DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Termíny opravných zkoušek
    Podzimní termín ústní maturitní zkoušky: 11. září 2019 7:45. Opravné zkoušky se konají 29. srpna 2019.

Informatika a výpočetní technika

O předmětu

 Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky. Studenti se seznamují s přenosem, uchováním, zpracováním, sdělováním a využíváním informací, naučí se orientovat ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů. Vedle rozšiřování a prohlubování gramotnosti žáků v této oblasti směřuje předmět svým obsahem zaměřeným k praxi k rozvíjení jejich algoritmického myšlení a vede je k systematickému přístupu při řešení problémů. Žáci se naučí vyhledávat v klasických i elektronických zdrojích a využívat informace a výpočetní techniku při řešení praktických úloh a problémů.
Tento moderní a perspektivní vyučovací předmět se na naší škole vyučuje ve třech učebnách, které jsou vybaveny technikou, splňující ta nejnáročnější kritéria. Vysokorychlostní připojení k  internetu a využití dataprojektoru při výuce je samozřejmostí. Rovněž ve školní knihovně mají studenti k dispozici počítače.
Protože důležitou součástí gramotnosti v oblasti ICT je i klávesnicová gramotnost, věnujeme jí zvýšenou pozornost hned v 1. ročníku.  Získáním této dovednosti studenti ovládnou celou klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a dosahují rychlejšího a přesnějšího psaní.  K výuce využíváme výukového programu ZAV IV. generace, který kromě vlastní výuky nabízí i procvičování formou písmenkových her.
Ve volném čase si studenti  mohou zdokonalovat a opakovat učivo pomocí výukových a zkoušecích programů, mají přístup k encyklopedickým a překladovým slovníkům v síti školy nebo získávat informace pomocí internetu.

Vyučující

 Jméno

 Tel. číslo

  E - mail

 Mgr. Pavel Lux

 412 704 145

 plux(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Radek Zima

 412 704 145

 rzima(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Markéta Bednářová

 412 704 147

 mbednarova(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru