DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    I pro rok 2022/23 plánujeme přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd, které začnou 12.12.22. Další informace postupně zveřejníme. Den otevřených dveří bude 13.12.22 od 16:30 hod.

Milan Šonka

Milan Šonka

Výborná umístění se našim studentkám podařilo vybojovat i v okresním kole OČL, ve druhé kategorii vyhrála Ema Štechová (V6.A), v krajském kole se nám již tak výrazně  nedařilo, ale přesto oceňujeme potvrzení pozice naší školy na okresní úrovni. V okresním kole dějepisné olympiády nás svým pěkným třetím místem potěšila Bohdana Prchlíková (V6.A), v krajském kole jsme zastoupení neměli. V kategorii OČL 1 obsadila v okresním klání 4. místo Alice Makevich. Všem našim zástupkyním blahopřejeme. 

Ve středu 5. května se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Letos nás zastupovaly tři práce, další SOČ se z různých politováníhodných důvodů nemohly zúčastnit ani postupového okresního kola.

V nově postavené a perfektně  vybavené Fakultě životního prostředí UJEP jsme měli zastoupení ve třech tematických oborech. První místo v oboru č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní obory) získala Patricie Kuglerová (V7.A), jež obhajovala Filozofa s kladivem, vycházela z deformované filozofie F. Netzsche, čehož se v rámci zjednodušování dopouštíme při výkladu nacistické ideologie. Dostalo se jí i vesměs příznivého posudku od renomovaného oponenta působícího na Filozofické fakultě UJEP. Zaujala i svou předtočenou obhajobou v podobě videa. Druhé místo obsadila Rozálie Nedvědová (C3.B) v oboru č. 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) se svou prací Hlavy vzhůru, v níž se věnovala secesním stavbám na Děčínsku, řešila i problematiku necitlivých oprav umělecky zajímavých objektů.  Třetí místo v jiné porotě, tedy v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), vybojovala Nela Hegerová, jež se zabývala vlivy rozvodu na psychiku dětí, nasbírala slušné množství podkladů v podobě autentických výpovědí a vytvořila příručku, jež je v současné době už využívána v ordinaci profesionální psycholožky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, krásná umístění a opětovný postup do celostátního kola pak potvrzují, že s talenty na naší škole umíme individuálně pracovat.    

V průběhu února se konala školní kola dějepisné olympiády v obou kategoriích.  V kategorii I získala 1. místo Anna Blažková z kvarty, jež s druhou Dorotou Beranovou (V4.A) postupuje do okresního kola. Na pěkném třetím místě se umístil Dorian Balon (V3.A).  Druhou kategorii vyhrála Bohdana Prchlíková (V6.A), druhé místo obsadil Tomáš Vopat (C2.B),  ze třetí pozice postupuje do okresního kola i Jonáš Kurus (C1.B). Tabulku s výsledky naleznete v záložce výsledky  soutěží. I přes nepříznivou dobu se soutěže zúčastnilo celkem 27 zájemců, byť někteří vzhledem k opatřením pracovali distančně. Postupujícím blahopřejeme a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole.  

Mgr. Milan Šonka

Strana 2 z 6

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru