• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pavel Lux

Pavel Lux

Dne 3. 4. 2023 se naší studenti zúčastnili akce v pojízdné laboratoři EDU.Lab, kterou přivezla do Děčína společnost Škoda Auto.

Žáci se seznámili edukativní, ale i zábavnou formou, s nejmodernějšími technologiemi, mezi které patří např. virtuální realita, robotika, termovize, elektromechanika nebo umělá inteligence.

O projektu se můžete dozvědět více informací na webových stránkách https://skodaauto-edulab.cz/

EDU LAB EDU LAB 2

EDU LAB 3 EDU LAB 4

Seznam přijatých žáků

P – 04

P – 06

P – 07

P – 08

P – 09

P – 10

P – 11

P – 14

P – 16

P – 17

P – 18

P – 20

P – 23

Po praktické části kariérního dne, kdy se studenti 3. ročníků na konci ledna připojili k maturantům a absolvovali setkání s našimi bývalými absolventi studující nejrůznější školy a obory, následovala 20. února 2023 přednáška kariérních poradkyň z Úřadu práce ČR z kontaktního centra v Děčíně, paní Mgr. Michaely Houdové, Bc. Šárky Hlaváčové, Jany Červeňákové, Michaely Gaherové a Hany Bartáčkové. Studentům bylo představeno Informační a poradenské středisko na ÚP, byli seznámeni s možností profesní diagnostiky formou testování COMDI. Poradkyně se zabývala osobní značkou jako formou sebeprezentace, hovořila o sebeanalýze se zaměřením na silné stránky osobnosti a zdůraznila, jak řídit vlastní kariéru a tvořit portfolio.

Další dvě hodiny probíhaly interaktivně, studenti tvořili ve skupinách. Nejdříve si zkusili uspořádat témata a strukturovat životopis, zjistili, co tam patří a co nikoli, a ujasnili si, jakých chyb se při psaní životopisu vyvarovat. Své práce následně prezentovali ostatním. Tématem další části byl pracovní pohovor. Gymnazisté se dozvěděli, jaké podoby výběrového řízení existují, jak se připravit a jak velkou roli hraje neverbální komunikace. I zde studenti svou přípravu pod odborným dohledem prezentovali spolužákům. Nakonec zhlédli krátké video s několika pohovory, kde úspěšně odhalovali chyby uchazečů. Věříme, že všechny získané poznatky žáci v budoucnu uplatní.

K den 3 1 K den 3 2

K den 3 3 K den 3 4

 

Strana 1 z 13

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru