• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Informace o LVK naleznete na adrese https://www.gymnaziumdc.cz/dokumenty/sportovni-kurzy

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

Ve dnech 1. - 3. 9. 2021 se studenti a studentky 1. ročníků pod vedením tř. učitelů Martin Noska, Šárky Opatové a Mileny Kmochové zúčastnili Adaptačního seznamovacího kurzu, který se konal v areálu Pensionu Lhotsko v Českém Středohoří. Program realizovali lektoři Projektu Odyssea z. s. pod vedením Mgr. Ivany Šircové, Ph.D. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivů tříd, vytvoření zážitků společného úspěchu, zdokonalení dovednosti spolupracovat se spolužáky a motivace studentů k práci na vztazích ve třídách. 

Program kurzu byl rozčleněn na 3 bloky. Ranní část se věnovala zejména organizačním a seznamovacím aktivitám, odpolední část spolupráci mezi členy nových kolektivů, večerní část byla zaměřena na budování vzájemné důvěry. Všem blokům byli přítomni třídní učitelé, kteří se účastnili vybraných aktivit a zároveň pozorovali spolupráci v nových třídních kolektivech.

Na základě vlastních zkušeností z předchozích škol, průběhu programu a následné diskuze žáci navrhli pravidla vzájemného vycházení a vytvořili Ústavu třídy. Diskuzi věnovali žáci velkou pozornost. Ústava třídy byla předána třídním učitelům. 

Ohlasy studentů během programu i analýza závěrečných dotazníků prokázali, že všechny hlavní cíle soustředění byly uspokojivě naplněny.

Žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 musí 1. září 2021 doložit potvrzení od lékaře. Plně očkovaní žáci (od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní) musí 1. září 2021 předložit certifikát třídnímu učiteli.

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 zahajujeme aktivitu UnLockdown. Naši studenti a studentky tak budou mít možnost diskutovat s vrstevníky z celého světa na téma pandemie, lockdown, distanční výuka a další dle jejich výběru. Více informací najdete zde.
15. 4. budeme debatovat s Grace & London Meredith z Orange County v Kalifornii (USA) od 21:30. Přihlášení zde. Více info Mgr. Bc. Martin Nosek.
23. 4. budeme debatovat s žáky ve věku 12-15 let z města Tabio (Kolumbie) od 18:00. Přihlášení zde.
Více info Mgr. Lenka Holubcová.
unlockdown
Strana 9 z 100

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru