Masožravé rostliny na gymnáziu

Naší škole se podařilo získat od botanika a pěstitele Jaroslava Neubauera z České Lípy unikátní sbírku masožravých rostlin. Sbírka je tvořena zástupci masožravek ze všech dosud popsaných skupin. Masožravé rostliny poslouží jako studijní materiál pro žáky třetího a čtvrtého ročníku navštěvující Seminář přírodních věd a zároveň budou k dispozici všem botanickým nadšencům naší školy.

Mgr. Jaroslav Peřka

Setkání s ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Vážení zájemci o program DofE,

rádi bychom vás pozvali na setkání s ambasadorkou programu Naďou v úterý 11. 9. 2018 od 13:00 v aule školy.
Kromě dalších informací budete mít možnost vyslechnout Nadin příběh spjatý s DofE.

Vážní zájemci, hlaste se prosím do pondělí 10. 9. 2018 u pana profesora Peřky (počet míst je omezen).

Další informace naleznete na:
www.dofe.cz

Výuka matematiky Hejného metodou - seminář

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 proběhl na naší škole seminář Základy Hejného metody, vedený Mgr. Janou Hanušovou, Ph.D.

Semináře se zúčastnili vyučující matematiky nejen našeho gymnázia, ale i zájemci ze ZŠ v Děčíně, Benešově a Jílovém. Učitelé se seznámili s principy a cíli této metody, na ilustračních příkladech si sami prožili situaci objevování. Součástí semináře byla i velmi užitečná diskuse o problémech souvisejících se zavedením tohoto inovativního pojetí matematiky a způsobu vyučování do praxe.

Strana 1 z 12

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

DOTAZY

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

PRACOVNÍ MÍSTA

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru