DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ. Přihlášku naleznete zde. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online.

Desatero pro primární prevenci

Plakát desatero small

Adaptační kurz C1.A

Ve dnech 1. - 3. 9. 2021 se studenti a studentky 1. ročníků pod vedením tř. učitelů Martin Noska, Šárky Opatové a Mileny Kmochové zúčastnili Adaptačního seznamovacího kurzu, který se konal v areálu Pensionu Lhotsko v Českém Středohoří. Program realizovali lektoři Projektu Odyssea z. s. pod vedením Mgr. Ivany Šircové, Ph.D. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivů tříd, vytvoření zážitků společného úspěchu, zdokonalení dovednosti spolupracovat se spolužáky a motivace studentů k práci na vztazích ve třídách. 

Program kurzu byl rozčleněn na 3 bloky. Ranní část se věnovala zejména organizačním a seznamovacím aktivitám, odpolední část spolupráci mezi členy nových kolektivů, večerní část byla zaměřena na budování vzájemné důvěry. Všem blokům byli přítomni třídní učitelé, kteří se účastnili vybraných aktivit a zároveň pozorovali spolupráci v nových třídních kolektivech.

Na základě vlastních zkušeností z předchozích škol, průběhu programu a následné diskuze žáci navrhli pravidla vzájemného vycházení a vytvořili Ústavu třídy. Diskuzi věnovali žáci velkou pozornost. Ústava třídy byla předána třídním učitelům. 

Ohlasy studentů během programu i analýza závěrečných dotazníků prokázali, že všechny hlavní cíle soustředění byly uspokojivě naplněny.

Gymnázium Děčín v mediálním prostoru

I přes netradiční průběh končícího školního roku se naši studenti podíleli na činnostech, které jim daly možnost prokázat, že jsou ochotni a schopni pracovat i jinou než distanční formou vzdělávání.

Výrazným způsobem se naši studentizapojili do přípravy on-line besedy vysílané z Café-Prostoru dne 16. listopadu 2020. Svými příspěvky se aktivně zapojili do živého vysílání s armádním generálem Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem. Pořadem provázel v roli moderátora Michal Douša z V8.A. Záznam pořadu naleznete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=nPqkaoECMz0.

Studenti dějepisného semináře i další dobrovolníci z nižších ročníků se podíleli na nahrání vlastních příspěvků do dvou dílů pořadu ČT (Fokus V. Moravce).  První díl byl věnován občanské neposlušnosti Fokus Václava Moravce: Občanská neposlušnost — Česká televize (ceskatelevize.cz), druhý pořad se zabýval sobeckostí https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/221411030530002/.

Studenti byli potěšeni množstvím zveřejněných příspěvků z naší školy, byla to pro ně odměna, kterou běžně ve školní lavici nedostanou. A pro všechny zúčastněné příprava znamenala příjemné vybočení z úmorného distančního vysílání.

Mgr. Milan Šonka

Žáci C3B se v rámci hodin fyziky zúčastnili přednášky pedagogů FJFI ČVUT v Praze. Ing. Michalidesová Anna, Ph.D. a Ing. Kamil Augsten, Ph.D. se snažili mladým posluchačům představit dnešní mikrosvět, částice a ionizující záření. Ukázali jim světově známé prestižní laboratoře, kde pracují studenti ČVUT, jen o trochu starší než jsou oni sami. Představili jim aktuálními experimenty v CERNu a ve Fermilabu (např. ATLAS, NOVA, COMPASS), na kterých se podílejí vědci z ČR. Dalšími tématy byly detektory částic, detekční principy, zpracování dat, účinky ionizujícího záření na buňku, tkáně a celý živý organismus, radiační poškození buněk. Žáci byli překvapeni, jaké nové obory chemie a fyziky hýbou dnešním světem. Je možné, že někteří z nich tak našli směr pro další studium po absolvování gymnázia.

Princip:

Do My Maps Google (stejně jako Krokování) jsou zakreslena místa, odkud pochází potvrzení vrstevníci, kteří jsou k dispozici pro online setkání. Při rozkliknutí červené, žluté nebo zelené ikony s hvězdou studenti najdou informace o termínu schůzky s vrstevníky a odkaz na MS Forms, kde se ke schůzce nahlásí (max 10 osob). Každou schůzku bude mít na starost koordinátor z řad pedagogů, který schůzku dohodl a bude ji řídit.

Mapa:

Na mapě https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FrYwh6YujN8QKiKqM1XsAXY9379Ck5v9&usp=sharing
jsou vyznačeny tři typy míst dle barev jako na semaforu:

ČERVENÁ HVĚZDA: Místo, které je plánováno, ale ještě nejsou konkrétní osoby ani termín. 

ŽLUTÁ HVĚZDA: Místo, která je naplánováno, jsou konkrétní osoby, ale řešíme termín, čas, komunikační
platformu atp.

ZELENÁ HVĚZDA: Místo, které je hotové – má tedy osoby, termíny, komunikační platformu i formulář pro
přihlášení pro zájemce.

Postup pro studenty:

1. V mapě si zvolím místo, které mě zajímá.
2. Rozkliknu ho a pročtu si informace. V případě zájmu o setkání se přes odkaz na formulář MS Forms přihlásím ke schůzce.
3. Nejpozději 2 dny před plánovaným setkáním mi do e-mailu přijde odkaz na online setkání v MS Teams, Zoom, Google Meet atp., přes který se do schůzky v příslušném termínu a čase přihlásím.
4. Promyslím si předem témata, která mě zajímají. Primárně diskutujeme téma lockdown, problémy distanční výuky, co mi pomáhá v době pandemie atp.

Postup pro pedagogy:

1. Najít vrstevníky z celého světa, kteří jsou schopni komunikovat v jazycích, které se u nás vyučují.
2. Doručit následující informace Martinovi: místo, jména, datum a čas, komunikační platforma, jazyk komunikace. Martin místo vyznačí v mapě, připraví formulář pro přihlášení. V dostatečném předstihu doručí pedagogovi/koordinátorovi seznam studentů, kteří se budou účastnit.
3. Pedagog/koordinátor ideálně 2 dny před plánovaným setkáním rozešle přihlášeným studentům link na online setkání.

Koho stále potřebujeme?

Sháníme vrstevníky, studenty škol z celého světa ve věku 12-20 let pro online meetingy ve skupinách 10-12 osob, kteří jsou schopni komunikovat anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky.

Kontakt pro komunikaci a dotazy:

Martin Nosek, 606226621, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes MS Teams chat.

Strana 1 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru