• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozhodnutí KHS ÚK

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 10. 10. 2021 došlo u účastníka řízení v místě školského zařízení (dále jen „škola/školské zařízení“) k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) u studenta, je nutno konstatovat, že v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví, které je důvodem pro uzavření předmětné třídy a nařídit karanténní opatření u pedagogů a kolektivu studentů, kteří byli v přímém, blízkém a dlouhodobém kontaktu s pozitivně testovaným.

 

Více informací o rozhodnutí naleznete v příloze článku.

Úspěch studentů Gymnázia Děčín v okresním kole přespolního běhu

Ve středu 6.10.2021 se uskutečnilo okresní finále v přespolním běhu středních škol dívek a chlapců Soutěž proběhla v Děčíně nad areálem školy SPŠS a D ve velmi členitém terénu. Gymnázium Děčín reprezentovala v této soutěži 2 družstva, 1 chlapecké a 1 dívčí. Obě družstva si vedla velice dobře, děvčata suverénně zvítězila a chlapci obsadili po vyrovnaném boji krásné druhé místo. V jednotlivcích dominovali žáci naší školy na nejvyšších postech. Kategorii dívek vyhrála Magdaléna Andrlová a druhé místo obsadila Adéla Žáková.

beh

Další umístění dívek Parlesáková Nina 6. místo, Kulišová Kristýna 7.místo a Rusnáková Nikol 9. místo. V soutěži chlapců v jednotlivcích suverénně zvítězil Sergiu Matico.  Umístění dalších členů družstva chlapců – Pajer Ivan 6. místo, Žaba František 7. místo, Bureš Filip 11. místo, Pelant Láďa 15. a Miškovský Adam 21. Soutěže ze zúčastnila 4 družstva chlapců a 3 družstva dívek.
Blahopřejeme výše jmenovaným ke krásným výsledkům a k úspěchu a samozřejmě děkujeme všem žákům Gymnázia Děčín za vzornou a příkladnou reprezentaci naší školy.

beh2

Návštěva studentů z Nizozemska

V úterý 21.9. 2021 navštívila třídu V6.A z Gymnázia Děčín skupina nizozemských studentů. Dopolední program zahrnoval hraní brännballu na Mariánské louce. Odpoledne se konala procházka po nejhezčích částech Děčína s anglickým výkladem, který si připravili žáci sexty. K večeru se všichni přesunuli do kempu, ve kterém jsou Nizozemci ubytovaní, a strávili příjemný večer při grilování u ohně.

 autorky: zástupci třídy V6.A

HolandstiStudenti1

HolandstiStudenti2

Již třetím rokem v naší škole běží program Off the Main Highlights, kde se účastníci snaží představit partnerským zemím (Litva, Portugalsko, Nizozemí) svůj kraj a jeho krásy, které nenajdete jen tak na každé mapě... celý článek jako příloha pdf

Off the Main Highlights na Instagramu

ErasmusLitva

Podzimní opravné zkoušky

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky: 3. září 2021 7:45.

Strana 1 z 35

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru