• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Školní kolo olympiády ve francouzském jazyku

První únorový týden 2020 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády ve francouzštině. Žáci absolvovali poslechové cvičení, popisovali obrázky a řešili standardní situace. Nejhojněji byla zastoupena nejmladší kategorie žáků tercie a kvarty, ve které byly nejúspěšnější žákyně Karolína Pánková, Adina Tonderová a Klára Slavíková z kvarty. Kategorii SŠ 1 zastoupila úspěšně Johana Cohlová z kvinty. V nejstarší kategorii SŠ 2 si tři nejlepší místa rozdělily Jindřiška Jahodová, Adéla Šefarová ze septimy a Anastázie Jandačová ze sexty.

Vyučujícím francouzštiny děkujeme za organizaci soutěže, všem soutěžícím za skvělou účast a výherkyním jednotlivých kategorií přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole.

Okresní kolo olympiády v německém jazyku

Dne 5. února 2020 se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyku. Nejlépe si z našich studentů vedl Miroslav Sak ze septimy, který vybojoval v kategorii nejstarších studentů skvělé 2. místo, přičemž ho dělilo pouze půl bodu od vítězství. Adam Bouška z téže třídy se umístil na děleném 4. místě. V kategorii žáků tercie a kvarty vybojovala Bohdana Prchlíková z kvarty 3. místo a Ema Štechová 4. příčku. Nutno podotknout, že děvčata z kvarty to měla o hodně těžší, protože němčinu studují teprve od tercie, ale v kategorii jsou zařazena s žáky, kteří mají tento jazyk už od primy, čili o dva roky déle.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo v Děčíně okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9. Naši školu reprezentovali Lucie Hampejsová, Bohdana Prchlíková, Ema Štechová a Tomáš Toman. Nejlépe si vedli Tomáš a Ema, kteří obsadili 1. a 2. místo. Oba postupují do krajského kola.  

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Okresní kolo OČL

V letošním okresním kole Olympiády v českém jazyku naše soutěžící potvrdily roli favoritek. V kategorii II na 1. místě dominovala Johana Cohlová, 3. místo obsadila Apolena Šumanová a těsně za ní se umístila Magdalena Linková. Obě první jmenované studentky postupují do krajského kola. V kategorii I obsadila postupové třetí místo Anežka Chmelíková, na krásném pátém místě se umístila Anežka Skálová, což je mezi 44 soutěžícími skvělý výsledek. Všem našim reprezentantkám blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci školy.

Okresní kolo dějepisné olympiády

Tématem letošní olympiády bylo STOLETÍ ODCHÁZÍ, ale úspěch přišel.

Letos se poprvé konala dějepisná olympiáda v pozměněné podobě, ke kategorii žáků 8. a 9.tříd ZŠ, v níž naši terciáni a kvartáni patří vždy mezi nejlepší, přibyla i kategorie určená žákům 1. – 4. ročníků středních škol. A právě v této kategorii zvítězila Kateřina ŠPERLOVÁ a na druhém místě Tereza BARRILOVÁ. Ve velmi nabité nižší kategorii, kdy bylo nutné kvůli rovnosti bodů přidávat rozřazovací otázky, skončily těsně za medailovými pozicemi Natálie KUZMINA a Ema ŠTECHOVÁ. Blahopřejeme a děkujeme i těm, kteří se soutěže zúčastnili, celkem to bylo téměř 40 našich žáků.

Strana 6 z 21

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru