• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Třetí vlna anglického divadla, tentokrát pro maturanty

V pondělí 17. 12. 2018 k nám opět zavítala divadelní společnost The Bear Educational Theatre s dalšími dvěma představeními v anglickém jazyce, tentokrát na téma Anglická historie. Studenti maturitních ročníků se zábavnou a interaktivní formou seznámili s historií Velké Británie od keltského období až po současnost. Divadelní soubor na naší škole působí již několik let a opět jsme se dočkali profesionálního výkonu od obou herců. Studenti se bavili a my se již teď těšíme na další vystoupení v následujících letech.

 

 Dne 11. prosince 2018 navštívila skupina studentů Gymnázia Děčín Ústav energetiky a dopravy na Západosaské vysoké škole Zwickau. Studentům byly představeny možnosti studia technických oborů a především prezentována laboratoř se simulátorem jízdy. Po krátkém teoretickém úvodu do problematiky virtuální jízdy po pozemních komunikacích si žáci otestovali na simulátoru jízdy své řidičské dovednosti. Za zajímavou exkurzi děkujeme Okresní hospodářské komoře v Děčíně.  

 

Antropologické a Národní muzeum v Praze

Během exkurze do Prahy měli studenti možnost prohlédnout si kompletní sbírky Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. Díky doprovodnému výkladu k exponátům si rozšířili poznatky o evoluci člověka, ontogenezi, zhlédli sbírku kostních patologií i oddíl věnovaný etnické patologii. Erudovaná průvodkyně  výklad prokládala kontrolními otázkami, případně odpovídala na dotazy.

Zájemci o biologii si v nové budově Národního muzea prošli historickou expozici Keltové a zoologické sbírky v rámci výstavy nazvané Archa Noemova.

V rámci přípravy na vysokoškolské studium studenti zamířili i k důležitým budovám 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

RNDr. Dana Šonková

První expedice programu DofE

Divadelní „nadílka“ pro druhé a třetí ročníky

Ve středu 5. prosince 2018 dostali studenti druhých a třetích ročníků od Mikuláše dárek v podobě divadelního představení souboru Bear Theatre, který je na naší škole pravidelným hostem už několik sezón.

Třetí ročníky strávily část výuky ve společnosti zásadních děl anglické literatury, jako jsou například Beowulf nebo Na Větrné hůrce. Během šedesátiminutového představení History of English Literature studenti zjistili, že klasik není nepřítel, ale že příběhy, které jim byly představovány, jsou čtivé a zábavné. Druhé ročníky absolvovaly představení z trochu jiného soudku - The Best of Czenglish. Tato divadelní produkce byla zaměřena na chyby, které dělají všichni Češi bez rozdílu úrovně angličtiny, prostě jen proto, že jsou Češi. Obě vystoupení se setkala s dobrým ohlasem a byla jistě studentům přínosem.

Mgr. Olga Česneková

Strana 15 z 28

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru