• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den
  • Vídeň 2023
    Vídeň 2023

DŮLEŽITÉ INFORMACE

GYMNÁZIUM DĚČÍN

GYMNÁZIUM DĚČÍN

Studenti 4. ročníků se zúčastnili ( v rámci SVS) exkurze do Nebočad, kde navštívili Občanské sdružení JURTA, které se věnuje podpoře lidí se zdravotním postižením. V chráněných dílnách a v tréninkových bytech se připravují lidé se zdravotním postižením na vstup do samostatného života za pomocí pracovníků tohoto sdružení společně s Agenturou Osmý den. O činnosti a práci sociálních pracovníků vedla besedu se studenty p. Zuzana Thürlová - vedoucí sociálních služeb.

 

Ve středu 22. listopadu 2017 uvádí od 19 hodin děčínské divadlo v rámci podzimního festivalu Tóny nad městy tradiční komorní koncert. Letošní ročník představí dva špičkové zahraniční umělce, houslistu Vadima Tchijika a klavíristku Annu Carrere. Dnes již francouzští interpreti připomenou svůj původ díly světoznámých ruských skladatelů.

Program:

P. I. Čajkovskij - Souvenir d'un lieu cher, Sérénade mélancolique, Valse-Scherzo
S. Prokofjev - Pět melodií pro housle a klavír, Sonáta pro housle a klavír č. 2 D dur

Zájemci se mohou hlásit u p. prof. Bednářové.

V pondělí 30.10. 2017 se v aule Gymnázia Děčín konala pro studenty 3. ročníků přednáška s cestovatelem a lektorem Lukášem Kerhartem o cestování, studiu a práci v zahraničí. Nejprve studenty motivoval, zmínil důvody, proč by studenti měli cestovat a vyprávěl o vlastních zážítcích a zkušenostech. Věnoval se, Dánsku, Německu, Velké Británii, Kanadě a dalším lokalitám v Evropě i ve světě. Zmínil možnosti financování zahraničního studia, seznámil je s jeho výhodami a s následným uplatněním na trhu práce v České republice. Vyprávění obohatil o vlastní fotografie a krátká videa. Studenti se dozvěděli i něco o tom, jak získat zaměstnání či brigádu v cizí zemi. Motivoval je ke splnění svých snů. Odpovídal na konkrétní dotazy studentů a neváhal poskytnout kontakty, které by jim mohly pomoci pro případ, že by někdo z nich o pobytu v cizině uvažoval.

Studentům se beseda líbila, své nadšení projevili dlouhým, hlasitým potleskem na konci přednášky.

Strana 95 z 103

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru