• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Antropologické a Národní muzeum v Praze

Během exkurze do Prahy měli studenti možnost prohlédnout si kompletní sbírky Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. Díky doprovodnému výkladu k exponátům si rozšířili poznatky o evoluci člověka, ontogenezi, zhlédli sbírku kostních patologií i oddíl věnovaný etnické patologii. Erudovaná průvodkyně  výklad prokládala kontrolními otázkami, případně odpovídala na dotazy.

Zájemci o biologii si v nové budově Národního muzea prošli historickou expozici Keltové a zoologické sbírky v rámci výstavy nazvané Archa Noemova.

V rámci přípravy na vysokoškolské studium studenti zamířili i k důležitým budovám 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

RNDr. Dana Šonková

První expedice programu DofE

Divadelní „nadílka“ pro druhé a třetí ročníky

Ve středu 5. prosince 2018 dostali studenti druhých a třetích ročníků od Mikuláše dárek v podobě divadelního představení souboru Bear Theatre, který je na naší škole pravidelným hostem už několik sezón.

Třetí ročníky strávily část výuky ve společnosti zásadních děl anglické literatury, jako jsou například Beowulf nebo Na Větrné hůrce. Během šedesátiminutového představení History of English Literature studenti zjistili, že klasik není nepřítel, ale že příběhy, které jim byly představovány, jsou čtivé a zábavné. Druhé ročníky absolvovaly představení z trochu jiného soudku - The Best of Czenglish. Tato divadelní produkce byla zaměřena na chyby, které dělají všichni Češi bez rozdílu úrovně angličtiny, prostě jen proto, že jsou Češi. Obě vystoupení se setkala s dobrým ohlasem a byla jistě studentům přínosem.

Mgr. Olga Česneková

Příroda očima studentů

V letošním školním roce probíhá již jubilejní 15. ročník naší celoroční biologické soutěže. Každý měsíc studenti biologického semináře 3. ročníku připravují pro studenty NG soutěžní kolo prověřující znalosti z různorodých oblastí biologického světa. Letos se zapojilo 18 nadšených mladých biologů, kteří střádají body za jednotlivá kola. Nejúspěšnější řešitelé jsou odměněni v závěru školního roku.

RNDr. Dana Šonková, Mgr. Jana Horáková

Gymnazisté na unikátní výstavě

V rámci dějepisného semináře ve čtvrtém ročníku navštívili gymnazisté unikátní výstavu rukopisů na děčínském zámku.

Díky spolupráci s Mgr. Františkem Šumanem, kastelánem a kurátorem výstavy, se nám naskytla výjimečná příležitost zhlédnout rukopisy z původní Thunské knihovny. V rámci výborně vedené prohlídky jsme zkoušeli číst kousky textů psaných na pergamenu, v reálu jsme si zopakovali, co je to iluminovaný rukopis, iniciála nebo miniatura. Viděli jsme zápis Gregoriánského chorálu v kodexu z 11. století, kdy ještě neznali notový zápis. Ve škole běžně nemůžeme vidět ani autentický rukopis Dalimilovy kroniky. Roudnický rukopis je zřejmě vystavován na dlouhou dobu naposledy.

Návštěva vzácné expozice jen dokládá, že se snažíme výklad propojovat s praktickým poznáním historie.   

Strana 18 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru