• Projektový den
    Projektový den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Informace o LVK naleznete na adrese https://www.gymnaziumdc.cz/dokumenty/sportovni-kurzy

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN
Všichni příznivci vážné hudby jsou srdečně zváni na závěrečný koncert letošní sezóny, tentokrát se Severočeskou filharmonií Teplice ve středu 30. května 2018 od 19:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit u p. prof. Bednářové, cena 20 Kč. Program naleznete na www.divadlodecin.cz.

Dne 1. června 2018 pořádali vyučující německého jazyka pro studenty 2. ročníku exkurzi do Berlína.    

Hned po ranní m příjezdu si studenti prohlédl zbytky berlínské zdi v podobě East Side Gallery. Následoval přejezd autobusem na Alexandrovo náměstíNeptunovou kašnou, Červenou radnicí, světovými hodinamipamátníkem Marxe a Engelse a výstup na televizní věž. Prošli jsme kolem Sprévy na „ostrov muzejí“ (památka UNESCO), ke Starému muzeu a Berlínském dómu až k fontáně. Přes Zámecký most všichni došli do ulice Unter den Linden (Pod Lipami), prohlédli si památník obětem násilí a tyranie Neue Wache (socha matky s umírajícím synem v náručí od známé německé sochařky Käthe Kollwitz), návštívili hlavní budovu Humboldtovy univerzity, přešli na Bebelplatz k památníku tzv. „podzemní knihovny“, který symbolizuje místo pálení knih nacisty 10. 5. 1933, k vidění byla též katedrála sv. Hedviky. Na náměstí Gendarmenmarkt v historickém středu města zhlédli Francouzský a Německý dóm, koncertní dům a památník Friedricha Schillera. Pěšky jsme přešli do Zimmerstraße k bývalého přechodu mezi východní a západním Berlínem Check Pointu Charlie a zhlédli zbytky berlínské zdi v původním stavu. Dále pak do Wilhelmstraße až k místu, kde stál podzemní komplex Vůdcova bunkru  (Führerbunker), v němž na konci války Adolf Hitleer a Eva Braunová spáchali sebevraždu. Pokračovali jsme pěšky kolem budovy Velvyslanectví České republiky (ukázka československého brutalismu), odtud dále k Židovskému památníku (Památníku holocaustu), dále na Pariserplatz, k Braniborské bráně s Quadrigou, zhlédli budovu Spolkového sněmu a úřadu německé kancléřky.Cestou k autobusu jsme ještě návštívili Památník romského holocaustu, připomínající romské oběti nacistického režimu. Autobusem jsme přejeli k sídlu pruských vládců- krátká fotopřestávka v Charlottenburg, odtud dále busem přes městskou čtvrť Tiergarten ulicí 17. června kolem Vítězného sloupu do “Západního“ Berlína, zastavili se na Kurfürstendammu, prohlédli Pamětní kostel císaře Viléma, občerstvili v Europa Centru, kde jsme obdivovali vodní hodiny.

Exkurze se zdařila, pro studenty byla poučná a cíl byl splněn.

 

V dubnu 2018 na naší škole proběhly dvě odborné přednášky v anglickém jazyce pod vedením pana Auréla Gábrise, které byly určeny pro posluchače fyzikálního semináře. Odbornou podporu zajistilo vedení FJFI ČVUT v Děčíně. Spoleným tématem přednášek bylo KVANTUM a s ním souvisejíci jevy v oblasti nových technologií jako je výzkum kvantových  počítačů, pásová vodivost polovodičů...

Strana 99 z 100

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru