DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20
    Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2019 do jednotlivých oborů…
Přihláška zde

Návštěva portugalských studentů na našem gymnáziu

Návštěva portugalských studentů na našem gymnáziu

V rámci akce EU 'Move2Learn, Learn2Move' naše gymnázium na konci kalendářního roku navštívili portugalští etwinneři - paní profesorka Leonor Marques a její tři studenti. Šlo o výměnnou akci etwinnerů z ukončeného projektu 'eMates'. Naši studenti absolvovali týden v Portugalsku v září - v Agrupamento de Escolas de Vilela, u Porta.

Kvůli věkovému limitu mohli přijet pouze tři portugalští studenti, i když hostili osm našich. Naši partneři k nám cestovali přes Drážďany. Stejně jako nám jim letenky hradilo Move2Learn. Do Děčína pak v sobotní podvečer přijeli vlakem. Nedělní program zajišťovali hostitelé. Studenti se vydali na prohlídku Děčína nebo do Teplic na výrobu vánočních ozdob. Vyučující Leonor ukázaly naše vyučující angličtiny pevnost Königstein a poté ji vzaly na krásný večerní houslový koncert na zámek, kde vystupovali i naši studenti.

V pondělí byli přivítáni na radnici panem Smíškem, následovalo přijetí a uvítání Portugalců na naší škole paní ředitelkou Lenkou Holubcová společně s paní zástupkyní Hanou Brádkovou. Dopoledne se Portugalci aktivně účastnili výuky a odpoledne navštívili zámek, kde je v anglickém jazyce provedl student Michal Douša. Večeře byla v české restauraci Radnici. V úterý byl výlet na Pravčickou bránu díky nepřízni počasí nahrazen výletem do Ústí nad Labem s návštěvou muzea a výstav, např. k 100. výročí založení Československa. Studenti se vyjeli lanovkou na Komáří vížku. Ve středu se konal výlet do Drážďan. V galerii Zwinger se jim velmi líbila výstava starých mistrů. Poté zamířili na vánoční trh, kde mohli vidět tradiční štoly, ozdoby, např. louskáčky, a nádherné stánky s pohádkovými motivy. Čtvrtek patřil highligtu, tedy našemu hlavnímu městu, Praze. Naši partneři zhlédli Pražský hrad, absolvovali prohlídku Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Vladislavský sál, zašli do baziliky sv. Jiří a na tamější vánoční trh a do Zlaté uličky. Dále přes Nerudovu ulici do kostela s Pražským Jezulátkem, které si portugalští studenti i paní Leonor přáli vidět. Měli dokonce za úkol nakoupit figurky slavného Jezulátka pro rodinné členy. A pak už následoval Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašná brána a nakonec Palladium, kde se mohli navečeřet.

Během týdne byli studenti portugalské výpravy ubytováni v rodinách našich studentů a paní profesorka Leonor v rodině paní profesorky Kmochové. Komunikace probíhala společně v anglickém jazyce. Celá akce byla velmi zajímavá a přínosná.

Děkujeme všem, kteří se do ní zapojili. Zvláštní poděkování za hostitelství paní Leonor a jejích studentů patří paní profesorce Kmochové, Andree a Anetě Joščákovým, Filipovi Lipenskému a Pavlu Kostincovi. Doprovodných akcí se pak účastnili v rámci možností i ostatní etwineři: Radka Bérová, Klára Šidlofová, Zuzana Nguyen a Vanesa Velozo.

FOTOGRAFIE zde: https://drive.google.com/open?id=1vdZFwloeoSxktiUfRtKRDln5k3d3utXR

Německy psaná literatura a saské vánoční tradice na Gymnáziu Děčín

Poslední školní den končícího roku 2018 byli vybraní žáci maturitního ročníku seznámeni se základními atributy německé literatury raného novověku z českých zemí a způsobem, jak číst staré tištěné písmo, frakturu.

V přednášce věnované úvodu do rakouské literatury se žáci dozvěděli důvody toho, proč se rakouská a německá literatura od sebe liší, ačkoli se v obou zemích mluví německy.

Žáci kvarty a kvinty měli možnost osvojit si hravou formou specifickou slovní zásobu spojenou se saskými Vánocemi (Räuchermännchen, Nussknacker, Weihnachtspyramide, Schwibbogen, Herrnhuter Stern) a ochutnali pravou drážďanskou vánoční štolu.

Za pestrý a zajímavý program děkujeme studentkám germanistiky na FF UJEP a rakouské lektorce dr. Karin Wozonig a v neposlední řadě panu dr. Janu Kvapilovi, který z pozice koordinátora Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP akci připravil.

Třetí vlna anglického divadla, tentokrát pro maturanty

V pondělí 17. 12. 2018 k nám opět zavítala divadelní společnost The Bear Educational Theatre s dalšími dvěma představeními v anglickém jazyce, tentokrát na téma Anglická historie. Studenti maturitních ročníků se zábavnou a interaktivní formou seznámili s historií Velké Británie od keltského období až po současnost. Divadelní soubor na naší škole působí již několik let a opět jsme se dočkali profesionálního výkonu od obou herců. Studenti se bavili a my se již teď těšíme na další vystoupení v následujících letech.

 

 Dne 11. prosince 2018 navštívila skupina studentů Gymnázia Děčín Ústav energetiky a dopravy na Západosaské vysoké škole Zwickau. Studentům byly představeny možnosti studia technických oborů a především prezentována laboratoř se simulátorem jízdy. Po krátkém teoretickém úvodu do problematiky virtuální jízdy po pozemních komunikacích si žáci otestovali na simulátoru jízdy své řidičské dovednosti. Za zajímavou exkurzi děkujeme Okresní hospodářské komoře v Děčíně.  

 

Antropologické a Národní muzeum v Praze

Během exkurze do Prahy měli studenti možnost prohlédnout si kompletní sbírky Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. Díky doprovodnému výkladu k exponátům si rozšířili poznatky o evoluci člověka, ontogenezi, zhlédli sbírku kostních patologií i oddíl věnovaný etnické patologii. Erudovaná průvodkyně  výklad prokládala kontrolními otázkami, případně odpovídala na dotazy.

Zájemci o biologii si v nové budově Národního muzea prošli historickou expozici Keltové a zoologické sbírky v rámci výstavy nazvané Archa Noemova.

V rámci přípravy na vysokoškolské studium studenti zamířili i k důležitým budovám 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

RNDr. Dana Šonková

Strana 1 z 14

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru