• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Exkurze do NP České Švýcarsko

Dne 4. 6. 2019 se uskutečnila zeměpisně-biologická exkurze třídy V4A do NP České Švýcarsko. Jejím cílem bylo seznámit se s geologickým vývojem, podnebím, vodstvem a ochranou přírody v NP ČŠ a CHKO Labské pískovce.

Trasa vedla z Vysoké Lípy po žluté k rozcestníku Pod Šaunštejnem a pokračovala po červené zpět do Vysoké Lípy v délce cca 10 km. Vedla směrem na Šaunštejn, dále po České silnici, kolem skalní kaple Kny a pískovcové skály Pohovka, k Rudolfovu kameni, přes Purkratický les, dále na Vilemíninu stěnu a na vyhlídku Mariina skála.

Procházeli jsme jednou z nejkrásnějších oblastí NP a Labských pískovců s velkým výškovým převýšením a mnoha skalními schody. Protože bylo velmi teplé slunečné počasí, mohli jsme zažít na vlastní kůži teplotní inverzi pískovcových skal – po výstupech na rozpálené plošiny skalních vrcholů jsme se na chvíli mohli ochladit v  hlubokých roklích a úzkých skalních průrvách.

Po cestě vystupovali jednotliví žáci jako průvodci s připravenými referáty o NP ČŠ a CHKO Labské pískovce. Připomněli jsme si, kdy byl vyhlášen, jaké útvary se chrání, nejznámější místa a objekty, hlavní dřeviny, problém invazivních rostlin (např. borovice vejmutovky), vysazování lososů do říčky Kamenice a mnoho dalšího. Žáci se věnovali i rodu Kinských, který významně přispěl k rozvoji této oblasti.

Exkurze byla sice náročná, ale velmi zdařilá, a vyšlo nám i počasí.

Mgr. Dana Náhlíková, Mgr. Dana Šonková

 

První ročníky vyrazily za fyzikou do Prahy

Dne 7. května 2019 se v rámci výuky fyziky v 1. ročnících uskutečnila exkurze do Národního technického muzea v Praze a do Planetária hl. města Prahy. Žáci si nejprve prošli v muzeu stálé expozice z oblasti dopravy, architektury, knihtisku... Poté zavítali do dočasné expozice nazvané Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět. Tato expozice navazuje na výročí 100 let vzniku ČSR a představuje unikáty techniky a průmyslu v malé zemi v srdci Evropy.  Žáci si prohlédli unikátní polarograf profesora Heyrovského z roku 1924, motocykl Jawa-ČZ 250. Někdy museli odhadnout funkci přístroje či cenu v rámci vědomostní soutěže. Po dlouhém chození v muzeu si žáci odpočinuli v pohodlných křeslech planetária a nechali se unést průvodcem do hlubokého vesmíru za záhadou temné hmoty.

 

Dne 16. 4. 2019 se patnáct studentů z děčínského gymnázia vypravilo do Vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V onen den se zde konala zkouška z anglického jazyka, při jejímž úspěšném složení zájemci získají certifikát vydaný univerzitou v Cambridge, který se považuje za celosvětově uznávaný doklad o dosažené znalosti anglického jazyka, navíc je také významným zpestřením životopisu.

O základní formu certifikátu – FCE (First Certificate in English) - se ucházelo celkem 6 maturantů (Sára Kassasová, Petr Horníček, Šárka Lamová, Lada Pavlovičová, Oliver Stančev a Zuzana Špryslová), na zkoušku vyšší úrovně CAE (Certificate in Advanced English) se přihlásilo celkem 9 studentů 4. ročníků (Antonín Ryšavý, Radka Bérová, Martin Guldan, Andrea Joščáková, Filip Lipenský, Aleš Čermák, Žaneta Musilová, Diana Pavlovičová a Eliška Pham).

Studenti se na složení zkoušky připravovali v rámci povinně volitelného předmětu SAJ (Seminář z anglického jazyka), v němž se během prvního roku věnovali gramatice a rozvíjení slovní zásoby, ve druhém roce se zaměřili na jednotlivé typy úloh a strategie napomáhající úspěšnému složení zkoušky.

V osudný den studenti museli projít několika částmi zkoušky - jmenovitě testem ověřujícím využití rozmanitých gramatických jevů, čtením, poslechem, slohovou prací skládající se z eseje na zadané téma a části tvořené publicistickým článkem či recenzí a v neposlední řadě také testem ověřujícím mluvené slovo.

Všichni účastníci zkoušku úspěšně složili a nyní se mohou pyšnit oficiálními certifikáty, které některým pomohou dostat se na vysokou školu, jiným jen doloží nabytou úroveň cizího jazyka.

Za celý kolektiv studentů bych velice ráda poděkovala Mgr. Gabriele Novákové a Mgr. Věře Pastorkové, které nás na test usilovně připravovaly, podporovaly nás a nepochybně se na našich úspěších podílely významnou měrou.

Za účastnící se studenty

Lada Pavlovičová

Exkurze do pražského Rudolfina

V rámci plánovaných exkurzí se naši studenti prvních a druhých ročníků, kteří studují hudební výchovu, již tradičně účastní zajímavých hudebně vzdělávacích aktivit konaných v Rudolfinu pod záštitou České filharmonie.

Letošní 2. ročníky měly možnost zaposlouchat se do tónů Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a přiblížit se prostřednictvím komentovaných vstupů dirigenta Marka Ivanoviče Dvořákovu hudebnímu myšlení.

Studenti 1. ročníků se zúčastnili hudební tvořivé dílny, v níž pod vedením sympatických lektorek objevovali neotřelými a netradičními metodami životní osudy skladatele Bohuslava Martinů a sami ve skupinkách skládali vlastní verzi Kuchyňské revue.

Věříme, že i v dalších letech zůstane Česká filharmonie studentům nakloněna a přinese jim podobné nevšední hudební zážitky!

 

Začátkem května 2019 vyjeli natěšení studenti 3. ročníků naší školy na poznávací zájezd do Skotska, jehož cílem bylo nejen poznávání skotských přírodních krás, atraktivních míst a pamětihodností, tamních tradic a gastronomických skvostů, ale také ověření jejich jazykových dovedností v praxi.

„Autobus společnosti Krištof nás dovezl druhý den ráno do hlavního města Nizozemí, Amsterdamu, kde jsme centrum pozorovali přímo z loďky, která nás vezla spletí známých vodních kanálů. Zajímavostí byly domky, vyklánějící se do ulic díky tomu, že se o sebe vzájemně opíraly. Jejich podstavou jsou totiž smrkové kůly. Po zhlédnutí domu Anny Frankové a krátkém rozchodu jsme se nalodili na trajekt a mířili vstříc britským ostrovům.

Po neklidné noci na rozbouřeném moři jsme vystoupili v přístavu v Newcastlu a autobusem pokračovali až ke skotským hranicím, kde následovala krátká foto pauza s místním dudákem u skotského kamene a kde byl pronesen slavnostní přípitek. Po přejezdu do Jedburghu jsme navštívili dům na čas obývaný skotskou královnou Marií Stuartovnou a sídlo spisovatele sira Waltera Scotta, ve kterém jsme byli provázeni úžasnou průvodkyní, která jakoby do doby jeho působení patřila. Na závěr dne jsme zastavili u obrovských třicetimetrových ocelových koňských hlav, tzv. Kelpies, což jsou nadpřirozené bytosti z keltské mytologie. Poté si nás vyzvedli náhradní skotské maminky a tatínkové, u nichž jsme strávili následující dvě noci.

V sobotu jsme hned zrána vystoupali na Artušovo sedlo, nejvyšší vrchol tyčící se nad Edinburghem. Po svačině jsme se vydali po známé High Street plné obchodů se suvenýry a restauracemi, kde jsme mimo jiné ochutnali také tradiční dezert cranachan. Touto ulicí jsme došli až k Edinburgskému hradu, který nám poskytl nádherný výhled na město. Prohlídka muzea The Scotch Whisky Experience s interaktivní přednáškou nás poučila o výrobě pravé skotské whisky, rovněž jsme byli seznámeni s oblastmi, podle kterých se příchutě skotské liší. Dospělí studenti byli dokonce poctěni malinkou ochutnávkou whisky.

Další den jsme se již pomalu přibližovali k cílové destinaci, ostrovu Skye. Cestou se uskutečnilo hned několik zastávek. Jednou z prvních byla farma u Callander, kde jsme zblízka spatřili skotský náhorní skot a snad miliony ovcí. Dále nás čekaly Neptunovy schody, soustava osmi zdymadel na Kaledonském kanále, která spojuje Severní moře na východě s Atlantickým oceánem na západě. Naše cesta pokračovala kolem jezer Loch Lochy, Loch Oich k Loch Ness. Loď, která tam na nás čekala, nás měla dostat blíže k mystické lochneské příšeře. Znaveni jízdou jsme pokračovali do hostelu Saucy Mary´s Lodge na ostrově Skye.

Po vydatné snídani připomínající spíše večeři nás čekal náročný den. Jako první jsme navštívili hrad v Dunveganu a jeho přilehlé zahrady, dokonce jsme měli příležitost svést se na loďce až ke kolonii tuleňů. Po rozloučení s těmito roztomilými zvířaty nás páni řidiči dovezli do největšího města na ostrově, Portree. Po obědě náš pondělní výlet pokračoval k vodopádům Lealt Falls. Den jsme zakončili strmým výstupem k čedičovým skalním útvarům The Old Man of Storr, které se tyčí v nadmořské výšce 719 m, tedy pouze o 4 metry méně, než je náš Děčínský Sněžník.

V úterý 7. května se počasí neočekávaně zkazilo, a ani provolávání k božskému Selúšovi nám bohužel nepomohlo. I přesto jsme se smutně rozloučili s nádherným Skyem a podnikli alespoň krátkou procházku kolem Loch Katrine v národním parku Trossachs. Následoval přesun autobusem do šedého a tajemného Stirling, kde na nás čekal hostel uprostřed hřbitova.

Poslední den poznávání jsme zakončili na ostrově Holy Island, na který se lze dostat po silnici jen za odlivu. Nachází se zde klášter a hrad Lindisfarne, založený roku 635 svatým Aidanem.  Později byl tento ostrov jako jeden z prvních drancován Vikingy. Po párkové party uspořádané našimi řidiči jsme mířili do finále, k trajektu do Newcastlu, a další den hurá domů do Děčína.“

Fotogalerie

Strana 15 z 32

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru