• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Josef Plachý

Josef Plachý
Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády:
Z prvního místa do kraje postupuje Luboš Novák, Adam Bouška a Vojtěch Grubr

Kategorie A
- naši žáci se umístili na 4. (Vít Brůna), 5. (Rostislav Salaba) a 8. místě (Alžběta Plachá)
Kategorie B
- Luboš Novák vyhrál okresní kolo počtem bodů 81,5 (2. za ním měl 74), 5. Dorian Balon, 6. Soňa Šípalová
Kategorie C
- naši žáci se umístili na 4. (Adam Zikmund, 3. místo mu uniklo o 2 desetiny bodu), 6. (Pavla Doušová), 9. (Emma Paldusová)
Kategorie D
- Adam Bouška i Vojtěch Grubr schodně na 1. místě 61 bodů, 5. (Martin Kadlec)

Gratuluji všem! Skvělé výsledky.

Dne 16. února 2021 se konala on-line olympiáda ve francouzštině. Zúčastnilo se jí celkem 14 žáků, což je vzhledem k celkově nízkému počtu francouzštinářů velmi dobré. 6 soutěžících se účastnilo úrovně A1 (výuka do 3 let, ZŠ), 5 žákyň soutěžilo v úrovni B1 (výuka do 3 let, SŠ) a 3 žákyně zastoupily úroveň B2 (výuka nad 3 roky, SŠ). 

Z víceletého gymnázia, v úrovni A1 zvítězila Adéla Hořáková z V4.A, na 2. místě se umístila její spolužačka Ema Oujezká. První místo v úrovni B1 obsadila Karolína Pánková z V5.A a v těsném závěsu byla Anežka Chmelíková ze stejné třídy. První místo v kategorii B2 obsadila Johana Cohlová z V6.A.  

Blahopřejeme, děkujeme všem žákům za účast a těm postupujícím přejeme úspěch v krajském kole, kde budou naši školu reprezentovat.   

Mgr. Lucie Frajsová a Mgr. Klára Černá  

 

Opatření obecné povahy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určuje:


vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Celý text doporučení k hodnocení na vysvědčení naleznete zde

Celý text opatření MSMT-46545/2020-1 naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února naleznete zde 

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února naleznete zde

Celý text informace o vydání mimořádného opatření MZ naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 22. února 2021 do 28. března naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května v krajích naleznete zde

Celý text informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května v krajích naleznete zde

Celý text informace pro školy – prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022 naleznete zde

Strana 1 z 2

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru