DŮLEŽITÉ INFORMACE

Josef Plachý

Josef Plachý

Opatření obecné povahy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určuje:


vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Celý text doporučení k hodnocení na vysvědčení naleznete zde

Celý text opatření MSMT-46545/2020-1 naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna naleznete zde 

Jako každý rok i letos na jaře byla vyhlášena celostátní literární soutěž V srdci Děčína – Děčín v srdci.  Soutěžící měli za úkol napsat povídku na téma Hrdina je zase ve hře.

Jsme velmi potěšeni, že studentky naší školy obsadily se svými díly přední místa.

Kategorie 15 – 18 let

První místo získala s povídkou Betonové závěsy Veronika Nehasilová.

Druhou pozici získala Sofie Petříková, a to s povídkou Dětských dnů hrdina je svoboda.

 Jako 3. byla vyhodnocena povídka Dobrák od kosti autorky Lady Mariany Hákové. 

Kategorie 10 – 12 let

Alice Makevich se svou Povídkou obsadila 3. místo.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru