DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 20.12.2022 od 16:00 hod. se v prostorách školy uskuteční Vánoční odpoledne pro rodiče, více informací obdržíte prostřednictvím IS Bakaláři.

Masožravá vivária

Žáci třetích ročníků měli na semináři přírodních věd možnost vytvořit vivárium s masožravými rostlinami. Pro zajištění vhodných podmínek pro pěstování stačila většině žáků větší zavařovací sklenice, písek, voda, rašelina a samozřejmě masožravé rostliny vhodné pro začátečníky (převážně rosnatky). Tyto rostliny žáci získali zdarma díky přispění Jany Rubešové, Jakuba Štěpána, Jaroslava Neubauera a Davida Švarce. 

Ekologie netradičně

 Dvou akcí, jež tvoří součást programu environmentální výchovy na škole, se zúčastnili studenti volitelné biologie ze čtvrtých ročníků. 14. listopadu společně se svou vyučující navštívili v Městské knihovně přednášku organizace Bez obalu o cestě k Zero Waste. Dozvěděli se, jak žít bez obalů, a zamezit tak vzniku plastových obalů. Pohodovou a nenásilnou formou byli vedeni k úvaze, jakým způsobem může přispívat každý z nás k minimalizaci ekologické zátěže planety. Podobné téma zpracovávali studenti KMV v seminární práci v loňském roce a je jen dobře, že žáci sledují jedno téma z více úhlů pohledu a učí se psát jednoduchou odbornou práci s formálními náležitostmi.

V ústecké Severočeské vědecké knihovně dále rozvíjeli tuto problematiku 21. listopadu, kde společně hledali odpověď na otázku, jak se neutopit v odpadech. Besedu připravili odborníci z firmy Ekokom společně s místním Eurocentrem. Řešili, jak probíhá a k čemu přispívá správná recyklace nebo jak se může podílet na pozitivní změně každý z nás svým každodenním jednáním. Dozvěděli se, jak a co správně recyklovat, jak fungují dotřiďovací linky. Zjistili, že první kontejnery na sklo se objevily v ulicích již roku 1980. Přednáška byla velmi zajímavá a za správné odpovědi na otázky o recyklaci studenti mohli získat zajímavé ceny.

RNDr. Dana Šonková, Jana Dolečková

Skupina studentů volitelné biologie ze čtvrtého ročníku navštívila radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín. Během příjemného setkání s MUDr. Klárou Sýkorovou, absolventkou naší školy, se studenti seznámili s jednotlivými typy přístrojů, dozvěděli se, jak zobrazuje rentgen a v čem spočívá přínos CT. Mohli zhlédnout modelové vyšetření ultrazvukem a seznámili se s příklady diagnóz, které se indikují na radiodiagnostickém oddělení.

RNDr. Dana Šonková

Podzimní akce hudebního klubu

V průběhu letošního podzimu navštívilo několik našich studentů dva koncerty vážné hudby. Každoročně konaný „Chopinovský klavírní koncert“ na děčínském zámku, který je připomínkou pobytu Fryderyka Chopina v našem městě, a komorní vystoupení dvou vynikajících italských umělců, violoncellisty G. Baruttiho a klavíristy V. Favera, kteří předvedli své skvělé interpretační umění děčínským posluchačům v rámci mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy“.

Pokud chcete s námi zažít radost z hudby, navštivte s námi ve středu 23. ledna 2019 recitál nadějného klavíristy Karla Vrtišky.

Kdo se bojí, nesmí do poezie

S tímto mottem se naše škola zapojila v letošním roce do celostátní akce propagující poezii. 

Na čtvrtek 22. listopadu studenti semináře KMV připravili dvojhodinový komponovaný program. Jeho součástí se stal i netradičně pojatý Suit Up Day. Přichystali jsme setkání s naším absolventem a současným básníkem Petrem Váradim. V básnické revui studenti představili úryvky tvorby a osudů zakázaných, dekadentních, pobuřujících, undergroundových a netolerovaných autorů. Využívali nejen českých překladů, ale snažili se zaujmout nápaditými kostýmy, přednesem vpůvodním, tedy anglickém, německém, francouzském jazyce, dokonce i doprovodnou choreografií. V dalším bloku vybraní gymnazisté přednášeli texty ve svých mateřských jazycích, zazněla ukrajinština, moldavština, vietnamština, arabština, dokonce i reprodukovaná romština nebo slovenština. Díky přispění Spolku rodičů při GD se dostalo ocenění našim nadějným básníkům, ve své kategorii vyhrála trojice studentek ze sekundy, vyspělostí a vysokou kvalitou překvapila báseň Hrůzní vojáci (kvarta) nebo Neboj se (kvinta). Z rukou paní ředitelky a zároveň členky poroty ceny převzali i další autoři „nej“ básniček nebo výtvarných prací, všechny studentské práce jsou vystaveny ve třetím patře proti kabinetu češtiny.  

Je na každém, jak setkání s netradiční poezií vnímal, jsme však jedinou školou v Děčíně, která podobnou akci dlouhodobě připravuje. Poděkování patří všem, kteří nám vyšli vstříc a nabídli pomocnou ruku, nejvíce však samotným protagonistům celého programu a oběma moderátorům. Fotogalerie

Mgr. Milan Šonka 

Strana 15 z 26

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru