• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Regina Marková

Regina Marková

Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce nejmladší kategorie – žáků primy a sekundy, kteří měli příležitost absolvovat písemný test porozumění slyšenému slovu a porozumění textu, obojí na úrovni cambridgské zkoušky PET. Další den následovala celkem obsáhlá ústní zkouška. Nejvíce bodů nasbírala žákyně sekundy Eliška Lieselová, 2. místo získala Ester Parohová z primy a trojici nejúspěšnějších doplnila rovněž studentka primy Stela Havlíková. Vítězce přejeme hodně štěstí do okresního kola.

Zkušební komisi tvořila dvojice vyučujících angličtiny – M. Kmochová, která připravila a provedla testy, a O. Česneková, která se podílela na ústním pohovoru.

Mgr. Milena Kmochová

Strana 9 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru