• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

V úterý 21.9. 2021 navštívila třídu V6.A z Gymnázia Děčín skupina nizozemských studentů. Dopolední program zahrnoval hraní brännballu na Mariánské louce. Odpoledne se konala procházka po nejhezčích částech Děčína s anglickým výkladem, který si připravili žáci sexty. K večeru se všichni přesunuli do kempu, ve kterém jsou Nizozemci ubytovaní, a strávili příjemný večer při grilování u ohně.

 autorky: zástupci třídy V6.A

HolandstiStudenti1

HolandstiStudenti2

Již třetím rokem v naší škole běží program Off the Main Highlights, kde se účastníci snaží představit partnerským zemím (Litva, Portugalsko, Nizozemí) svůj kraj a jeho krásy, které nenajdete jen tak na každé mapě... celý článek jako příloha pdf

Off the Main Highlights na Instagramu

ErasmusLitva

Ve dnech 1. - 3. 9. 2021 se studenti a studentky 1. ročníků pod vedením tř. učitelů Martin Noska, Šárky Opatové a Mileny Kmochové zúčastnili Adaptačního seznamovacího kurzu, který se konal v areálu Pensionu Lhotsko v Českém Středohoří. Program realizovali lektoři Projektu Odyssea z. s. pod vedením Mgr. Ivany Šircové, Ph.D. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivů tříd, vytvoření zážitků společného úspěchu, zdokonalení dovednosti spolupracovat se spolužáky a motivace studentů k práci na vztazích ve třídách. 

Program kurzu byl rozčleněn na 3 bloky. Ranní část se věnovala zejména organizačním a seznamovacím aktivitám, odpolední část spolupráci mezi členy nových kolektivů, večerní část byla zaměřena na budování vzájemné důvěry. Všem blokům byli přítomni třídní učitelé, kteří se účastnili vybraných aktivit a zároveň pozorovali spolupráci v nových třídních kolektivech.

Na základě vlastních zkušeností z předchozích škol, průběhu programu a následné diskuze žáci navrhli pravidla vzájemného vycházení a vytvořili Ústavu třídy. Diskuzi věnovali žáci velkou pozornost. Ústava třídy byla předána třídním učitelům. 

Ohlasy studentů během programu i analýza závěrečných dotazníků prokázali, že všechny hlavní cíle soustředění byly uspokojivě naplněny.

Strana 1 z 92

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru