• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V úterý 28. 1. 2020 na naši školu zavítali zaměstnanci americké ambasády, Iva Ziza, úřednice konzulátu, Ed Finley, tiskový atašé a Tomáš Knaibl z oddělení pro tisk a kulturní záležitosti. Studentům semináře anglických reálií 3. a 4. ročníku a třídy V7.A v anglickém jazyce povyprávěli o svých životních cestách, které je přivedly k této profesi. Vyprávěním o svých pracovních životech dost možná inspirovali některé z 55 žáků ke kariéře v diplomatických službách.

 

Anglické divadlo počtvrté

Dne 16. 12. 2019 naši školu již počtvrté v tomto roce navštívila mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, tentokrát s představením nazvaném The History of England.

Studenti čtvrtých ročníků se v první části představení zábavnou formou seznámili s nejvýznamnějšími okamžiky anglické historie, jako byla bitva u Hastingsu, stoletá válka a období vlády Jindřicha VIII. Ve druhé části se studenti dozvěděli zajímavé informace ze života O. Cromwella v období občanské války a s další význačnou osobností anglické historie, W. Churchillem a jeho úlohou v obou světových válkách.

Obě představení se u studentů setkala s pozitivním ohlasem, a tak se již těšíme na další setkání u zajímavých představení v příštím školním roce.

Anglická literatura formou divadelného představení

Dne 15. listopadu 2019 naši školu již potřetí v tomto roce navštívila mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, tentokrát s představením nazvaném The History of English Literature.

Studenti třetích ročníků tříd se seznámili s několika významnými díly anglické literatury a jejich předními představiteli, jako jsou Shakespeare, Chaucer a sestry Brontëovy. Cílem tohoto humorného představení bylo představit klasická díla anglické literatury s určitou lehkostí a nadhledem a zároveň vzbudit u našich žáků o tuto literaturu zájem. Díky příjemné a pozitivní atmosféře, vzájemné interakci mezi herci a studenty během představení věříme, že se daný cíl podaří v budoucnu naplnit.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhla ve čtvrtých ročnících beseda s Jirkou Hrabánkem o možnosti studia na anglických univerzitách. Jirka je absolventem bakalářského programu Solent University v Southamptonu a s našimi studenty se podělil o své osobní inspirativní zkušenosti se studiem v zahraničí. Zajímavé bylo zejména to, jak studium v Anglii změnilo jeho samotného jako člověka.

Anglické divadlo

Po roce na naši školu opět zavítala  mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, která se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení. Každé představení zahrnuje workshop, kde se studenti potkávají a hovoří s herci a učitelé získávají výukové materiály, které pak mohou použít ve svých třídách.

Žáci primy, sekundy a tercie zhlédli představení Aliens Save the Planet, příběh o dvou mimozemšťanech, otce a dcery, kteří se snaží očistit naši planetu. Proti nim stojí dva tajní agenti, kteří mají za úkol je chytit a zničit. Věci se ale zkomplikují, když se jeden z agentů do krásné mimozemšťanky zamiluje. Kvarta a kvinta sledovaly představení Murder at Wimbledon. Studenti se spolu s herci snaží objasnit záhadnou vraždu tenistky během semifinále utkání ve Wimbledonu.

Obě říjnová představení se setkala u našich studentů nižších ročníků s velkým úspěchem. Studenty vyšších ročníků tato zajímává a přínosná představení čekají teprve v nadcházejících měsících.

Strana 1 z 3

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru