• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 2

eTwinningový projekt FROM OUR WINDOWS - AKTIVITA 2

PHOTOS FROM OUR WINDOWS aneb FOTKY Z NAŠICH OKEN

Žáci měli za úkol pracovat ve skupinách a pořídit fotografie pohledu z naší školy ze všech světových stran. Dále je měli opatřit jednoduchými popisky a přidat popis.

Vytvořené dokumenty jsme nasdíleli v prostředí Twinspace a pak už byla příležitost prohlédnout si okolí partnerských škol a povnat jej s okolím našeho gymnázia. Také jsme si mohli přečíst reakce učitelů a některých žáků ve fóru.

Polská škola má velmi mnoho sportovišť, více než naše a turecké škola. Turecká škola má v objektu i internátní ubytování pro své studenty a za okny olivový háj, což je krása na pohled.  smiley Budovy v našem okolí přišli Turkům velmi staré (v dobrém slova smyslu) a vysoké, také byli překvapeni množstvím aut na ulici. Okolí je prý čisté. (Ale je pravda, že neviděli chodník směrem od jídelny po obědě.)

Na webových stránkách projektu si můžete prohlédnout naše partnerské školy, respektive pohled z jejich oken: http://fromourwindows.blogspot.com.tr/2015/03/activity-two-from-our-windows-results.html

  Foto: Kristýna Pešková

 

Šárka Opatová

FROM OUR WINDOWS - ZNÁME VÍTĚZNÉ LOGO

Již známe vítězné logo našeho projektu FROM OUR WINDOWS. Hlasování probíhalo online přes google forms.  Nejvíce hlasů získalo logo od Marceliny, studentky z polského týmu. Moc se nám líbí. Nyní už zaujímá místo v prostoru pro logo projektu v našem virtuálním prostředí Twinspace.

1. místo  - autorka: Marcelina z polské školy.

 

 

 

 

2. místo: aoturkou je studentka Ecem z turecké školy.

 

3. místo: obsadila je dvě loga.

               -autorem photo loga je náš student Jakub Phan. Blahopřejeme.

Na 3. místě je i logo od Tahy z Turecka, které získalo stejný počet bodů jako Jakubovo logo.

 

 

http://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/43/043/7043/images/b211bc22.jpg logo od Jakuba Phana

 

Taha a Ecem z Turecka s certifikáty za třetí a druhé logo.

logo od Tahy z Turecka

 

Děkujeme všem, kteří si dali tu práci a vytvořili logo do soutěže. Bylo opravdu velmi těžké vybírat.

webové stránky projektu: http://fromourwindows.blogspot.cz/2015/04/marcelinas-logo-is-winner.html

 

Šárka Opatová

Kdo má možnost si prohlédnout Twinspace nějakého etwinningového projektu, tak by našel takový prázdný čtvereček. Alespoň na začátku 'prázdný'. Ten náš už totiž bude brzy obsahovat logo, jež vzejde z hlasování o NEJLEPŠÍ LOGO PROJEKTU From Our Windows.

LOGA vytvářeli studenti z projektu dobrovolně. Nás výborně reprezentuje Jakub Phan a Štěpán Bureš a je nutno ocenit jejich práci. Nejvíce log navrhli polští studenti. Loga jsou velmi dobrá, pro studenty to byla nová 'designérská' zkušenost  a bylo tedy obtížné hlasovat pro jedno nejlepší.

Jednotlivá loga už máme na nástěnce i s diplomy na ukázku, které vytvořili učitelé každé země. Turecký učitel pro vítěze, druhé místo pak paní učitelka z Polska a třetí z Česka.

 

Šárka Opatová

 

 

 

 

V pátek 17.dubna proběhla druhá videokonference etwinningového projektu FROM OUR WINDOWS. Tentokrát jsme se spojili jak s Polskem, tak Tureckem. Technické problémy jsme měli kupodivu my, neboť jsme neměli k dispozici školní kameru. Použili jsme pro Skype narychlo tablet a dodatečně notebook, byla to taková technická 'challenge' a opět adrenalin. Přesto Turecko tvrdí, že nás přes tablet perfektně vidělo.

Naši studenti se mohli konečně zeptat tureckých studentů na otázky, které měli připraveny na minulý týden. Ptali se jich samozřejmě i polští studenti, kteří také zazpívali 'Happy birthday' Ecemovi z Turecka. Dali jsme jim vzhledem k našemu připojení více prostoru a poslouchali jsme.  Otázky měli i turečtí studenti na nás a na polské kolegy. Za zhruba 45 minut ani na všechny dotazy nedošlo.

Již se těšíme na výsledky soutěže o logo projektu, do které se zapojili jednotliví studenti dobrovolně. Nyní probíhá hlasování online přes google forms. Za naši zem vytvořili logo Štěpán Bureš a Jakub Phan.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/. 

Šárka Opatová

 

FROM OUR WINDOWS - první video konference

V pátek 10. dubna proběhla první video konference s polskou školou v rámci eTwinningového projektu From Our Windows v anglickém jazyce. Trvala zhruba hodinu.

Videookonference se měla plánovaně účastnit i druhá partnerská škola z Turecka. Ale bohužel nám turecká škola z video rozhovoru vypadla. indecision  Měli probém s elektřinou. V nejbližší době tudíž plánujeme nový hovor.

Přípravy byly dlouhé, nastavování techniky zabralo pár hodin v předchozích dvou dnech, nemluvě nějaký čas na domluvení shodného času pro všechny tři týmy. V Turecku jsou o hodinu napřed, tak vlastně náš čas 13:30 je pro ně už 14:30. Kdo chce být v tuto hodinu v pátek ve škole?

No přeci učitelé a studenti z From our Windows:)  A nepřipravovala se jen technika, ale i samotní studenti. Každý si připravil otázky pro druhé týmy, třeba na základě prezentací jednotlivých studentů z předchozí seznamovací aktivity.

Nejdříve jsme se chtěli setkat přes Skype, který používáme mimo mailu pro komunikaci mezi námi učiteli. A jsme spokojeni s kvalitou. Ovšem turecká síť neumožňovala ve škole Skype, tak jsme využili Google Plus Hangouts. Po pár minutách sladění zvuku jsme se nejen viděli, ale i slyšeli. Nejdříve s Poláky, pak se přidali i Turci. Ti pozdravili a brzy bohužel vypadli. Tedy jim ve škole elektřina a nám bohužel logicky z konverzace zmizeli. Což nás i je velmi mrzelo, studenty i učitele. Ale počítáme s dalším spojením v brzké době.

S polskými studenty jsme se střídali v otázkách a odpovědích. Studenti si na konferenci připravili otázky, jak pro Poláky, tak Turky. Někdo položil otázku konkrétnímu studentovi na základě předchozích Introduction prezentací, jiné otázky se týkali například školy, země, zájmů.

Nějaké zajímavosti a odpovědi studentů zveřejníme po zpracování dotazníku připraveného v Google Forms, který studenti vyplňí jako zpětnou vazbu.

Velký dík patří panu profesoru Luxovi, který mi pomohl s veškerou technickou přípravou konference. Připravil kameru, sháněl nejlepší mikrofon a zkoušel nastavení po dvě odpoledne. Bez něj by se nám to jistě nepovedlo. A v pátek nám pomohl se spojením. Děkuji za jeho trpělivost.

A poděkování jde i za Alešem Čermákem, který zdarma zatančil.

Šárka Opatová

Polský team s paní učitelkou Ewou Kubacka.

Více o projektu From Our Windows: v češtině http://www.gymnaziumdc.cz/projekty-v-etwinning  a v angličtině http://fromourwindows.blogspot.cz/.

 

Strana 5 z 6

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru