DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Termíny opravných zkoušek
    Podzimní termín ústní maturitní zkoušky: 11. září 2019 7:45. Opravné zkoušky se konají 29. srpna 2019.

Angličtina formou interaktivního divadla

V listopadu byla na naši školu pozvána mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, která se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení. Každé z nich zahrnuje workshop, kde se žáci potkávají a hovoří s herci.

Studenti kvarty a prvních ročníků čtyřletého studia zhlédli představení Frank Novotny and the Case of the Present Perfect, příběh dvou bratrů, kteří usilují o stejnou dívku. Jeden z bratrů spáchá loupež a detektiv Frank Novotny společně s diváky mají za úkol odhalit, který z bratrů uvedenou loupež spáchal. Klíčem k řešení celého případu je pochopení pravidel užívání předpřítomného času. Ve druhém představení The Detectives měli žáci primy, sekundy a tercie společně s herci pomocí otázek a odpovědí v anglickém jazyce odhalit pachatele vraždy spáchané během představení.

Obě představení se setkala u našich studentů nižších ročníků s velkým úspěchem. Studenty vyšších ročníků tato zajímává a přínosná divadelní produkce čeká v nadcházejícím měsíci.

Mgr. Jan Lajbl

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru