• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Regina Marková

Regina Marková

Dne 5. února 2020 se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyku. Nejlépe si z našich studentů vedl Miroslav Sak ze septimy, který vybojoval v kategorii nejstarších studentů skvělé 2. místo, přičemž ho dělilo pouze půl bodu od vítězství. Adam Bouška z téže třídy se umístil na děleném 4. místě. V kategorii žáků tercie a kvarty vybojovala Bohdana Prchlíková z kvarty 3. místo a Ema Štechová 4. příčku. Nutno podotknout, že děvčata z kvarty to měla o hodně těžší, protože němčinu studují teprve od tercie, ale v kategorii jsou zařazena s žáky, kteří mají tento jazyk už od primy, čili o dva roky déle.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V lednu 2020 probíhala na gymnáziu školní kola olympiády v anglickém jazyku. V nejmladší kategorii I.B si z pěti účastníků nejlépe vedly žákyně Ludmila Štefanová (V1.A) a Ester Parohová (V2.A). V kategorii II.B se zúčastnilo  soutěže sedm žáků z tercie a kvarty, vítěznou dvojicí jsou Bohdana Prchlíková (V4.A) a Eliška Lieselová (V3.A). Nejvíce byla zastoupena nejstarší kategorie III.A, žáků 1. – 3. ročníku vyššího gymnázia. 1. místo ze 14 soutěžících obsadil Michael Douša a 2. příčku obsadil Václav Kikal, oba ze septimy.

Všechny studenty chválíme za účast, výše jmenovaným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Ve dnech 11. a 18. prosince 2019 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyku pro žáky tercie a kvarty, pro kategorii II.B. Nejvíce bodů vybojovala Bohdana Prchlíková z V4.A. O 2. a 3. místo  se podělily Ema Štechová z V4.A a Emma Paldusová z V3.A. Děvčatům gratulujeme a přejeme mnpho štěstí v okresním kole. Ostatním úspěšným řešitelům děkujeme za zájem o jazyk a účast v soutěži.

Strana 5 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru