• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

Dne 1. června 2018 pořádali vyučující německého jazyka pro studenty 2. ročníku exkurzi do Berlína.    

Hned po ranní m příjezdu si studenti prohlédl zbytky berlínské zdi v podobě East Side Gallery. Následoval přejezd autobusem na Alexandrovo náměstíNeptunovou kašnou, Červenou radnicí, světovými hodinamipamátníkem Marxe a Engelse a výstup na televizní věž. Prošli jsme kolem Sprévy na „ostrov muzejí“ (památka UNESCO), ke Starému muzeu a Berlínském dómu až k fontáně. Přes Zámecký most všichni došli do ulice Unter den Linden (Pod Lipami), prohlédli si památník obětem násilí a tyranie Neue Wache (socha matky s umírajícím synem v náručí od známé německé sochařky Käthe Kollwitz), návštívili hlavní budovu Humboldtovy univerzity, přešli na Bebelplatz k památníku tzv. „podzemní knihovny“, který symbolizuje místo pálení knih nacisty 10. 5. 1933, k vidění byla též katedrála sv. Hedviky. Na náměstí Gendarmenmarkt v historickém středu města zhlédli Francouzský a Německý dóm, koncertní dům a památník Friedricha Schillera. Pěšky jsme přešli do Zimmerstraße k bývalého přechodu mezi východní a západním Berlínem Check Pointu Charlie a zhlédli zbytky berlínské zdi v původním stavu. Dále pak do Wilhelmstraße až k místu, kde stál podzemní komplex Vůdcova bunkru  (Führerbunker), v němž na konci války Adolf Hitleer a Eva Braunová spáchali sebevraždu. Pokračovali jsme pěšky kolem budovy Velvyslanectví České republiky (ukázka československého brutalismu), odtud dále k Židovskému památníku (Památníku holocaustu), dále na Pariserplatz, k Braniborské bráně s Quadrigou, zhlédli budovu Spolkového sněmu a úřadu německé kancléřky.Cestou k autobusu jsme ještě návštívili Památník romského holocaustu, připomínající romské oběti nacistického režimu. Autobusem jsme přejeli k sídlu pruských vládců- krátká fotopřestávka v Charlottenburg, odtud dále busem přes městskou čtvrť Tiergarten ulicí 17. června kolem Vítězného sloupu do “Západního“ Berlína, zastavili se na Kurfürstendammu, prohlédli Pamětní kostel císaře Viléma, občerstvili v Europa Centru, kde jsme obdivovali vodní hodiny.

Exkurze se zdařila, pro studenty byla poučná a cíl byl splněn.

 

V dubnu 2018 na naší škole proběhly dvě odborné přednášky v anglickém jazyce pod vedením pana Auréla Gábrise, které byly určeny pro posluchače fyzikálního semináře. Odbornou podporu zajistilo vedení FJFI ČVUT v Děčíně. Spoleným tématem přednášek bylo KVANTUM a s ním souvisejíci jevy v oblasti nových technologií jako je výzkum kvantových  počítačů, pásová vodivost polovodičů...

Studenti 3. ročníků a septimy, kteří si v letošním roce zvolili sportovní kurz v Chorvatsku, udělali velmi dobře a určitě nelitovali. Každopádně to ovlivnilo krásné, slunečné počasí po celou dobu kurzu. Zcela jistě k tomu též přispěl pestrý výběr sportovních aktivit, které všichni absolvovali – volejbal, branball, basketbal, badminton, kopaná, frisbee, cykloturistický dramaticko – romantický výjezd do Makarské podél pobřeží Jadranu a zpět a plavání a koupání v teplém Jaderském moři s možností opalování na oblázkové pláži. Úžasným zpestřením a zážitkem bylo sjíždění řeky Cetiny na raftech. Jízda byla proložena zkouškou odvahy - skoky ze skály cca 5m vysoké do hlubin řeky Cetiny.

Strana 92 z 92

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru