• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Kariérní vzdělávání 3. ročníků 2023

Po praktické části kariérního dne, kdy se studenti 3. ročníků na konci ledna připojili k maturantům a absolvovali setkání s našimi bývalými absolventi studující nejrůznější školy a obory, následovala 20. února 2023 přednáška kariérních poradkyň z Úřadu práce ČR z kontaktního centra v Děčíně, paní Mgr. Michaely Houdové, Bc. Šárky Hlaváčové, Jany Červeňákové, Michaely Gaherové a Hany Bartáčkové. Studentům bylo představeno Informační a poradenské středisko na ÚP, byli seznámeni s možností profesní diagnostiky formou testování COMDI. Poradkyně se zabývala osobní značkou jako formou sebeprezentace, hovořila o sebeanalýze se zaměřením na silné stránky osobnosti a zdůraznila, jak řídit vlastní kariéru a tvořit portfolio.

Další dvě hodiny probíhaly interaktivně, studenti tvořili ve skupinách. Nejdříve si zkusili uspořádat témata a strukturovat životopis, zjistili, co tam patří a co nikoli, a ujasnili si, jakých chyb se při psaní životopisu vyvarovat. Své práce následně prezentovali ostatním. Tématem další části byl pracovní pohovor. Gymnazisté se dozvěděli, jaké podoby výběrového řízení existují, jak se připravit a jak velkou roli hraje neverbální komunikace. I zde studenti svou přípravu pod odborným dohledem prezentovali spolužákům. Nakonec zhlédli krátké video s několika pohovory, kde úspěšně odhalovali chyby uchazečů. Věříme, že všechny získané poznatky žáci v budoucnu uplatní.

K den 3 1 K den 3 2

K den 3 3 K den 3 4

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru