• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Německy psaná literatura a saské vánoční tradice na Gymnáziu Děčín

Poslední školní den končícího roku 2018 byli vybraní žáci maturitního ročníku seznámeni se základními atributy německé literatury raného novověku z českých zemí a způsobem, jak číst staré tištěné písmo, frakturu.

V přednášce věnované úvodu do rakouské literatury se žáci dozvěděli důvody toho, proč se rakouská a německá literatura od sebe liší, ačkoli se v obou zemích mluví německy.

Žáci kvarty a kvinty měli možnost osvojit si hravou formou specifickou slovní zásobu spojenou se saskými Vánocemi (Räuchermännchen, Nussknacker, Weihnachtspyramide, Schwibbogen, Herrnhuter Stern) a ochutnali pravou drážďanskou vánoční štolu.

Za pestrý a zajímavý program děkujeme studentkám germanistiky na FF UJEP a rakouské lektorce dr. Karin Wozonig a v neposlední řadě panu dr. Janu Kvapilovi, který z pozice koordinátora Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP akci připravil.

Třetí vlna anglického divadla, tentokrát pro maturanty

V pondělí 17. 12. 2018 k nám opět zavítala divadelní společnost The Bear Educational Theatre s dalšími dvěma představeními v anglickém jazyce, tentokrát na téma Anglická historie. Studenti maturitních ročníků se zábavnou a interaktivní formou seznámili s historií Velké Británie od keltského období až po současnost. Divadelní soubor na naší škole působí již několik let a opět jsme se dočkali profesionálního výkonu od obou herců. Studenti se bavili a my se již teď těšíme na další vystoupení v následujících letech.

 

 Dne 11. prosince 2018 navštívila skupina studentů Gymnázia Děčín Ústav energetiky a dopravy na Západosaské vysoké škole Zwickau. Studentům byly představeny možnosti studia technických oborů a především prezentována laboratoř se simulátorem jízdy. Po krátkém teoretickém úvodu do problematiky virtuální jízdy po pozemních komunikacích si žáci otestovali na simulátoru jízdy své řidičské dovednosti. Za zajímavou exkurzi děkujeme Okresní hospodářské komoře v Děčíně.  

 

Antropologické a Národní muzeum v Praze

Během exkurze do Prahy měli studenti možnost prohlédnout si kompletní sbírky Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. Díky doprovodnému výkladu k exponátům si rozšířili poznatky o evoluci člověka, ontogenezi, zhlédli sbírku kostních patologií i oddíl věnovaný etnické patologii. Erudovaná průvodkyně  výklad prokládala kontrolními otázkami, případně odpovídala na dotazy.

Zájemci o biologii si v nové budově Národního muzea prošli historickou expozici Keltové a zoologické sbírky v rámci výstavy nazvané Archa Noemova.

V rámci přípravy na vysokoškolské studium studenti zamířili i k důležitým budovám 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.

RNDr. Dana Šonková

První expedice programu DofE

Strana 14 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru