• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ve středu 12. prosince 2018 připravili vyučující němčiny školní kolo olympiády pro vyšší gymnázium. Soutěžící absolvovali poslechový test a následně pohovor se zkušební komisí ve složení p. Skalický a p. Urbánek. Nejvíce bodů získala a vítězkou se stala Zuzana Nguyenová ze septimy, 2. místo obsadila Natálie Kálecká rovněž ze septimy a 3. místo vybojovala Anna Nesměráková ze třídy C3.A.

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězce přejeme hodně štěstí do okresního kola.

Dne 5. prosince 2018 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce žáků tercie a kvarty – kategorie II. B. Žáci absolvovali poslechový test a ústní pohovor se zkušební komisí. 1. místo obsadila Apolena Šumanová, těsně za ní následuje na 2. místě Patricie Kuglerová a 3. místo vybojovala Adéla Majerová, všechny tři z kvarty. Vítězce gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve vyšším kole.

Zkušební komisi vytvořily vyučující německého jazyka – D. Náhlíková, která připravila písemné testy, a R. Marková.

Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce nejmladší kategorie – žáků primy a sekundy, kteří měli příležitost absolvovat písemný test porozumění slyšenému slovu a porozumění textu, obojí na úrovni cambridgské zkoušky PET. Další den následovala celkem obsáhlá ústní zkouška. Nejvíce bodů nasbírala žákyně sekundy Eliška Lieselová, 2. místo získala Ester Parohová z primy a trojici nejúspěšnějších doplnila rovněž studentka primy Stela Havlíková. Vítězce přejeme hodně štěstí do okresního kola.

Zkušební komisi tvořila dvojice vyučujících angličtiny – M. Kmochová, která připravila a provedla testy, a O. Česneková, která se podílela na ústním pohovoru.

Mgr. Milena Kmochová

Úspěchy družstva florbalistů Gymnázia Děčín

Úspěchy družstva florbalistů Gymnázia Děčín

Koncem měsíce listopadu a počátkem prosince 2018 se uskutečnily 2 soutěže středoškoláků ve florbale. Tým florbalistů chlapců obsadil v okresním kole  „Florbal Challenge KB“ krásné 2. místo a v okresním kole „SPORTOVNÍ LIGY STŘEDNÍCH ŠKOL“  AŠSK vybojovali též 2. místo. Tohoto turnaje se účastnily všechny střední školy a učiliště z Děčína. Blahopřejeme a souběžně děkujeme všem studentům  za příkladnou reprezentaci naší školy.

 

 

Úspěchy našich studentů - basketbal dívky

 Sportovní úspěchy studentek  Gymnázia Děčín

Koncem měsíce listopadu a počátkem prosince 2018 probíhaly soutěže středoškoláků - SLSŠ AŠSK v basketbale. Studentky Gymnázia Děčín tradičně tuto soutěž obsazují a dařilo se jim dosáhnout i hezkých výsledků. Družstvo basketbalistek Gymnázia Děčín zvítězilo v okresním kole a v krajském finále po smolném finálovém střetnutí s Chomutovem nakonec obsadilo 2. místo Děvčatům patří gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy.

Strana 22 z 29

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru