• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Informace o LVK naleznete na adrese https://www.gymnaziumdc.cz/dokumenty/sportovni-kurzy

Informatika a výpočetní technika

O předmětu

 Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky. Studenti se seznamují s přenosem, uchováním, zpracováním, sdělováním a využíváním informací, naučí se orientovat ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů. Vedle rozšiřování a prohlubování gramotnosti žáků v této oblasti směřuje předmět svým obsahem zaměřeným k praxi k rozvíjení jejich algoritmického myšlení a vede je k systematickému přístupu při řešení problémů. Žáci se naučí vyhledávat v klasických i elektronických zdrojích a využívat informace a výpočetní techniku při řešení praktických úloh a problémů.
Tento moderní a perspektivní vyučovací předmět se na naší škole vyučuje ve třech učebnách, které jsou vybaveny technikou, splňující ta nejnáročnější kritéria. Vysokorychlostní připojení k  internetu a využití dataprojektoru při výuce je samozřejmostí. Rovněž ve školní knihovně mají studenti k dispozici počítače.
Protože důležitou součástí gramotnosti v oblasti ICT je i klávesnicová gramotnost, věnujeme jí zvýšenou pozornost hned v 1. ročníku.  Získáním této dovednosti studenti ovládnou celou klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a dosahují rychlejšího a přesnějšího psaní.  K výuce využíváme výukového programu ZAV IV. generace, který kromě vlastní výuky nabízí i procvičování formou písmenkových her.
Ve volném čase si studenti  mohou zdokonalovat a opakovat učivo pomocí výukových a zkoušecích programů, mají přístup k encyklopedickým a překladovým slovníkům v síti školy nebo získávat informace pomocí internetu.

Vyučující

 Jméno

 Tel. číslo

  E - mail

 Mgr. Pavel Lux

 412 704 145

 plux(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Radek Zima

 412 704 133

 rzima(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Markéta Bednářová

 412 704 147

 mbednarova(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Bc. Josef Plachý

 412 704 145

 jplachy(zavinac)gymnaziumdc.cz

Mgr. Martin Kolář  412 704 145 mkolar(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru