DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Milan Šonka

Milan Šonka

V celostátním kole SOČ vybojovala  Patricie Kuglerová, studentka V7.A a frekventantka semináře KMV,  vynikající 5. místo ve své kategorii. Před porotou z řad kvalifikovaných vysokoškolských pedagogů představovala práci s názvem Obhajoba Filozofa s kladivem, v níž se zabývala hodnocením filozofie Fridricha Nietzsche a deformovanými výklady jeho názorů v učebnicích.  Během studia i následné obhajoby využila svých dovedností v němčině i ZSV, prokázala, že je schopna sepsat text, který byl porotci pozitivně hodnocen i po stránce formální. Zároveň získala nejlepší umístění v humanitně zaměřených oborech, které jsme sledovali v krajské porotě. Patricii blahopřejeme k úspěchu a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy na republikové úrovni. 

Mgr. Milan ŠonkaPat

Ve středu 5. května se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Letos nás zastupovaly tři práce, další SOČ se z různých politováníhodných důvodů nemohly zúčastnit ani postupového okresního kola. 

V nově postavené a perfektně  vybavené Fakultě životního prostředí UJEP jsme měli zastoupení ve třech tematických oborech. První místo v oboru č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní obory) získala Patricie Kuglerová (V7.A), jež obhajovala Filozofa s kladivem, vycházela z deformované filozofie F. Netzsche, čehož se v rámci zjednodušování dopouštíme při výkladu nacistické ideologie. Dostalo se jí i vesměs příznivého posudku od renomovaného oponenta působícího na Filozofické fakultě UJEP. Zaujala i svou předtočenou obhajobou v podobě videa. Druhé místo obsadila Rozálie Nedvědová (C3.B) v oboru č. 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby), se svou prací Hlavy vzhůru, v níž se věnovala secesním stavbám na Děčínsku, řešila i problematiku necitlivých oprav umělecky zajímavých objektů.  Třetí místo v jiné porotě, tedy v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), vybojovala Nela Hegerová, jež se zabývala vlivy rozvodu na psychiku dětí, nasbírala slušné množství podkladů a vytvořila příručku, jež je v současné době využívána v ordinaci profesionální psycholožky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, krásná umístění a opětovný postup do celostátního kola pak potvrzují, že s talenty na naší škole umíme individuálně pracovat. 

Mgr. Milan Šonka  

Výborná umístění se našim studentkám podařilo vybojovat i v okresním kole OČL, ve druhé kategorii vyhrála Ema Štechová (V6.A), v krajském kole se nám již tak výrazně  nedařilo, ale přesto oceňujeme potvrzení pozice naší školy na okresní úrovni. V okresním kole dějepisné olympiády nás svým pěkným třetím místem potěšila Bohdana Prchlíková (V6.A), v krajském kole jsme zastoupení neměli. V kategorii OČL 1 obsadila v okresním klání 4. místo Alice Makevich. Všem našim zástupkyním blahopřejeme. 

Strana 1 z 6

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru