DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 22.06.21 proběhne online schůzka s vedením školy (8leté studium 15:30-16:00, 4leté studium 16:30-17:00) Odkaz pro připojení Vám byl zaslán do emailu, připojte se prostřednictvím aplikace MS Teams / prohlížeče MS Edge.

Gymnázium Děčín v mediálním prostoru

I přes netradiční průběh končícího školního roku se naši studenti podíleli na činnostech, které jim daly možnost prokázat, že jsou ochotni a schopni pracovat i jinou než distanční formou vzdělávání.

Výrazným způsobem se naši studentizapojili do přípravy on-line besedy vysílané z Café-Prostoru dne 16. listopadu 2020. Svými příspěvky se aktivně zapojili do živého vysílání s armádním generálem Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem. Pořadem provázel v roli moderátora Michal Douša z V8.A. Záznam pořadu naleznete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=nPqkaoECMz0.

Studenti dějepisného semináře i další dobrovolníci z nižších ročníků se podíleli na nahrání vlastních příspěvků do dvou dílů pořadu ČT (Fokus V. Moravce).  První díl byl věnován občanské neposlušnosti Fokus Václava Moravce: Občanská neposlušnost — Česká televize (ceskatelevize.cz), druhý pořad se zabýval sobeckostí https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/221411030530002/.

Studenti byli potěšeni množstvím zveřejněných příspěvků z naší školy, byla to pro ně odměna, kterou běžně ve školní lavici nedostanou. A pro všechny zúčastněné příprava znamenala příjemné vybočení z úmorného distančního vysílání.

Mgr. Milan Šonka

Žáci C3B se v rámci hodin fyziky zúčastnili přednášky pedagogů FJFI ČVUT v Praze. Ing. Michalidesová Anna, Ph.D. a Ing. Kamil Augsten, Ph.D. se snažili mladým posluchačům představit dnešní mikrosvět, částice a ionizující záření. Ukázali jim světově známé prestižní laboratoře, kde pracují studenti ČVUT, jen o trochu starší než jsou oni sami. Představili jim aktuálními experimenty v CERNu a ve Fermilabu (např. ATLAS, NOVA, COMPASS), na kterých se podílejí vědci z ČR. Dalšími tématy byly detektory částic, detekční principy, zpracování dat, účinky ionizujícího záření na buňku, tkáně a celý živý organismus, radiační poškození buněk. Žáci byli překvapeni, jaké nové obory chemie a fyziky hýbou dnešním světem. Je možné, že někteří z nich tak našli směr pro další studium po absolvování gymnázia.

Princip:

Do My Maps Google (stejně jako Krokování) jsou zakreslena místa, odkud pochází potvrzení vrstevníci, kteří jsou k dispozici pro online setkání. Při rozkliknutí červené, žluté nebo zelené ikony s hvězdou studenti najdou informace o termínu schůzky s vrstevníky a odkaz na MS Forms, kde se ke schůzce nahlásí (max 10 osob). Každou schůzku bude mít na starost koordinátor z řad pedagogů, který schůzku dohodl a bude ji řídit.

Mapa:

Na mapě https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FrYwh6YujN8QKiKqM1XsAXY9379Ck5v9&usp=sharing
jsou vyznačeny tři typy míst dle barev jako na semaforu:

ČERVENÁ HVĚZDA: Místo, které je plánováno, ale ještě nejsou konkrétní osoby ani termín. 

ŽLUTÁ HVĚZDA: Místo, která je naplánováno, jsou konkrétní osoby, ale řešíme termín, čas, komunikační
platformu atp.

ZELENÁ HVĚZDA: Místo, které je hotové – má tedy osoby, termíny, komunikační platformu i formulář pro
přihlášení pro zájemce.

Postup pro studenty:

1. V mapě si zvolím místo, které mě zajímá.
2. Rozkliknu ho a pročtu si informace. V případě zájmu o setkání se přes odkaz na formulář MS Forms přihlásím ke schůzce.
3. Nejpozději 2 dny před plánovaným setkáním mi do e-mailu přijde odkaz na online setkání v MS Teams, Zoom, Google Meet atp., přes který se do schůzky v příslušném termínu a čase přihlásím.
4. Promyslím si předem témata, která mě zajímají. Primárně diskutujeme téma lockdown, problémy distanční výuky, co mi pomáhá v době pandemie atp.

Postup pro pedagogy:

1. Najít vrstevníky z celého světa, kteří jsou schopni komunikovat v jazycích, které se u nás vyučují.
2. Doručit následující informace Martinovi: místo, jména, datum a čas, komunikační platforma, jazyk komunikace. Martin místo vyznačí v mapě, připraví formulář pro přihlášení. V dostatečném předstihu doručí pedagogovi/koordinátorovi seznam studentů, kteří se budou účastnit.
3. Pedagog/koordinátor ideálně 2 dny před plánovaným setkáním rozešle přihlášeným studentům link na online setkání.

Koho stále potřebujeme?

Sháníme vrstevníky, studenty škol z celého světa ve věku 12-20 let pro online meetingy ve skupinách 10-12 osob, kteří jsou schopni komunikovat anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky.

Kontakt pro komunikaci a dotazy:

Martin Nosek, 606226621, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes MS Teams chat.

Zeměpisná olympiáda 2020/2021

Vážení studenti, aktuální situace nám bohužel znemožnila udělat standardní školní kolo Zeměpisné olympiády. Využili jsme proto MS Forms a našli jsme 12 vážných zájemců, kteří se zúčastní okresního kola. To se bude konat online 17. 2. 2021. Tímto chceme všem zájemcům poděkovat a věříme, že i přes nepříznivou situaci budou naši školu skvěle reprezentovat. Více informací o Zeměpisné olympiádě najdete zde: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml. Účastníci budou včas informováni o řádném přihlášení do online systému.
Hodně úspěchů a hlavně zdraví přejí:
Olga Česneková, Stanislav Honzík, Martin Nosek

V úterý 28. 1. 2020 na naši školu zavítali zaměstnanci americké ambasády, Iva Ziza, úřednice konzulátu, Ed Finley, tiskový atašé a Tomáš Knaibl z oddělení pro tisk a kulturní záležitosti. Studentům semináře anglických reálií 3. a 4. ročníku a třídy V7.A v anglickém jazyce povyprávěli o svých životních cestách, které je přivedly k této profesi. Vyprávěním o svých pracovních životech dost možná inspirovali některé z 55 žáků ke kariéře v diplomatických službách.

 

Strana 1 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru