• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Josef Plachý

Josef Plachý

OCHUTNÁVKA ÚSTŘIC, STOUPAJÍCÍ HLADINA OCEÁNU NEBO VÝUKA VE
FRANCOUZŠTINĚ... NEJEN TO ZAŽILI NAŠI STUDENTI NA VÝMĚNNÉM POBYTU VE
FRANCOUZSKÉM NANTES ...(více zde)

Francie

OCHUTNÁVKA ÚSTŘIC, STOUPAJÍCÍ HLADINA OCEÁNU NEBO VÝUKA VE
FRANCOUZŠTINĚ... NEJEN TO ZAŽILI NAŠI STUDENTI NA VÝMĚNNÉM POBYTU VE
FRANCOUZSKÉM NANTES

Francie

V polovině října, po tříleté pauze způsobené onemocněním covid a nařízeními s ním spojenými, se naši studenti společně se třemi vyučujícími vypravili do města Nantes za studenty tamějšího lycea. Obnovili jsme tak spolupráci, která začala již před více jak dvaceti lety.

Po cestě tam jsme nemohli minout Paříž. Posnídali jsme croissant, prošli se kolem nejvýznamnějších pařížských památek, užívali si atmosféru a západoevropské deštivé počasí. Unavení po celém dni jsme u Eiffelovky nastoupili do autobusu a pokračovali na západ. Pozdě večer jsme pak dojeli do Nantes, kde se studenti poprvé setkali se svými francouzskými spolužáky a odjeli do rodin, kde byli celý týden ubytovaní. Díky tomu jsme mohli poznat  kulturu, zvyky a každodenní život francouzských rodin a ochutnat typické francouzské speciality.

Společně s celou skupinou jsme pak navštívili ostrov Mont Saint Michel s impozantním opatstvím. Prohlédli si nejvýznamnější památky města Nantes, kde jsme byli také slavnostně přijati na radnici. Zapojili jsme se do vyučování a mohli tak porovnat odlišné prostředí a způsoby výuky u nás a ve Francii. V závěru týdne jsme využili téměř letního počasí, které nás v Nantes provázelo celý týden, na plážích ostrova Noirmoutier. Viděli jsme, s jakou rychlostí stoupá hladina oceánu při přílivu a prohlédli si farmu zaměřenou na chov ústřic s ochutnávkou, která byla pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.

Za všechna ta léta se ze spolupráce vyvinulo opravdové francouzsko-české přátelství. Radostně jsme si celý týden užili a plní vzpomínek se zase budeme věnovat francouzštině ve školních lavicích až do března, kdy přijedou Francouzi za námi.

Děkujeme francouzským přátelům za krásně a s láskou připravený program a vřelé přijetí.

Francie2

Ve čtvrtek 24.11. pořádali studenti společenskovědního semináře v prostorách naší školy krásnou akci pro sdružení Krůčky. Tato organizace složená z dobrovolníků se již řadu let věnuje handicapovaným dětem a jejich rodinám. Studenti si nejdříve v hodinách psychologického semináře osvojovali teoretické znalosti vývojových poruch, studovali různé druhy terapií, aby pak sami mohli vhodně připravit program pro tyto děti. V tělocvičně gymnazia pak nabídli dětem jednotlivá stanoviště, která jim umožňovala vyzkoušet si prvky ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ale také canisterapie. Akce se velice vydařila a my všem účastníkům moc děkujeme ??

Mgr. Anežka Dubnová

 krucky

Strana 11 z 20

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru