• Projektový den
  Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité sdělení!
  Ředitelské volno Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 16.5. - 18.5. z důvody ústních maturitních zkoušek.  

Studenti gymnázia opět v Berlíně

Po tříleté přestávce, hned po Velikonocích, absolvovali studenti druhých ročníků opět exkurzi do hlavního města našich západních sousedů. Jednodenní návštěva Berlína byla velmi intenzivní.

Exkurze byla zahájena prohlídkou zbytků berlínské zdi v podobě East Side Gallery. Po příjezdu autobusem na Alexandrovo náměstí, kde si všichni prohlédli nejvyšší dominantu centra televizní věž, Neptunovu kašnu, Červenou radnici, světové hodiny a památník Marxe a Engelse, následovala poměrně dlouhá, třináctikilometrová procházka. Začínala u Sprévy a významné památky UNESCO, Muzejního ostrova, kde si studenti vyslechli od průvodce zajímavé vyprávění o Berlínském dómu a některých muzeích. Dále se pokračovalo přes Zámecký most známou ulicí Pod Lipami. Studenti zhlédli památník obětem násilí a tyranie Neue Wache se sochou známé německé sochařky Käthe Kollwitz, navštívili vnější i vnitřní prostory hlavní budovy Humboldtovy univerzity, na Bebelplatzu se dozvěděli něco o tzv. „podzemní knihovně“, která symbolizuje místo pálení knih nacisty v květnu 1933. K vidění byla též architektonicky zajímavá katedrála sv. Hedviky. Celá výprava se dále přesunula na náměstí Gendarmenmarkt v historickém středu města, kde mohla porovnávat Francouzský a Německý dóm. Procházka pokračovala k bývalému přechodu mezi východní a západním Berlínem Check Pointu Charlie. Zde mohli gymnazisté vidět zbytky berlínské zdi v původním stavu. Odtud nás průvodce vedl přes Potsdamer Platz k Památníku holocaustu, dále na Pariserplatz, kde všichni obdivovali berlínskou chloubu, Braniborskou bránu se známým čtyřspřežím. 

V odpoledních hodinách byla objednána prohlídka budovy Říšského sněmu, dnešního sídla Německého spolkového sněmu. Po velmi důsledné bezpečnostní kontrole měli studenti možnost po rampě vystoupat do úchvatné skleněné kopule od britského architekta Normana Fostera na vyhlídkovou platformu a mohli obdivovat tuto velmi vyhledávanou turistickou atrakci. Po tomto zážitku všichni autobusem projeli ulicí 17. června kolem Vítězného sloupu a přemístili se tak do “Západního“ Berlína, kde byla exkurze krátkou zastávkou na Kurfürstendammu, prohlídkou Pamětního kostela císaře Viléma a rychlým občerstvením v Europa Centru ukončena.

MicrosoftTeams image

MicrosoftTeams image 2

Radioaktivní Exkurze

Je lepší nechat se léčit v protonovém centru, nebo běžnější elektronovou léčbou? Jak mnoho ionizujícího záření na nás stále působí z odpadu z Černobylské havárie? Jak je možné, že se stále prodávají radioaktivní skleničky z uranového skla?

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, přesněji na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření nás provázeli Ondřej Kořistka, Kamil Augsten a další vědci z katedry.

Velice nevšední exkurze nás velmi mile překvapovala od začátku (a to nejen koláčky a čajem) až do konce. V krátké úvodní přednášce nás Ondra Kořistka uvedl do radioaktivity a ionizujícího záření i do oborů, ve kterých se tato oblast vědy uplatňuje prakticky. Poté si nás učitelé katedry rozebrali a ve skupinkách provedli několika laboratořemi.

V každé laboratoři se nám neuvěřitelně věnoval odborník z katedry, předváděl pokusy a vysvětloval velmi pochopitelně úžasné taje jaderné fyziky. Nyní například víme, že jsme všichni radioaktivní – asi 50 Bq/kg. Pokud se vrátíme z vyšetření, které používá radioaktivní materiál pro zobrazení, tak chvíli svítíme (spíše rozpadáme se ?) až 1 000 000 Bq… Vyzkoušeli jsme si úprk od zdroje záření (sklenička z uranového skla). Poté, co se ke skleničce přiblížil přístroj na měření radiace a začal charakteristicky cvakat, začali se studenti okamžitě od skleničky vzdalovat (k pobavení všech). Sklenička překonala záření přirozeného pozadí více než dvacetkrát, nicméně stále takovéto záření není nebezpečné. A tak se mohou vyrábět. Viděli jsme, jak se zjišťuje celsium (odpad z Černobylu) spektrometrem a také víme, že je ho tak malinko, že se schová za přirozenou radioaktivitu prostředí, stejně tak jako záření z Temelína či Dukovan. Co jsme se však nedozvěděli, jestli je lepší léčba v protonovém centru, nebo elektronová léčba. Protonová léčba má výhodu přesnějšího zacílení záření, ale zase je mnohem méně dat důležitých pro stanovení léčby… Snad jí nebudeme potřebovat. Možná však simulátor nadchnul některé pro studium jaderné fyziky pro medicínské účely.

Na závěr tímto posílám ještě jedno obrovské díky všem z katedry dozimetrie, kteří se nám tak úžasně věnovali a kolegyni Henriett Kalvas za zprostředkování nevšední exkurze.

RadioaktivniExkurze 1

 

Přednášky FY

Mgr. David POUSTKA, Ph.D.   

Dne 1. prosince 2021 uspořádala katedra fyziky pro studenty 4. ročníků fyzikálního semináře a volitelné fyziky přednášku na téma: „Svět nanotechnologií“ a jejího využití v některých odvětvích průmyslu a medicíně.

Cílem přednášky a její prezentace bylo seznámit studenty 

 1. s výrobou  materiálů o rozměrech srovnatelných (i menších)  s velikostí atomu,
 2. chemickými a fyzikálními vlastnosti nanotextílií a nanostruktur, nanovláken
 3. jejich aplikací např. pro výrobu nanotextílií pro biomedicínské obory - umělé cévy, kůže, nanoroušky k zachycení bakterií, virů,
 4. aplikace do technologii jako filtrační materiál k likvidaci toxických látek , záchytu prachových částic, čištění odpadních vod, , filtrace vzduchu ..

Přednáška byla velmi zajímavá, přehledná ,  provázena řadou obrazového materiálů s vysvětlením principu a podstaty výroby nanomateriálů, s důrazem na aplikace nanostruktur v konkrétních oborech jako např. optoelektronice, senzorové technice, chirurgii…

Přednáška se konala v aule gymnázia Děčín 2vyučovací hodiny  a následná diskuse potvrdila velký zájem o problematiku   z řad studentů

Zapsala a organizovala: dr. Švecová – kabinet fyziky

 

 

Ing. Doc KORMUNDA  Martin , Ph.D

Přednáška, kterou organizoval kabinet fyziky dne 11.2.2022 byla  zaměřená na “Přehled fyzikálních  metod pro přípravu tenkých vrstev různých druhů materiálů“  byla určena  pro studenty 4. ročníku – volitelné fyziky a fyzikálního semináře .

Podstatou přednášky bylo

 • objasnit a zpřístupnit některé fyzikální metody jako např. napařování, naprašování tenkých vrstev ve vakuové atmosféře na materiály tak, aby se jejich fyzikální a chemické vlastnosti  zlepšily. např. elektrická, teplotní vodivost, pevnost, pružnost materiálu a jejich ochrana proti vnějším vlivům (korozi, deformačnímu namáhání)…
 • jak se získává plazma, k čemu se využívá – např. v materiálovém inženýrství
 • jak se připravují povrchy různých materiálů tak, aby se daly naprašovat či napařovat jinými kovy
 • kde se tyto materiály využívají např.v automobilovém průmyslu, elektrotechnických oborech, sdělovací technice ..

Vzhledem k zajímavosti tématu proběhla diskuse se studenty  právě na praktické využití i v jiných oborech. Např. některé chirurgické nástroje  se musí napařovat tenkými vrstvami, aby odolali vysokým teplotám při jejich sterilizaci ….., které kovy se používají jako tenké vrstvy např. pro antireflexní vrstvy brýlí, textílií…..

Zapsala a organizovala: dr. Švecová – kabinet fyziky

Fyziklání

Fyziklání 11. února 2022  - Praha – Letňany

V rámci mezinárodního soutěžního ročníku „Fyziklání 2022“ se naši studenti smíšeného 5 členného týmu (2. a 3. ročník G Děčín)

 ve složení : Tomáš Toman, Ondřej Švihnos, John Vít, Štěpán Šípal a Matěj Bureš  účastnili fyzikálního soutěžení v  kategorii B v Praze Letňanech, kde bylo více než 200 týmu (z Rumunska, Polska, Maďarska, Slovenska..) ,

Každý z týmu dostal po zahájení 7 soutěžních úloh různé obtížnosti,  které průběžně po vyřešení odevzdali ke kontrole. Pokud byl příklad dobře vyřešen (5bodů), obdržel příklad další, tak aby po celé 3 hodiny fyzikální měli neustále 7 úloh.

Pro pedagogický doprovod  týmových družstev  se konala 2 hodinová přednáška  na metody elektronové mikroskopie

V závěrečném hodnocení slavnostního ceremoniálu při vyhlašování výsledků  se  tým děčínského gymnázia umístil na 86. místě.

Blahopřejeme k velmi úspěšnému výsledku v tak silném konkurenčním fyziklání.

Zapsala: Švecová Hana

Demonstrace fyzikálních pokusů napříč celou fyzikou

 1. února 2022 a v aule děčínského gymnázia předvedlo divadlo ÚDiF z Brna 6 hodinovou sérií pokusů z fyziky pro studenty vyššího gymnázia. Experimenty a jejich provedení demonstrovali  bývalí studenti našeho Gymnázia a absolventi M-F a astrofyziky MU v Brně pod vedením  Báry .

Cílem fyzikálního představení bylo zpřístupnit studentů fyziku  motivačně  jinak, převážně experimentální a demonstrační technikou tak, aby byla  zajímavá jednoduchá a velmi přehledná. Podstatou bylo vysvětlit  fyzikální jev názornou formou, aby teorie byla ověřená a potvrzena zdařilým pokusem. To vede studenty k trvalejšímu zapamatování si zákona, poučky….

Pokusy byly demonstrovány z oblasti elektřiny a magnetismu, vodivost látek, skupenské změny,   např. vířivé  indukované proudy, Lenzův zákon, Faradayův zákon elmg.indukce, levitace , supravodivost látek, kvantování energie – emisní spektrum, spektrální analýza, zdroje záření , skupenských změn, znovuzamrznutí vody. Anomální chování vody, pokusy s kapalným dusíkem …. 

Podle vyjádření studentů z různých ročníků lze jednoznačné usoudit velký zájem a radost  z náročných a zdařilých pokusů, které u studentů vyvolaly .

Zapsala a organizovala: dr. Švecová

Strana 1 z 25

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru