• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • -
    Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Šárka Opatová

Šárka Opatová

Uspěli jsme se žádostí u Domu zahraniční spolupráce ve výběrovém řízení ve Výzvě 22 a získali na 5 let AKREDITACI ERASMUS PLUS.

                  Pár slov na úvod o současném Erasmus +:  je vzdělávacím programem EU, který do roku 2027 podporuje občany EU v jejich osobním i profesním rozvoji a pomáhá realizovat vysoce kvalitní formální vzdělávávání v Evropě, jakož i informální a neformální učení. Cílem je vybavit účastníky Erasmus projektů dovednostmi, které jim pomohou v práci, ve škole, osobním životě, smysluplnému zapojení v demokratické společnosti a mezikulturnímu porozumění.

                  Nyní plánujeme jednou ročně žádat o finanční grant. Díky Akreditaci Erasmus budeme mít zjednodušené formální podání žádání o grantové prostředky na mobility do zemí EU. Máme 5-letý plán a podle přidělených financí /což závisí na rozpočtu, prioritách EU pro daný rok, kvalitě naší schválené žádosti o Akreditaci a v dalších letech i kvalitě plnění cílů/ každý rok budeme moci financovat do nějaké míry naplánované mobility a vykonávat s nimi spojené různorodé vzdělávací aktivity.

Vzdělávací mobility plánujeme pro:

1. Naše učitele, kteří budou pracovat na 8 cílech rozvoje školy, jež jsme minulý rok stanovili v souladu s našimi vzdělávacími potřebami a vizí. Učitelů máme momentálně různou měrou zapojených 27. Budou organizovat mobility žáků a/nebo vyjíždět na jazykové/ jazykovĕ-metodologické/specializované kurzy či jobshadowing. Součástí práce související s absolvovanými kurzy budou přípravné a následné aktivity jako např.  aplikace nových poznatků či metod do výuky a i jiných školních aktivit, workshopy pro kolegy nebo žáky.

2. Pro žáky vyššího gymnázia, kteří budou moci jet na skupinové mobility do partnerských škol. Dvě až tři rocnĕ - plán.  / Novĕ bychom pak chtěli umožnit 6 žákům, z 1. až 3. ročníku, absolvovat cca 30 denní studijní pobyt na partnerské škole. (Poznámka - Kurzy pro žáky Erasmus nefinancuje.)

WEB /Google sites/ SPECIÁLNĚ PRO AKREDITACI , kde budete moci najít info o průběhu aktivit a mobilit zde: https://sites.google.com/view/gymnaziumdecinerasmusplus/%C3%BAvod

INSTAGRAM /využijeme ten z posledního Erasmus projektu BE In /: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

 

Těšíme se na nové znalosti, kompetence a obzory, jež nám všem Erasmus Akreditace pomůže rozšířit... Zní to jako klišé, ale není:)

V únoru nás nyní čeká podání žádosti o finanční grant na první období. Výsledky budeme znát asi v polovině května. Oficiální začátek prvního období je 1. červen 2023.

 

A citát na závěr: Education is not something you can finish./ Vzdělávání není něco, co se může ukončit.

 

Šárka Opatová

 

Financováno Evropskou unií.

Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. 

Milí kolegové a milí žáci,

publikujeme e-book vytvořený ke zmapování činnosti naší a partnerských škol z Nizozemí, Litvy a Portugalska v projektu Off the Main Highlights, který byl ukončen 31.srpna 2022.

Jste zváni do této kroniky nahlédnout anebo se i začíst, abyste si udělali představu, načem vaši spolužáci nebo učitelé pracovali a co takový projekt mezinárodní spolupráce škol může obsahovat za aktivity:

LINK TO THE OTMH E-BOOK IN PDF FORM

LINK NA ONLINE FLIP VERZI E-BOOKU

“The European Commission is not responsible for the content of this publication”.

 

Sdílení např.

OTMH FACEBOOK: https://www.facebook.com/offthemainhighlights1921

OTMH INSTAGRAM: https://www.instagram.com/offthemainhighlights/

OTMH TWINSPACE: OTMH TWINSPACE

OTMH TWINSPACE at the new European portal: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/main-highlights

rvp.cz: https://blogy.rvp.cz/b2support/2022/10/26/off-the-main-highlights-e-book-projektu-spoluprace-skol/

Učitelé+ : https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/permalink/5510334255716802/

Association of English Teachers of the Czech Republic Facebook: https://www.facebook.com/groups/156797197729764/permalink/5566307856778644/

Litevský web The News of Education: Lithuanian The News of Education

Litevský web Prezidento Antano Smetonos Gimnazija: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA

Nizozemský web Bataafs Lyceum Hengelo: Bataafs Lyceum Hengelo

Portugalský web na Agrupamento de Escolas de Vilela: AGRUMANETO DE ESCOLAS DE VILELA WEBSITE

 ________________________________________________________________________________________________________________

TEXT IN ENGLISH:

Dear pupils and teachers or parents/ anyone from the public reading this,
we would like to share with you an e-book that chronicles the activities and events of a European schools-cooperation project OFF THE MAIN HIGHLIGHTS.
Let us give you some context concerning the project: this three-year collaborative partnership and work, including mobilities, was realized by our school, Gymnázium Děčín, and our partners:  Bataafs Lyceum Hengelo, Agrupmaneto de Escolas de Vilela, Prezidento Antonos Smetanos Gimnazija.
The concrete-result goal of the project was to map places "off the main highlights" that are not the most famous tourist attractions in our region but are still worth visiting because of their historical, architectonical, biological and geographical value. Pupils from our four secondary schools went on expeditions and then together created a Google map with markers in English, Czech, Dutch, Lithuanian and Portuguese. They also created and recorded several drama sketches linked to the off-the-main-highlights places and spoke to local people. Of course, as we were four European countries, a big part of the mobilities were team-building activities. In each mobility, there was a treasure/photo hunt with an app too. Of course, our pupils stayed in a host family of a partner pupil for a week to learn more about the way of life in the local families. Lust but not least, the teams had cultural experiences prepared for them in each country, e.g. burning of troubles in Portugal, cycling in the Netherlands, grilling sausages at a campfire in Czechia, and traditional dance in Lithuania. Moreover, in the mobility week visiting pupils gave lectures about their country, region, and school to pupils in chosen classes. The lingua franca of the project was English, however, some little learning of our countries' mother tongues appeared too.
All these activities had had to be prepared and organized by each country, which was the work of our clubs in between the mobilities, but we had extra activities as well: teams introductions, brainstorming what we know about partner countries at the beginning of the project, logo creation, video conferences among pupils and teachers, travelling mascot panda showing around our school and region, lectures by experts - historians, park employees, writers, preparatory expeditions.
The whole project aimed at the development of pupils' skills necessary for their career and also personal life in the 21st century, such as English language, ICT, critical thinking, creative, cooperative, project and social skills. Pupils developed these skills during project work in schools' clubs or in international teams during mobilities to partner schools and regions. Next, we had wanted to have a project that would get pupils and teachers outdoors and physically active, which definitely happened, and even some more demanding hiking, rafting or Ferrata climbing was included. . A part of the project was also valuable feedback on it, which is to be found in the final project e-book in detail - from involved pupils, their parents, and teacher coordinators and leaders.
Altogether there were directly involved in the work from four countries: 61 active pupils, 24 teachers/management members, and project pupils' families hosting foreign pupils.  Next, hundreds of other people were somehow affected by the project: other pupils and teachers from our four schools, project participants' families and friends, experts helping with the preparatory activities and mobilities, national agencies responsible for Erasmus Plus projects in Czechia, Lithuania, the Netherlands, Portugal, but also local council employees, visited institutions' employes, tourist information centres and various local businesses.
 
These memorable three years are documented in the final e-book, which you may enter and read here:
FLIPPING-PAGES version of the OTMH e-book: https://online.fliphtml5.com/ywpba/vsgj/
 
Thank you for your work if you are one of the people who have worked on this project or if  in some way you have helped and supported us.

 

 

Š. O.

29.6. byl projekt OTMH  představen všem doplněním prostoru Erasmus corner v druhém patře nástěnkou s body z Google mapy, kterou žáci v mezinárodních týmech vytvořili po absolvování expedic během mobility u nás v Děčíně.

A v aule proběhla přednáška o projektu, které se účastnili všichni tři koordinátoři: Milena Kmochová, Šárka Opatová a Jarislav Peřka - a to za učitele a za žáky pracující v projektu: Anna Mrázová a Alena schmidtová.

Alena např.pohovořila o komunikaci v anglickém jazyce s partnerskou portugalskou studentkou a jejími rodiči, o používání překladče v mobilu, o výhodě, když vaši rodiče hovoří anglicky a hostíte studenta. Portugalská studentka velmi ocenila, že mi mohla s Aleninými rodiči popovídat. Alena dodala, že zaznamenala, že portugalská rodina žila skromněji než my, ovoce pro ně bylo poměrně drahá záležitost. Také řekla, že byli velmi ohleduplní.

Anna pohovořila např. o nizozemské partnerské škole v Hengelu, která je velmi moderní, má prosklené učebny a výborně vybavené ICt učebny. Celý týden hodnotila jako skvěle zorganizovaný ze strany Nizozemců.

Přednášky se zúčastnila i ředitelka školy Lenka Holubcová. Na fotografii s přednášejícími studentkami z projektu OTMH.

Koordinátor projektu, učitel biologie a chemie, Jaroslav Peřka před nástěnkou, kam připravil k prohlédnutí body z Google mapy projektu.

Koordinátorka Milena Kmochová, učitelka anglického jazyka, hovořící o prjektu ke kolegům.

Strana 1 z 12

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru