• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • -
    Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Recyklaci a soběstačnost jsme potkali u Kolína

Poslední březnové pondělí jsme se spolužáky z chemického semináře měli možnost navštívit společnost Eko Logistics v Kolíně a farmu rodiny Horákových v nedalekých Choťovicích.

V první části se nás ujal spolumajitel firmy Eko Logistics a absolvent našeho gymnázia Michal Kecl. V průběhu prohlídky kolínského provozu jsme se dozvěděli, že cesta elektroniky a jiného kovového odpadu jeho vyhozením zdaleka nekončí. Následuje komplikovaný proces mletí, třídění, čištění a nakonec rafinace všech využitelných kovů a slitin. V průběhu těchto kroků firma využívá nejmodernější metody třídění, včetně optického rozeznávání kovů, rentgenového záření a vířivých proudů. Tyto technologie původně nebyly vytvořeny pro třídění a recyklaci kovů (častěji se uplatňují v zemědělství nebo potravinářství) a pro tyto účely musely být vhodně upraveny. I na vývoji těchto metod se firma aktivně podílí. Největším šokem pro nás byl nepoměr ceny elektroniky pro spotřebitele oproti ceně elektronického odpadu a značná obtížnost některých součástek běžné elektroniky, kterou měníme každý rok. Kvůli kombinaci různých druhů plastů, kovových folií aj. se zkrátka recyklace některých součástek nevyplatí. Velmi často se stane, že po skončení výroby součástky nebo celého přístroje Eko Logistics likviduje tisíce kusů nikdy neprodaných výrobků. Kolik zbytečné energie a zdrojů tak bylo spotřebováno na jejich produkci, aniž by někdy k něčemu sloužily? V závěru se pan Kecl věnoval problematice greenwashingu a z jeho pohledu velmi obtížné a nebezpečné výrobě a recyklaci baterií elektrických aut, koloběžek a kol.

V druhé části se nás ujal zakladatel farmy v Choťovicích, pan Karel Horák. Po krátkém seznámení s historií farmy a osvětlení principů udržitelnosti, recyklace, nezávislosti a soběstačnosti nás ihned zavedl k hlavnímu bodu návštěvy – bioplynové stanici, kterou farma vlastní již několik let. Mikroorganismy v ní „krmí“ výhradně materiálem ze svých výpěstků či bioodpadem z hotelu a blízkých provozů. Vyprodukovaný bioplyn využívají především pro pohon elektrického generátoru, který zásobuje elektřinou nejen celou farmu a hotelový areál, ale i řadu 12 domů stojících v blízkosti farmy. Jelikož při činnosti mikroorganismů v bioplynové stanici vzniká i velké množství tepla, vybudovali i tepelné rozvody a v chladných obdobích vytápějí celý areál včetně již zmíněných rodinných domů. Tento komplex je tak energeticky nezávislý na vnějších dodávkách. Tekutý odpad z bioplynové stanice dále použijí jako hnojivo pro svá pole a tuhý odpad po vysušení se hodí jako stelivo pro skot nebo ho kompostují. Rostlinná výroba na farmě není určená pouze pro fungování bioplynové stanice, ale také jako krmivo pro vepře a skot. Podle slov pana Horáka je farma plně soběstačná a současné problémy s cenami obilí a dalších komodit se jich netýkají. V minulém roce navíc rozšířili farmu o vlastní jatka a zákazníci si tak mohou zakoupit kvalitní vepřové a hovězí nejen v místní prodejně, ale i v internetových obchodech. Kvalitu jejich produktů dokazuje prestižní švýcarský certifikát i naše osobní zkušenost. Kdo ochutnal burger nebo vepřovou směs v místní restauraci, nám dá jistě za pravdu.

kolin

Za Čajkovským do Prahy

„Ohromný úspěch. Labutí jezero. Minuta absolutního štěstí.“ Slova, jež pronesl v roce 1888 Petr Iljič Čajkovskij, když v pražském Rudolfinu zazněla jeho stěžejní díla, a to Romeo a Julie a balet Labutí jezero.

Stejná dvě díla jsme si za doprovodu České studentské filharmonie dne 21.3. 2024 měli tu čest poslechnout i my, studenti Gymnázia Děčín. Dirigent Marko Ivanović a Petr Kadlec nás provázeli oběma díly nejen hudebně, ale svým výkladem hudbu zpřístupnili i těm, kteří klasickou hudbu nepovažují za svůj šálek kávy. Doprovodný program vytvořila baletka vystupující v Národním divadle, Nikola Márová, která s důvtipem odpovídala na zvídavé otázky z publika.

Po skončení vystoupení jsme se odebrali do Muzea Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli jak originální notové zápisy, tak i klavír, u kterého sám Bedřich komponoval.

Věřím, že akce povzbudila mnohé z nás k dalším návštěvám divadel.

Monika Slavková, C2A

2024 exkurze cajkovksy praha

Krajské kolo Biologické olympiády

Opět patříme mezi nejlepší v kraji!

V pátek 22. března 2024 se konalo v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády kategorie A, Markéta Brůnová, studentka septimy naší školy, obsadila ve velké konkurenci 36 nejlepších mladých biologů vynikající druhé místo. Student C4.B Martin Tutko pak získal místo patnácté. Do Teplic na krajské kolo BO kategorie C v dubnu pojedou také dva další naši žáci, Marek Brůna postoupil ze druhého místa v okrese a Tereza Gebauerová jej následovala na třetím místě.

RNDr. Dana Šonková

diplom

Chemická olympiáda

Naše škola už řadu let organizuje okresní kolo chemické olympiády pro nejmladší účastníky. Chemická olympiáda je jednou z možností, jak podporovat talentované a vědy chtivé děti. V pondělí 4. 3. 2024 poměřili síly v teoretických znalostech i praktických dovednostech žáci základních škol a nižších gymnázií z Děčína, Varnsdorfu a Rumburku. V příjemně pracovní atmosféře uběhlo celé dopoledne. Těm, kteří si vedli nejlépe, blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Jedním z nich je i student našeho gymnázia Marek Kolář. Bez obětavé práce učitelek chemie a nadšení dětí by se olympiáda konat nemohla, proto všem velké díky.

Mgr. Jana Horáková

chemicka olympiada 2024 1chemicka olympiada 2024 2

Projektový den

Dne 1. 2. 2024 proběhl tradiční Projektový den maturantů, pozváni byli i zájemci z 2. a 3. ročníků, tentokrát pod názvem HLAVNÍ ROLE – NENÁVIST. Studenti prošli 5 dílnami, zúčastnili se 2 přednášek hostů z FF UJEP, přičemž všechny aktivity směřovaly k hlubšímu poznání HOLOCAUSTU. Vyvrcholením celého dne bylo online setkání s nositelkou státních vyznamenání a děčínskou rodačkou EVOU ERBENOVOU – dle slov studentů setkání, které si s sebou ponesou celý život.

 

PaedDr. Hana Brádková

 

Projektový den n

Strana 1 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru