DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité sdělení!
  I pro rok 2022/23 plánujeme přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd, které začnou 12.12.22. Další informace postupně zveřejníme. Den otevřených dveří bude 13.12.22 od 16:30 hod.

Hudební exkurze 2. ročníků

Za Dvořákem a Smetanou se 12. května do Prahy vydala část studentů 2. ročníků. Nejprve v Rudolfinu vyslechli hudebně vzdělávací pořad věnovaný Antonínu Dvořákovi a jeho Houslovému koncertu a-moll. Průvodci pořadu, dirigent Marko Ivanovič a sólista České filharmonie Josef Špaček, dokázali poutavým způsobem přiblížit netradiční historii vzniku tohoto Dvořákova díla. Posluchači pochopili, že cesta k jeho konečné podobě byla velmi trnitá a že si  asi Dvořák nikdy nenechal tolik mluvit do kompozičního procesu jako právě u tohoto sólového koncertu.

V sousedství Karlova mostu studenti navštívili další krásnou novorenesanční budovu, Muzeum Bedřicha Smetany, spravující celou Smetanovu pozůstalost, notový archiv a fonotéku, které dokumentují život i tvorbu dalšího našeho hudebního velikána.

IMG 2627

Týden jsem si moooc užila. Příroda byla neskutečná a my si uvědomili, že zvládáme mluvit i s rodilými mluvčími. Hned bych jela znovu.

Celkově jsem si to moc užila a jsem ráda, že jsme vůbec měli tu příležitost někam vyjet. Počasí nám také vyšlo krásně. Myslím, že by se dal výlet trochu lépe časově zorganizovat a mohli bychom strávit třeba dva dny v Londýně. Ale to je jen drobnost. Rodinu jsme měli suprovou, paní byla moc hodná. I jsem jí rozuměla?. Já mám i pocit, že jsem teď v angličtině trochu jistější. Že vím, že se domluvím. To je asi všechno. Hned bych jela znovu

wales

Poslední dubnovou sobotu jsme od budovy školy vyrazili přes Německo a Franci do Velké Británie. Umíte si jistě představit, že noční přejezd má svá pro i proti… Na ostrovy jsme se dostali Euro tunelem a první den strávili v městě Bath – římské lázně, muzeum módy i samotná prohlídka města stály za to, i když nás téměř po celou dobu pronásledovalo typicky anglické počasí. To se ale mělo postupně jen zlepšovat! K večeru si nás rozebraly hostitelské rodiny v přímořském městě Swansea – staly se na čtyři noci naším dočasným útočištěm. Nahlédnout do velšských domácností bylo pro mnohé z nás jednou z nejzajímavějších zkušeností. Další čtyři dny jsme nasávali atmosféru, přírodní krásy, kulturu i historické památky jižního Walesu. Jedním z highlightů byl zcela jistě výstup na nejvyšší vrchol oblasti – Pen y Fan (886 m) a dalším třeba prohlídka hlavního města Walesu, Cardiffu. I pro náš výjezd však platí „to nejlepší nakonec“. Poslední den jsme strávili v Londýně. V Londýně! Nechte si vyprávět, jak krásné město během naší návštěvy bylo, včetně nebe bez mraků a možnosti potulovat se kolem Leicester Square po vlastní ose.

wales1

wales2

Více obrázků naleznete zde

Studenti gymnázia opět v Berlíně

Po tříleté přestávce, hned po Velikonocích, absolvovali studenti druhých ročníků opět exkurzi do hlavního města našich západních sousedů. Jednodenní návštěva Berlína byla velmi intenzivní.

Exkurze byla zahájena prohlídkou zbytků berlínské zdi v podobě East Side Gallery. Po příjezdu autobusem na Alexandrovo náměstí, kde si všichni prohlédli nejvyšší dominantu centra televizní věž, Neptunovu kašnu, Červenou radnici, světové hodiny a památník Marxe a Engelse, následovala poměrně dlouhá, třináctikilometrová procházka. Začínala u Sprévy a významné památky UNESCO, Muzejního ostrova, kde si studenti vyslechli od průvodce zajímavé vyprávění o Berlínském dómu a některých muzeích. Dále se pokračovalo přes Zámecký most známou ulicí Pod Lipami. Studenti zhlédli památník obětem násilí a tyranie Neue Wache se sochou známé německé sochařky Käthe Kollwitz, navštívili vnější i vnitřní prostory hlavní budovy Humboldtovy univerzity, na Bebelplatzu se dozvěděli něco o tzv. „podzemní knihovně“, která symbolizuje místo pálení knih nacisty v květnu 1933. K vidění byla též architektonicky zajímavá katedrála sv. Hedviky. Celá výprava se dále přesunula na náměstí Gendarmenmarkt v historickém středu města, kde mohla porovnávat Francouzský a Německý dóm. Procházka pokračovala k bývalému přechodu mezi východní a západním Berlínem Check Pointu Charlie. Zde mohli gymnazisté vidět zbytky berlínské zdi v původním stavu. Odtud nás průvodce vedl přes Potsdamer Platz k Památníku holocaustu, dále na Pariserplatz, kde všichni obdivovali berlínskou chloubu, Braniborskou bránu se známým čtyřspřežím. 

V odpoledních hodinách byla objednána prohlídka budovy Říšského sněmu, dnešního sídla Německého spolkového sněmu. Po velmi důsledné bezpečnostní kontrole měli studenti možnost po rampě vystoupat do úchvatné skleněné kopule od britského architekta Normana Fostera na vyhlídkovou platformu a mohli obdivovat tuto velmi vyhledávanou turistickou atrakci. Po tomto zážitku všichni autobusem projeli ulicí 17. června kolem Vítězného sloupu a přemístili se tak do “Západního“ Berlína, kde byla exkurze krátkou zastávkou na Kurfürstendammu, prohlídkou Pamětního kostela císaře Viléma a rychlým občerstvením v Europa Centru ukončena.

MicrosoftTeams image

MicrosoftTeams image 2

Radioaktivní Exkurze

Je lepší nechat se léčit v protonovém centru, nebo běžnější elektronovou léčbou? Jak mnoho ionizujícího záření na nás stále působí z odpadu z Černobylské havárie? Jak je možné, že se stále prodávají radioaktivní skleničky z uranového skla?

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, přesněji na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření nás provázeli Ondřej Kořistka, Kamil Augsten a další vědci z katedry.

Velice nevšední exkurze nás velmi mile překvapovala od začátku (a to nejen koláčky a čajem) až do konce. V krátké úvodní přednášce nás Ondra Kořistka uvedl do radioaktivity a ionizujícího záření i do oborů, ve kterých se tato oblast vědy uplatňuje prakticky. Poté si nás učitelé katedry rozebrali a ve skupinkách provedli několika laboratořemi.

V každé laboratoři se nám neuvěřitelně věnoval odborník z katedry, předváděl pokusy a vysvětloval velmi pochopitelně úžasné taje jaderné fyziky. Nyní například víme, že jsme všichni radioaktivní – asi 50 Bq/kg. Pokud se vrátíme z vyšetření, které používá radioaktivní materiál pro zobrazení, tak chvíli svítíme (spíše rozpadáme se ?) až 1 000 000 Bq… Vyzkoušeli jsme si úprk od zdroje záření (sklenička z uranového skla). Poté, co se ke skleničce přiblížil přístroj na měření radiace a začal charakteristicky cvakat, začali se studenti okamžitě od skleničky vzdalovat (k pobavení všech). Sklenička překonala záření přirozeného pozadí více než dvacetkrát, nicméně stále takovéto záření není nebezpečné. A tak se mohou vyrábět. Viděli jsme, jak se zjišťuje celsium (odpad z Černobylu) spektrometrem a také víme, že je ho tak malinko, že se schová za přirozenou radioaktivitu prostředí, stejně tak jako záření z Temelína či Dukovan. Co jsme se však nedozvěděli, jestli je lepší léčba v protonovém centru, nebo elektronová léčba. Protonová léčba má výhodu přesnějšího zacílení záření, ale zase je mnohem méně dat důležitých pro stanovení léčby… Snad jí nebudeme potřebovat. Možná však simulátor nadchnul některé pro studium jaderné fyziky pro medicínské účely.

Na závěr tímto posílám ještě jedno obrovské díky všem z katedry dozimetrie, kteří se nám tak úžasně věnovali a kolegyni Henriett Kalvas za zprostředkování nevšední exkurze.

RadioaktivniExkurze 1

 

Přednášky FY

Mgr. David POUSTKA, Ph.D.   

Dne 1. prosince 2021 uspořádala katedra fyziky pro studenty 4. ročníků fyzikálního semináře a volitelné fyziky přednášku na téma: „Svět nanotechnologií“ a jejího využití v některých odvětvích průmyslu a medicíně.

Cílem přednášky a její prezentace bylo seznámit studenty 

 1. s výrobou  materiálů o rozměrech srovnatelných (i menších)  s velikostí atomu,
 2. chemickými a fyzikálními vlastnosti nanotextílií a nanostruktur, nanovláken
 3. jejich aplikací např. pro výrobu nanotextílií pro biomedicínské obory - umělé cévy, kůže, nanoroušky k zachycení bakterií, virů,
 4. aplikace do technologii jako filtrační materiál k likvidaci toxických látek , záchytu prachových částic, čištění odpadních vod, , filtrace vzduchu ..

Přednáška byla velmi zajímavá, přehledná ,  provázena řadou obrazového materiálů s vysvětlením principu a podstaty výroby nanomateriálů, s důrazem na aplikace nanostruktur v konkrétních oborech jako např. optoelektronice, senzorové technice, chirurgii…

Přednáška se konala v aule gymnázia Děčín 2vyučovací hodiny  a následná diskuse potvrdila velký zájem o problematiku   z řad studentů

Zapsala a organizovala: dr. Švecová – kabinet fyziky

 

 

Ing. Doc KORMUNDA  Martin , Ph.D

Přednáška, kterou organizoval kabinet fyziky dne 11.2.2022 byla  zaměřená na “Přehled fyzikálních  metod pro přípravu tenkých vrstev různých druhů materiálů“  byla určena  pro studenty 4. ročníku – volitelné fyziky a fyzikálního semináře .

Podstatou přednášky bylo

 • objasnit a zpřístupnit některé fyzikální metody jako např. napařování, naprašování tenkých vrstev ve vakuové atmosféře na materiály tak, aby se jejich fyzikální a chemické vlastnosti  zlepšily. např. elektrická, teplotní vodivost, pevnost, pružnost materiálu a jejich ochrana proti vnějším vlivům (korozi, deformačnímu namáhání)…
 • jak se získává plazma, k čemu se využívá – např. v materiálovém inženýrství
 • jak se připravují povrchy různých materiálů tak, aby se daly naprašovat či napařovat jinými kovy
 • kde se tyto materiály využívají např.v automobilovém průmyslu, elektrotechnických oborech, sdělovací technice ..

Vzhledem k zajímavosti tématu proběhla diskuse se studenty  právě na praktické využití i v jiných oborech. Např. některé chirurgické nástroje  se musí napařovat tenkými vrstvami, aby odolali vysokým teplotám při jejich sterilizaci ….., které kovy se používají jako tenké vrstvy např. pro antireflexní vrstvy brýlí, textílií…..

Zapsala a organizovala: dr. Švecová – kabinet fyziky

Strana 1 z 26

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru