• Oslavy 120. výročí Gymnázia Děčín
    Oslavy 120. výročí Gymnázia Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Přípravné kurzy
    Připravujeme přípravné kurzy pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium. Více informací naleznete v příloze umístěné v nabídce "Přijímací řízení".

Dne 14. 12. 2017 pořádala komise německého jazyka školní kolo olympiády v německém jazyce v kategorii III.A. Soutěž proběhla ve dvou kolech. Komise ve složení p. Medková a p. Skalický rozhodla následovně.

1. místo       Zuzana Špryslová           V7.A             26 bodů

2. místo       Zuzana Nguyenová         V6.A             24 bodů

3. místo        Diana Pavlovičová           V7.A             23 bodů

4. místo        Tomáš Tyle                   V7.A             22 bodů

5. – 6. místo Martin Doležal                 V7.A             19 bodů

                  Ondřej Haluza                 C2.A             19 bodů

Úspěšní řešitelé poslechové části

Natálie Nerglová       V5.A         15

Lada Pavlovičová      V7.A         14

Antonín Ďurana        V6.A         14

Oliver Tonder           C1.A         14

Valentina Trajerová   V5.A         13

Adam Bouška           V5. A        11

Barbora Litomiská      5.A           11

Tereza Tichá            C2.A         11

Anna Nesměráková   C2.A         11

Filip Lipenský            C3.B         10

Jakub Petrášek          C2.A         10

Romana Machková     C3.B         9

Sára Kassasová         C3.A         8

Do okr. kola postupují Zuzana Špryslová a Zuzana Nguyenová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE A

8. 12. 2017: KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE A

V pátek 8. 12. 2017 proběhlo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A (žáci 3. a 4. ročníků středních škol, 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií). Gymnázium Děčín velmi dobře reprezentoval Lukáš Jiřiště z oktávy A, který jako jediný z naší školy úspěšně zvládl školní kolo, a mohl tak postoupit do kola krajského. Zde suverénně obsadil první místo a postupuje do národního kola, které se uskuteční 29. 1. - 1. 2. 2018 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Blahopřejeme a přejeme stejně perfektní výsledky i ve finále.

Dne 7. 12. 2017 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyku v kategorii II.B, kde spolu soupeřili žáci tercie a kvarty. O těch nejlepších rozhodla komise ve složení - p. Náhlíková a p. Urbánek.

A zde jsou výsledky těch nejlepších.

1. místo       Viola Šafaříková            V4.A             28 bodů

2. místo       Klára Horká                     V4.A            27 bodů

3. místo        Patricie Kuglerová          V3.A             26 bodů

4. místo        Jan Roubíček               V4.A             24 bodů

5. místo        Kateřina Doubravová     V4.A             23 bodů

6. místo        Marek Bednář               V4.A             22 bodů

7. místo        Apolena Šumanová        V3.A             21 bodů

Do okresního kola postupují Viola Šafaříková a Klára Horká.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Školní kolo olympiády v německém jazyku - kategorie II.B Školní kolo olympiády v německém jazyku - kategorie II.B

 

 

 

 

22. 11. 2017: EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZŠ A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Ve středu 22. 11. 2017 proběhl v prostorách Vlastivědného muzea a SOŠ a SOU Česká Lípa již 21. ročník Ekologické soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií.

Soutěžící prokazovali své znalosti z oblasti botaniky, zoologie, ornitologie, myslivosti aj.

Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo z kvarty ve složení M. Pražáková, V. Šafaříková a I. Thurlová, které v celkovém hodnocení skončilo na krásném druhém místě.

Děvčatům děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výsledkům.

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 2016/2017

13. 10. -15. 10. 2017: EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Druhý říjnový víkend se v Teplicích uskutečnil již 23. ročník Ekologické olympiády pro žáky středních škol. Naše škola se do soutěže zapojuje již řadu let a i v letošním školním roce jsme měli mezi 26 tříčlennými družstvy své zastoupení - tým ve složení Johanka Řezníková, Petr Hricák a Martin Kivader. Vedli si velmi dobře a v silné konkurenci nakonec obsadili pěkné 6. místo. Všem gratulujeme!

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 2016/2017

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili v rámci předmětu biologie do mnoha vědomostních soutěží a v řadě kategorií dosáhli i velmi pěkných výsledků. Mile překvapil např. Tomáš Kivader z oktávy, který se probojoval přes školní a krajské kolo až do celostátního kola Biologické olympiády kategorie A. Úspěchy ostatních žáků uvádí následující přehled.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE D

školní kolo:                                         okresní kolo:                                krajské kolo:

1. A. Bínová (V1A)                             1. A. Bínová                                  5. A. Bínová
2. A. A. Skálová (V1A)                        5. A. A. Skálová
3. E. Grosová (V1A)
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C

školní kolo:                                         okresní kolo:                              

1. I. Thurlová (V3A)                           6. I. Thurlová                              
2. V. Šafaříková (V3A)                        7. V. Šafaříková
3. M. Pražáková (V3A)

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE B

školní kolo:                                         krajské kolo:                              

1. J. Řezníková (C2B)                        8. J. Řezníková                          
2. M. Janoušek (V6A)                        24. K. Schmidová
3. K. Schmidová (V6A)

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE A

školní kolo:                                         krajské kolo:                       celostátní kolo:                            

1. T. Kivader (V8B)                           2. T. Kivader                         T. Kivader
2. P. Hricák (C3B)                             7. P. Hricák
3. E. Hůlková (C4A)

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE B

školní kolo:                                         krajské kolo:                              

1. T. Novotný (V8A)                            5 T. Novotný                         
 

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE A

školní kolo:                                         krajské kolo:                              

1. P. Hricák (C3B)                              3. M. Florián
2. M. Florián (V4A)                                       

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN KATEGORIE KADET

školní kolo:                                                               

1. M. Kadlec (V3A) 
2. M. Kivader (V4A)
3. M. Florián (V4A)                        

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN KATEGORIE JUNIOR

školní kolo:                                                               

1. V. Otrošina (V5A) 
2. J. Rokůsek (C1A)
3. A. Bednář (V5A)                        

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

krajské kolo:
 
5. místo družstva ve složení: P. Hricák, T. Kivader, J. Kajínek                                                     

                     

 

únor 2016: BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLA KATEGORIÍ A,B,C,D

V průběhu února proběhla na našem gymnáziu školní kola všech čtyř kategorií biologické olympiády. Všichni soutěžící absolvovali vědomostní test, poznávání rostlin a živočichů a v rámci praktické části i laboratorní úkoly. Celkem se za pojilo 43 žáků. V každé kategorii 2 nejlepší postupují dále do okresního kola.

Nejúspěšnější soutěžící:

kategorie D (prima, sekunda):
1. místo - Iva Thürlová
2. místo - Viola Šafaříková
3. místo - Manuela Isabella Mathausová

kategorie C (tercie, kvarta):
1
. místo - Valentina Trajerová
2. místo - Anna Mamulová
3. místo - Matěj Florián

kategorie B (1., 2. ročník, kvinta, sexta):
1
. místo - Petr Hricák
2. místo - Lukáš Hodboď
3. místo - Johanka Řezníčková

kategorie A (3., 4. ročník, septima, oktáva):
1
. místo - Eliška Hůlková
2. místo - Tomáš Kivader
3. místo - Jaroslav Kajínek

 

 


 

25. 11. 2015: EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Na konci listopadu se dvě tříčlenná družstva z terci zúčastnila 19. ročníku Ekologické olympiády pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v České Lípě. V silné konkurenci dalších 30 družstev obsadili naši žáci krásné šesté a dvanácté místo.

6. místo - A. Ženíšek, M. Douša, B. Voděrková

12. místo - M. Sak, M. Florian, V. Trajerová

 

14. 10. 2015: PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - ŠKOLNÍ KOLO

V letošním školním roce se do soutěže zapojilo celkem 106 žáků naší školy. Nejlepších bodových výsledků dosáhli tito žáci:

kategorie KADET:   Vanesa Velozo (V4A)    - 53 bodů
                               Anna Říhová (V4A)       - 50 bodů
                               Du Nquyen Thao (V4A) - 47 bodů

kategori JUNIOR:   Lukáš Jiřiště (V6A)       - 87 bodů
                             Jindřich Švihnos (V6A) - 68 bodů
                             Natálie Bártová (V5A)   - 66 bodů
                             Eva Musilová (V5A)       - 66 bodů
                             Jana Bašistová (V6A)    - 66 bodů

 

9. 10. -11. 10. 2015: EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

I v letošním školním roce se žáci Gymnázia Děčín zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády pro střední školy a gymnázia, které se uskutečnílo ve dnech  9. 10. - 11. 10. 2015 v Lounech. Mezi 25 soutěžními týmy obsadilo naše družstvo ve složení Petr Hricák, Tomáš Kivader a Jaroslav Kajínek krásné druhé místo, chlapci si dobře vedli i v doprovodných soutěžích (poznávání přírodnin).

 

 

 

12. 2. 2015: BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE D

  Výsledková listina:

jméno

test

poznávání organismů

laboratorní práce

celkem bodů

pořadí

M. Bednář

20

4,5

8

32,5

 

E. Benedová

12

2

6

20

 

Z. Červinková

8

5

5

18

 

K. Doubravová

15

7

5

27

 

E. Fialová

18

4

11

33

 

M. Florián

21

10,5

10

41,5

3.

A. Jandačová

17

4,5

8

29,5

 

M. Kivader

15

7

7

29

 

J. Majer

13

6,5

5

24,5

 

A. Mamulová

24

10,5

8

42,5

2.

M. I. Mathausová

17

4

5

26

 

N. Poláková

22

9,5

8

39,5

 

B. Prášková

15

6

6

27

 

V. Šafaříková

22

3,5

7

32,5

 

I. Thurlová

19

11

9

39

 

V. Trajerová

22

9,5

15

46,5

1.

 

 

 

10. 2. 2015: BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE C

Výsledková listina:

jméno

test

poznávání organismů

laboratorní práce

celkem bodů

pořadí

A. Bednář

25,5

15,5

18,5

59,5

1.

K. Šindelářová

26,5

10,5

17

54

 

Z. Nguyen

24,5

12

18

54,5

3.

K. Pešková

23,5

7,5

18,5

49,5

 

K. Schmidová

21,5

14

17

52,5

 

E. Slavíková

22

14

16,5

52,5

 

M. Voděrka

24,5

14,5

19

58

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. - 5. 10. 2014: EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Ve dnech 3. -5. října 2014 proběhl v Ústí nad Labem již 20. ročník Ekologické olympiády. Za naši školu se  letošního klání zúčastnila dvě tříčlenná družstva: T. Kivader, J. Kajínek (oba ze třídy V6B), P. Hricák (C1B) a družstvo děvčat ve složení M. Mikešová (V8A), V. Urválková, M. Šmídová (obě z C4A). Mezi 25 soutěžními týmy nakonec naše děvčata obsadila krásné 4. místo a  družstvo chlapců, pro které byl letošní ročník premiérou, si odvezlo pro změnu užitečné zkušenosti.

 

 

 

 

 

20. 11. 2013:   EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZŠ A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Na konci listopadu se v České Lípě uskutečnil již 17. ročník Ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kterou každoročně připravuje Ekoporadna Orsej společně se SOŠ a SOU Česká Lípa. V konkurenci 34 tříčlenných družstev skončili naši terciáni na krásném třetím místě, družstvo kvarty obsadilo místo čtvrté.&

Strana 10 z 11

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru