DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité sdělení!
  Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Olympiáda ve francouzském jazyku - školní kolo

Dne 23. února 2022 se konala olympiáda ve francouzštině. Školního kola se zúčastnilo celkem 20 žáků, což je vzhledem k nízkému počtu francouzštinářů velmi dobré. Pět soutěžících se účastnilo úrovně ZŠ1 (výuka do 3 let, ZŠ), šest žákyň soutěžilo v úrovni SŠ1 (výuka do 3 let, SŠ) a devět žákyň zastoupilo úroveň SŠ2 (výuka nad 3 roky, SŠ). 

V nejmladší kategorii zvítězila Ester Parohová z V4.A, na 2. místě se umístila a zvláštní pochvalu si zaslouží Soňa Šípalová z V3.A, která s francouzštinou začínala teprve v září. První místo v úrovni SŠ1 obsadila Adéla Hořáková z V5.A a jako druhá skončila Františka Blažková ze stejné třídy. První místo v kategorii SŠ 2 obsadila Anežka Chmelíková z V6.A.  

Blahopřejeme a děkujeme všem žákům za účast. Postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Frajsová a Mgr. Klára Černá 

Dějepisná olympiáda

V průběhu února se konala školní kola dějepisné olympiády v obou kategoriích.  V kategorii I získala 1. místo Anna Blažková z kvarty, jež s druhou Dorotou Beranovou (V4.A) postupuje do okresního kola. Na pěkném třetím místě se umístil Dorian Balon (V3.A).  Druhou kategorii vyhrála Bohdana Prchlíková (V6.A), druhé místo obsadil Tomáš Vopat (C2.B),  ze třetí pozice postupuje do okresního kola i Jonáš Kurus (C1.B). Tabulku s výsledky naleznete v záložce výsledky  soutěží. I přes nepříznivou dobu se soutěže zúčastnilo celkem 27 zájemců, byť někteří vzhledem k opatřením pracovali distančně. Postupujícím blahopřejeme a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. 

Mgr. Milan Šonka

Dějepisná olympiáda I

Pořadí

Jméno

Body

1.

A. Blažková (V4.A)

59

2.

D. Beranová (V4.A)

55

3.

D. Balon (V3.A)

53

4.

S. Havlíková (V4.A)

52

5.

L. Lisá (V4.A)

47

6.

O. Baco (V3.A)

45

7.

E. Parohová (V4.A)

42

Soutěže se v první kategorii zúčastnilo celkem 7 studentů. Do okresního kola postupují první dva soutěžící ze školního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

Dějepisná olympiáda II

Pořadí

Jméno

Body

1.

B. Prchlíková (V6.A)

36,5

2.

T. Vopat (C2.B)

35,5

3.

J. Kurus (C1.B)

34

4.

E. Štechová (V6.A)

32,5

5.

A. Houdová (C1C)

29,5

6.

M. Sládková (C1.C)

28

7.

O. Šafránek (C1.C)

27,5

Soutěže se ve druhé kategorii zúčastnilo celkem 20 studentů, další umístění je k dispozici u pana profesora Chmela. Do okresního kola postupují první tři soutěžící ze školního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

                      

Olympiáda v anglickém jazyku - školní kolo

Během února 2022 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo olympiády v anglickém jazyku ve všech třech kategoriích. Po absolvování písemné části (práce s textem, poslech) následoval ústní pohovor se členy zkušební komise. Nejhojněji, v počtu 16 žáků z primy a sekundy, byla zastoupena nejmladší kategorie. O vítězství se podělili žáci z V1.A, Andrea Barillová a Timotej Tupec a 3. místo vybojovala Pavlína Rabová z V2.A. V kategorii II. B se vítězkou stala Stella Havlíková z V3.A, následovaná Soňou Šípalovou ze stejné třídy. V kategorii vyššího gymnázia soutěžilo 14 studentů. Vítězství si odnesla Aneta Paurová z V7.A, pěkné 2. místo obsadila Bohdana Prchlíková z V6.A a na 3. příčku dosáhla Veronika Nehasilová.

Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast a pěkné výkony a všem vítězům jednotlivých kategoriích přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Olympiáda v německém jazyku - školní kolo

Školní kolo olympiády v německém jazyku se v obou kategoriích konalo dne 9. února 2022. V první části soutěžící předvedli své dovednosti při porozumění slyšeného a čteného textu. Dále následoval ústní pohovor, při kterém studenti hovořili na vylosovaná témata, vyjadřovali se k obrázkům a reagovali na dotazy členů zkušební komise.

V mladší kategorii II. B soutěžilo osm žáků tercie a kvarty. Na 1. místě se se stejným počtem bodů umístili Čeněk Dunovský a Vojtěch Kopecký z V4.A. Oba postupují do okresního kola. Na pěkném 3. místě skončila Mariana Pintaudi z V3.A. V kategorii III. A pro SŠ 1. místo obsadily tentokrát dvě studentky – Patricie Kuglerová z V7. A a Emma Paldusová z V5.A. Obě postupují do vyššího kola soutěže. Velmi pěkné 3. místo mezi celkem 11 soutěžícími vybojovala Bohdana Prchlíková z V6.A. Pořadí a výsledky ostatních studentů včetně bodů jsou k dispozici na nástěnce ve 3. patře.

Všem účastníkům olympiády děkujeme za jejich výkony a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Olympiáda v českém jazyku

Olympiáda v českém jazyku se konala 20. ledna 2022. V kategorii I získala 1. místo Ester Parohová z kvarty, jež s druhou Alicí Makevich (V3.A) postupuje do okresního kola. Na pěkném třetím místě se umístila Anna Blažková (V4.A).  Druhou kategorii vyhrála Johana Cohlová (V7.A), druhé místo obsadila Apolena Šumanová (V7.A), ze třetí pozice postupuje do okresního kola i Ema Štechová (V6.A). Tabulku s výsledky naleznete v záložce výsledky  soutěží. I přes nepříznivou dobu se soutěže zúčastnilo celkem 36 zájemců, byť někteří vzhledem k opatřením pracovali distančně. Postupujícím blahopřejeme a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. 

Mgr. Milan Šonka

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE KATEGORIE I

 • Maximální počet bodů z mluvnice:  30 bodů
 • Maximální počet bodů ze slohu:    20 bodů
 • Maximální počet bodů celkem:    50 bodů
 • Počet účastníků ve školním kole:  5

Pořadí

Jméno / Třída

 

Mluvnice

Sloh

Počet bodů

celkem

1.

Ester Parohová (V4,A)

24

17

41

2.

Alice Makevich (V3.A)

24

14

38

3.

Anna Blažková (V4.A)

22

13

35

4.

Lucie Lisá (V4.A)

17

14

31

5.

Mariana Pintaudi (V3.A)

12

17

29

 

Ester Parohové a  a Alici Makevich blahopřejeme k postupu do okresního kola a ostatním soutěžícím děkujeme za účast v době, která soutěžím příliš nepřeje.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE  KATEGORIE II

 • Maximální počet bodů z mluvnice:  30 bodů
 • Maximální počet bodů ze slohu:    20 bodů
 • Maximální počet bodů celkem:    50 bodů
 • Počet účastníků ve školním kole:      31

Pořadí

Jméno / Třída

 

Mluvnice

Sloh

Počet bodů

celkem

1.

Johana Cohlová (V7.A)

25

20

45

2.

Apolena Šumanová (V7.A)

24

19

43

3.

Ema Štechová (V6.A)

27

15

42

4.

Sára Masojídková (C3.B)

25

16

41

5.

Anežka Skálová (V6.A)

24

16

40

6.

Veronika Nehasilová (V7.A)

19

18

37

7. – 8.

Ondřej Švihnos (V7.A)

24

12

36

7. – 8.

Bohdana Prchlíková (V6.A)

23

13

36

9. - 10.

Emma Paldusová (V5.A)

20

13

33

9. - 10.

Markéta Brůnová (V5.A)

19

14

33

 

Johaně Cohlové a Apoleně Šumanové blahopřejeme k postupu do okresního kola a ostatním soutěžícím děkujeme za účast v době, která soutěžím příliš nepřeje. Celkem se zúčastnilo 31 soutěžících, přehled získaných bodů získáte na vyžádání v kabinetu ve třetím patře.

Strana 2 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru