• Maturanti ve Vídni
  Maturanti ve Vídni
 • Výměnný pobyt v Nantes
  Výměnný pobyt v Nantes
 • Kariérní den na Gymnáziu Děčín
  Kariérní den na Gymnáziu Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité termíny!
  Dny otevřených dveří proběhnou 2. 12. 2020 v budově Gymnázia - čas a program bude upřesněn.

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

eTwinningový projekt FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 2

PHOTOS FROM OUR WINDOWS aneb FOTKY Z NAŠICH OKEN

Žáci měli za úkol pracovat ve skupinách a pořídit fotografie pohledu z naší školy ze všech světových stran. Dále je měli opatřit jednoduchými popisky a přidat popis.

Vytvořené dokumenty jsme nasdíleli v prostředí Twinspace a pak už byla příležitost prohlédnout si okolí partnerských škol a povnat jej s okolím našeho gymnázia. Také jsme si mohli přečíst reakce učitelů a některých žáků ve fóru.

Polská škola má velmi mnoho sportovišť, více než naše a turecké škola. Turecká škola má v objektu i internátní ubytování pro své studenty a za okny olivový háj, což je krása na pohled.  smiley Budovy v našem okolí přišli Turkům velmi staré (v dobrém slova smyslu) a vysoké, také byli překvapeni množstvím aut na ulici. Okolí je prý čisté. (Ale je pravda, že neviděli chodník směrem od jídelny po obědě.)

Na webových stránkách projektu si můžete prohlédnout naše partnerské školy, respektive pohled z jejich oken: http://fromourwindows.blogspot.com.tr/2015/03/activity-two-from-our-windows-results.html

  Foto: Kristýna Pešková

 

Šárka Opatová

eTwinningový projekt FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 3

INTRODUCE YOURSELVES aneb PŘEDSTAVTE SE

Dalším úkolem pro žáky bylo představit se. Po prvních dvou aktivitách již víme trochu více o našich zemích a okolí škol. Popovídali jsme si i ve fóru, ale čeká nás Skype konference, tak by bylo dobré vědět, koho při ní uvidíme a s kým budeme mluvit. A abychom věděli i o čem. Žáci měli o sobě napsat dle svého uvážení informace o jejich zájmech, oblíbených předmětech, osobnostech, rodině, apod.

Češi připravili prezentace v glogsteru,který umožňuje vytvářet interaktivní online plakáty, které lze i vytisknout a ukládat v PDF. Polsko si zvolilo Power Point a poslalo nám youtube video. Turečtí žáci použili Prezzi.

Zde jsou české pezentace v glogsteru: http://edu.glogster.com//presentation/glog-flow/16349629

Zde jsou i polské a turecké prezentace na webu našeho projektu: http://fromourwindows.blogspot.cz/2015/03/activity-3-introduction.html

 

Šárka Opatová

V pátek 10. dubna proběhla první video konference s polskou školou v rámci eTwinningového projektu From Our Windows v anglickém jazyce. Trvala zhruba hodinu.

Videookonference se měla plánovaně účastnit i druhá partnerská škola z Turecka. Ale bohužel nám turecká škola z video rozhovoru vypadla. indecision  Měli probém s elektřinou. V nejbližší době tudíž plánujeme nový hovor.

Přípravy byly dlouhé, nastavování techniky zabralo pár hodin v předchozích dvou dnech, nemluvě nějaký čas na domluvení shodného času pro všechny tři týmy. V Turecku jsou o hodinu napřed, tak vlastně náš čas 13:30 je pro ně už 14:30. Kdo chce být v tuto hodinu v pátek ve škole?

No přeci učitelé a studenti z From our Windows:)  A nepřipravovala se jen technika, ale i samotní studenti. Každý si připravil otázky pro druhé týmy, třeba na základě prezentací jednotlivých studentů z předchozí seznamovací aktivity.

Nejdříve jsme se chtěli setkat přes Skype, který používáme mimo mailu pro komunikaci mezi námi učiteli. A jsme spokojeni s kvalitou. Ovšem turecká síť neumožňovala ve škole Skype, tak jsme využili Google Plus Hangouts. Po pár minutách sladění zvuku jsme se nejen viděli, ale i slyšeli. Nejdříve s Poláky, pak se přidali i Turci. Ti pozdravili a brzy bohužel vypadli. Tedy jim ve škole elektřina a nám bohužel logicky z konverzace zmizeli. Což nás i je velmi mrzelo, studenty i učitele. Ale počítáme s dalším spojením v brzké době.

S polskými studenty jsme se střídali v otázkách a odpovědích. Studenti si na konferenci připravili otázky, jak pro Poláky, tak Turky. Někdo položil otázku konkrétnímu studentovi na základě předchozích Introduction prezentací, jiné otázky se týkali například školy, země, zájmů.

Nějaké zajímavosti a odpovědi studentů zveřejníme po zpracování dotazníku připraveného v Google Forms, který studenti vyplňí jako zpětnou vazbu.

Velký dík patří panu profesoru Luxovi, který mi pomohl s veškerou technickou přípravou konference. Připravil kameru, sháněl nejlepší mikrofon a zkoušel nastavení po dvě odpoledne. Bez něj by se nám to jistě nepovedlo. A v pátek nám pomohl se spojením. Děkuji za jeho trpělivost.

A poděkování jde i za Alešem Čermákem, který zdarma zatančil.

Šárka Opatová

Polský team s paní učitelkou Ewou Kubacka.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/.

 

Strana 10 z 88

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru