulturní společnosti. Zkušenosti z takových projektů mohou později pomoci mladým lidem se studijním či pracovním pobytem v Evropě.

Nejedná se o dotační typ projektu. eTwinning je službou zdarma, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

* stránky českého webu pro eTwinning:http://www.etwinning.cz/

* facebook českého eTwinningu: https://www.facebook.com/CZeTwinning

* twitterový účet českého eTwinningu: https://twitter.com/eTwinningEUN_CZ

* stránky evropského webu, kde probíhají všechny projekty a jsou registrovány školy a jejich učitelé: http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru