• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

MaSo podzim 2019

MaSo je týmová matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V pořadí již 26. MaSo proběhlo v úterý 12. listopadu 2019, zúčastnilo se celkem 235 týmů ze 141 různých škol.

Naše gymnázium se ujalo organizace této soutěže v rámci děčínského okresu. Z celkem 11 přihlášených družstev si nejlépe vedl tým „Mickyho klubík“ sestavený z žáků Gymnázia Děčín – J.Frček, A. Makevich, M. Papoušek a A. Chmelíková. Druhé místo obsadili též žáci naší školy, konkrétně tým „Plavající helikoptéra“ tvořený S. Šípalovou, K. Simurníkovou. A. Šourovou a T. Tomanem. Třetí pozici vybojovali žáci ZŠ Děčín 6. Všichni zúčastnění prokázali nejen schopnost matematicky myslet, ale i skvěle týmově spolupracovat.

Velké poděkování patří i studentům vyššího gymnázia, kteří soutěžní den organizovali – M. Laksarové, T. Gallertové, K. Graňákové, K. Lintimerovi, L. Zámečníkovi, K. Machovi a M. Hechtovi.

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA 2019

KATEGORIE KADET (tercie, kvarta)

1. místo    Markéta Brůnová -77 bodů

1. místo    Tomáš Toman -77 bodů

2. místo    Lucie Hampejsová -71 bodů

2. místo    David Šípal - 71 bodů

3. místo    Eliška Grosová - 70 bodů

KATEGORIE JUNIOR (kvinta, sexta)

1. místo    Marek Bednář - 85 bodů

2. místo    Ondřej Švihnos - 83 bodů

3. místo    Viola Šafaříková - 71 bodů

Příroda očima studentů

Biologická soutěž – studenti studentům

V letošním školním roce probíhá již jubilejní 15. ročník naší celoroční biologické soutěže. Každý měsíc studenti biologického semináře 3. ročníku připravují pro studenty NG soutěžní kolo prověřující znalosti z různorodých oblastí biologického světa. Letos se zapojilo 11 nadšených mladých biologů, kteří střádají body za jednotlivá kola. Nejúspěšnější řešitelé byli odměněni v závěru školního roku.

Archimediáda

Dne 16. května se uskutečnilo okresní kolo Archimediády. V letošním ročníku soutěžící ze třídy V2.A opět zabodovali. Na prvním místě se umístila Eliška Bezoušková a třetí místo obsadil Tomáš Novák. Oběma vítězům gratulujeme.

První a druhé místo pro náš tým

H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Ve dnech 19. – 20. 5. se tým ve složení Karel Černý, Jakub Petrášek a Daniel Vogel zúčastnili finálního závodu modelů aut na vodíkový pohon, tentokrát pod záštitou TU Chemnitz. V předvečer vlastního klání se tým pod vedením Mgr. Petra Vlčka zúčastnil prohlídky univerzitních prostor následované společným programem, technickou přípravou a zkušební jízdou. V rámci těchto aktivit měli členové našeho týmu možnost prohloubit spolupráci a promyslet strategii se saskými partnery z Gymnázia Pennig. Sobota byla provázena pravou závodní atmosférou. Po technické kontrole autíčka závodní komisí a krátké prezentaci všech deseti česko-saských dvojtýmů, byl pětihodinový závod odstartován.  Zpočátku se němečtí spoluzávodníci drželi na prvním místě a náš tým v první pětce, což by při udržení takového stavu znamenalo 1. místo. Bohužel v půli závodu postihla naše saské partnery technická závada, která je připravila o suverénní vedení. Našemu týmu se vážnější problémy naštěstí vyhnuly a po návratu našeho partnerského týmu, se nám podařilo společnými silami dojet pro skvělé 2. místo v kategorii ENDURANCE. Tím jsme navázali na velký úspěch v předchozím přípravném závodu, kde jsme společně obsadili 1. místo. Cílem závodu nebylo pouze vyhrát na celkový počet kol, ale především jezdit tak, aby připravené palivo vydrželo na celý závod. To našemu týmu nečinilo problém a dokonce závod dokončil s 20% rezervou vodíku a tím získal cenné 1. místo v kategorii ENERGY. Náš partnerský tým zase zabodoval v kategorii DESIGN a INNOVATION a odnesl si dvakrát 1. místo za ručně vytvořený model karoserie a technická vylepšení.

Fotografie

 

Strana 10 z 21

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru