• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • -
    Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES

23. 11. 2017 proběhla na naší škole překladatelská soutěž Juvenes Translatores. Jednalo se o překlad textu z anglického jazyka do mateřského jazyka. Soutěž trvala dvě hodiny a zúčastnili se jí studenti 21 zemí Evropské unie.Z České Republiky bylo vybráno 21 škol, mezi nimiž bylo i Gymnázium Děčín. Podmínkou soutěže byl rok narození 2000. Soutěže se zúčastnili Radka Bérová, Alice Bednarská, Magdalena Trajerová, Eliška Pham a Antonín Ďurana. Texty k překladu je možné najít na stránkách soutěže ec.europa.eu.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Věra Pastorková

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru