• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Úspěch v krajském kole Zeměpisné olympiády

Na konci března 2021 proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády online. Vítězem Ústeckého kraje se stal žák V8A Adam Bouška s 65,5 body. Úspěch zaznamenal také Luboš Novák z V2A, který se umístil v kraji na 9. místě.
Gratulujeme.

Mgr. Bc. Martin Nosek

Úspěch v matematické soutěži Náboj

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pořádaná pro pětičlenné týmy středoškoláků. Cílem je za 2 hodiny vyřešit co nejvíce matematických úkolů.

V letošním roce se poprvé zapojil do této soutěže v kategorii Junior i jeden šikovný a dobře sladěný tým hochů z naší školy, a to ve složení: Tomáš Toman (V5A), Matěj Bureš (V5A), Ondřej Švihnos (V6A), John Vít (C2A) a Štěpán Šípal (C2A).

Konkurence byla opravdu velká – zúčastnilo se celkem 591 týmů z 11 zemí, z toho 170 týmů bylo z ČR. A co víc, v rámci ČR šlo téměř ve všech případech o studenty gymnázií (přes 40 družstev bylo z gymnázií pražských včetně Mensy).

Výsledné 26. místo ze 170 českých týmů nás velmi potěšilo. Naši studenti prokázali nejen skvělé matematické dovednosti, pohotovost, důvtip, kreativitu, ale i schopnost perfektní týmové spolupráce.

Všem patří velká gratulace!

Matematická olympiáda kategorie Z9

V letošním školním roce se do Matematické olympiády v kategorii žáků 9. tříd a kvart víceletých gymnázií zapoji za naši školu Kryštof Prajs (V4A).

Vyřešil všechny úlohy domácího kola, a tím postoupil do kola okresního, kde obsadil 3. místo. V této kategorii je finálním kolem kolo krajské, kde se Kryštof umístil na 18. místě. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Krajské kolo olympiády v angličtině

Na začátku dubna 2021 se vítězka okresního kola Pavla Doušová z V4.A zúčastnila distančně krajského kola olympiády v anglickém jazyku. Pavla soutěžila v kategorii II.B určené pro tercii a kvartu a vybojovala pěkné 4. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Ve středu 31. 3. 2021 proběhlo okresní Matematické olympiády kategorie Z6, kde i naše škola měla své 3 žáky z primy – Alžbětu Plachou, Vítka Brůnu a Tomáše Michla.

Všichni naši žáci byli nakonec úspěšnými řešiteli, absolutním vítězem okresního kola se stala Alžběta Plachá, třetí v pořadí skončil Vítek Brůna, Tomáš Michl se umístil na hezkém 9. místě.

Máme radost a úspěšným primánům gratulujeme!

Strana 2 z 21

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru