• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obohacující setkání s jazykovědcem

Společně se mnou si v úterý několik studentů a učitelů děčínského gymnázia vyslechlo přednášku Dr. Karla Olivy, jazykovědce a bývalého ředitele Ústavu pro jazyk český. Přestože bychom mohli očekávat, že známý lingvista zkritizuje zavádění nečeských slov do naší běžné slovní zásoby, prokázal se v tomto ohledu nanejvýš pokrokovým.

Přejímání z cizích jazyků v míře, v jaké se nám ho v současnosti dostává, je dle názoru mnoha lidí jedním ze způsobů, jakým češtinu oslabujeme. Ale je tomu skutečně tak? Kazíme češtinu v případě, že cizí výrazy počešťujeme a dáváme jim vlastní tvaroslovné prvky? Měli bychom se snad stát puristy nebo se podobným způsobem izolovat od jiných národů, je-li to vůbec možné?

Co jsem si z přednášky odnesla já, studentka z kvarty? Jelikož nám učitelé a profesoři či jiní nás ovlivňující lidé z našeho okolí předávají – slovy K. Olivy – své „jazykové ideály“ a sami si dotváříme své vlastní, může se stát, že budeme postupně s nesouhlasem naslouchat vyjadřování mladších generací nebo dokonce svých vrstevníků. Jestliže však právě mladá generace udává vývoj jazyka, nezbývá než přihlížet a přijmout nové výrazy, které mnohdy přicházejí společně s novotami našeho světa. Kromě poučení o etymologii všemožných slov či objasnění hned několika jazykových jevů názor Dr. Olivy dokazuje, že jazyk se mění společně s lidskou společností a my nemůžeme jinak, než abychom jej nechali přirozeně vyvíjet.

 

Vážení rodiče, vážení studenti,

vzhledem k tomu, že někteří členové školské rady nemohou nadále zastávat své funkce, je potřeba organizovat doplňkové volby. Žádáme Vás tedy o navržení kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků či za zletilé žáky. Jméno Vámi navrhovaného kandidáta uveďte do formuláře, který jsme žákům rozdali (viz níže), a odevzdejte prosím prostřednictvím svého syna či dcery třídnímu učiteli. Vlastní volby pak proběhnou během rodičovských schůzek 12. 11. 2018.

Děkujeme  

 

 

NÁVRH NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Navrhuji obsadit do funkce člena školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků / za zletilé studenty)

pana/paní ……………………………………………………………………………………………………………………………….

LVK – RAKOUSKÉ ALPY, JANOV NAD NISOU (C1A,C1B,V5A)

Masožravé rostliny na gymnáziu

Naší škole se podařilo získat od botanika a pěstitele Jaroslava Neubauera z České Lípy unikátní sbírku masožravých rostlin. Sbírka je tvořena zástupci masožravek ze všech dosud popsaných skupin. Masožravé rostliny poslouží jako studijní materiál pro žáky třetího a čtvrtého ročníku navštěvující Seminář přírodních věd a zároveň budou k dispozici všem botanickým nadšencům naší školy.

Mgr. Jaroslav Peřka

 


Seznamovací pobyt žáků primy

23. – 26. 9. 2018

Strana 20 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru