DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Informativní schůzka
    s rodiči přijatých žáků se koná 18. 6. 2019 – pro čtyřleté studium od 15.30, pro osmileté studium od 16.30

Rodičovské schůzky proběhnou 20. 11. 2018 od 16.30 hod. v kmenových třídách. Od 17. 00 budou podávány informace o prospěchu.

Vážení rodiče, vážení studenti,

vzhledem k tomu, že někteří členové školské rady nemohou nadále zastávat své funkce, je potřeba organizovat doplňkové volby. Žádáme Vás tedy o navržení kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků či za zletilé žáky. Jméno Vámi navrhovaného kandidáta uveďte do formuláře, který jsme žákům rozdali (viz níže), a odevzdejte prosím prostřednictvím svého syna či dcery třídnímu učiteli. Vlastní volby pak proběhnou během rodičovských schůzek 12. 11. 2018.

Děkujeme  

 

 

NÁVRH NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Navrhuji obsadit do funkce člena školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků / za zletilé studenty)

pana/paní ……………………………………………………………………………………………………………………………….

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru