• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Biologie

 

ČLENOVÉ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Jméno a příjmenítelefone-mail
Mgr. Hana Jirglová 412 704 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Horáková 412 704 149 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jaroslav Peřka 412 704 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Yveta Rašková 412 704 137 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Dana Šonková 412 704 149 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radek Žídek 412 704 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zuzana Pluhařová 412 704 149 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

O předmětu

Předmět biologie (přírodopis) vyučujeme od primy do oktávy. Ve 3. a 4. ročníkunabízíme studentům volitelný seminář z biologie a v kvartě  volitelný předmět Přírodovědná praktika.

Učivo je rozvrženo následujícím způsobem:

prima          -      buňka, viry, bakterie, houby, prvoci, zoologie - bezobratlí
sekunda      -      zoologie - obratlovci, botanika - výtrusné a semenné rostliny, pravidelně LC
tercie          -      savci, biologie člověka 
kvarta         -      geologie, základy genetiky, základy ekologie, možnost volby předmětu Přírodovědná praktika
kvinta, 1. ročníky       -    buňka, viry, bakterie, botanika, houby, Chromista, pravidelně LC
sexta, 2. ročníky        -    zoologie, vývojové teorie
septima, 3. ročníky    -    biologie člověka, genetika, základy ekologie, základy geologie
oktáva, 4. ročníky (volitelný předmět)   -  genetika, ekologie, geologie
seminář z biologie pro 3. ročníky a septimu  -  vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie rostlin a hub, anatomie a fyziologie živočichů a člověka, základy etologie
seminář z biologie pro 4. ročníky a oktávu   -  obecná biologie, mikrobiologie, systematická zoologie, fylogeneze a fyziologie orgánových soustav živočichů

Podrobné plány výuky jsou k dispozici v ŠVP.

 

Vyučování probíhá v odborné učebně a v biologické laboratoři.

Při výuce je studentům k dispozici velké množství názorných pomůcek, přírodnin, mikroskopů a výukových a testovacích programů . Jsme vybaveni didaktickou technikou (v učebně i laboratoři instalovaný dataprojektor a počítač). Zájemcům je k dispozici rozsáhlá biologická knihovna a odborné časopisy (knihovna školy a kabinet biologie) . Vyučující poskytují konzultace (po předchozím ujednání).

Během školního roku pravidelně organizujeme řadu akcí a aktivit (některé ve spolupráci s jinými katedrami - Z, F, CH). Podílíme se na organizaci projektového dne na téma sexuální výchova, protidrogová prevence, zdravověda. Pevnou součástí výuky jsou i rozšiřující exkurze (např. ZOO Děčín,  ZOO a Botanická zahrada Praha,  Hrdličkovo muzeum Praha, České středohoří, NP České Švýcarsko, aj.). Využíváme nabídky spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Praha (jsme její fakultní školou). Velmi oceňujeme hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Podle možností se zapojujeme do projektů. Zajišťujeme aktivity související s environmentální výchovou.

  

Používané učebnice

Na nižším gymnáziu využíváme sadu učebnic nakladatelství Fraus.

Na vyšším gymnáziu využíváme učebnici: RNDr. J. Jelínek, RNDr. V. Zicháček: Biologie pro střední školy.Nakladatelství Olomouc ( podle dohody s vyučujícími)

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru