• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dne 16. 4. 2019 se patnáct studentů z děčínského gymnázia vypravilo do Vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V onen den se zde konala zkouška z anglického jazyka, při jejímž úspěšném složení zájemci získají certifikát vydaný univerzitou v Cambridge, který se považuje za celosvětově uznávaný doklad o dosažené znalosti anglického jazyka, navíc je také významným zpestřením životopisu.

O základní formu certifikátu – FCE (First Certificate in English) - se ucházelo celkem 6 maturantů (Sára Kassasová, Petr Horníček, Šárka Lamová, Lada Pavlovičová, Oliver Stančev a Zuzana Špryslová), na zkoušku vyšší úrovně CAE (Certificate in Advanced English) se přihlásilo celkem 9 studentů 4. ročníků (Antonín Ryšavý, Radka Bérová, Martin Guldan, Andrea Joščáková, Filip Lipenský, Aleš Čermák, Žaneta Musilová, Diana Pavlovičová a Eliška Pham).

Studenti se na složení zkoušky připravovali v rámci povinně volitelného předmětu SAJ (Seminář z anglického jazyka), v němž se během prvního roku věnovali gramatice a rozvíjení slovní zásoby, ve druhém roce se zaměřili na jednotlivé typy úloh a strategie napomáhající úspěšnému složení zkoušky.

V osudný den studenti museli projít několika částmi zkoušky - jmenovitě testem ověřujícím využití rozmanitých gramatických jevů, čtením, poslechem, slohovou prací skládající se z eseje na zadané téma a části tvořené publicistickým článkem či recenzí a v neposlední řadě také testem ověřujícím mluvené slovo.

Všichni účastníci zkoušku úspěšně složili a nyní se mohou pyšnit oficiálními certifikáty, které některým pomohou dostat se na vysokou školu, jiným jen doloží nabytou úroveň cizího jazyka.

Za celý kolektiv studentů bych velice ráda poděkovala Mgr. Gabriele Novákové a Mgr. Věře Pastorkové, které nás na test usilovně připravovaly, podporovaly nás a nepochybně se na našich úspěších podílely významnou měrou.

Za účastnící se studenty

Lada Pavlovičová

Exkurze do pražského Rudolfina

V rámci plánovaných exkurzí se naši studenti prvních a druhých ročníků, kteří studují hudební výchovu, již tradičně účastní zajímavých hudebně vzdělávacích aktivit konaných v Rudolfinu pod záštitou České filharmonie.

Letošní 2. ročníky měly možnost zaposlouchat se do tónů Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a přiblížit se prostřednictvím komentovaných vstupů dirigenta Marka Ivanoviče Dvořákovu hudebnímu myšlení.

Studenti 1. ročníků se zúčastnili hudební tvořivé dílny, v níž pod vedením sympatických lektorek objevovali neotřelými a netradičními metodami životní osudy skladatele Bohuslava Martinů a sami ve skupinkách skládali vlastní verzi Kuchyňské revue.

Věříme, že i v dalších letech zůstane Česká filharmonie studentům nakloněna a přinese jim podobné nevšední hudební zážitky!

 

Začátkem května 2019 vyjeli natěšení studenti 3. ročníků naší školy na poznávací zájezd do Skotska, jehož cílem bylo nejen poznávání skotských přírodních krás, atraktivních míst a pamětihodností, tamních tradic a gastronomických skvostů, ale také ověření jejich jazykových dovedností v praxi.

„Autobus společnosti Krištof nás dovezl druhý den ráno do hlavního města Nizozemí, Amsterdamu, kde jsme centrum pozorovali přímo z loďky, která nás vezla spletí známých vodních kanálů. Zajímavostí byly domky, vyklánějící se do ulic díky tomu, že se o sebe vzájemně opíraly. Jejich podstavou jsou totiž smrkové kůly. Po zhlédnutí domu Anny Frankové a krátkém rozchodu jsme se nalodili na trajekt a mířili vstříc britským ostrovům.

Po neklidné noci na rozbouřeném moři jsme vystoupili v přístavu v Newcastlu a autobusem pokračovali až ke skotským hranicím, kde následovala krátká foto pauza s místním dudákem u skotského kamene a kde byl pronesen slavnostní přípitek. Po přejezdu do Jedburghu jsme navštívili dům na čas obývaný skotskou královnou Marií Stuartovnou a sídlo spisovatele sira Waltera Scotta, ve kterém jsme byli provázeni úžasnou průvodkyní, která jakoby do doby jeho působení patřila. Na závěr dne jsme zastavili u obrovských třicetimetrových ocelových koňských hlav, tzv. Kelpies, což jsou nadpřirozené bytosti z keltské mytologie. Poté si nás vyzvedli náhradní skotské maminky a tatínkové, u nichž jsme strávili následující dvě noci.

V sobotu jsme hned zrána vystoupali na Artušovo sedlo, nejvyšší vrchol tyčící se nad Edinburghem. Po svačině jsme se vydali po známé High Street plné obchodů se suvenýry a restauracemi, kde jsme mimo jiné ochutnali také tradiční dezert cranachan. Touto ulicí jsme došli až k Edinburgskému hradu, který nám poskytl nádherný výhled na město. Prohlídka muzea The Scotch Whisky Experience s interaktivní přednáškou nás poučila o výrobě pravé skotské whisky, rovněž jsme byli seznámeni s oblastmi, podle kterých se příchutě skotské liší. Dospělí studenti byli dokonce poctěni malinkou ochutnávkou whisky.

Další den jsme se již pomalu přibližovali k cílové destinaci, ostrovu Skye. Cestou se uskutečnilo hned několik zastávek. Jednou z prvních byla farma u Callander, kde jsme zblízka spatřili skotský náhorní skot a snad miliony ovcí. Dále nás čekaly Neptunovy schody, soustava osmi zdymadel na Kaledonském kanále, která spojuje Severní moře na východě s Atlantickým oceánem na západě. Naše cesta pokračovala kolem jezer Loch Lochy, Loch Oich k Loch Ness. Loď, která tam na nás čekala, nás měla dostat blíže k mystické lochneské příšeře. Znaveni jízdou jsme pokračovali do hostelu Saucy Mary´s Lodge na ostrově Skye.

Po vydatné snídani připomínající spíše večeři nás čekal náročný den. Jako první jsme navštívili hrad v Dunveganu a jeho přilehlé zahrady, dokonce jsme měli příležitost svést se na loďce až ke kolonii tuleňů. Po rozloučení s těmito roztomilými zvířaty nás páni řidiči dovezli do největšího města na ostrově, Portree. Po obědě náš pondělní výlet pokračoval k vodopádům Lealt Falls. Den jsme zakončili strmým výstupem k čedičovým skalním útvarům The Old Man of Storr, které se tyčí v nadmořské výšce 719 m, tedy pouze o 4 metry méně, než je náš Děčínský Sněžník.

V úterý 7. května se počasí neočekávaně zkazilo, a ani provolávání k božskému Selúšovi nám bohužel nepomohlo. I přesto jsme se smutně rozloučili s nádherným Skyem a podnikli alespoň krátkou procházku kolem Loch Katrine v národním parku Trossachs. Následoval přesun autobusem do šedého a tajemného Stirling, kde na nás čekal hostel uprostřed hřbitova.

Poslední den poznávání jsme zakončili na ostrově Holy Island, na který se lze dostat po silnici jen za odlivu. Nachází se zde klášter a hrad Lindisfarne, založený roku 635 svatým Aidanem.  Později byl tento ostrov jako jeden z prvních drancován Vikingy. Po párkové party uspořádané našimi řidiči jsme mířili do finále, k trajektu do Newcastlu, a další den hurá domů do Děčína.“

Fotogalerie

Zažij DofE v Ústí

Naše stříbrné účastnice programu DofE se 24. dubna zúčastnily zážitkového odpoledne na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Podívejte se na krátké video z této velmi podařené akce.

Pražský studentský summit

Spolu s dalšími studenty jsme se i letos zapojili do projektu Pražský studentský summit, kde jsme simulovali jednání mezinárodních organizací. Během přípravných setkání, jež probíhala na podzim a v zimě, jsme se zúčastnili různých seminářů a přednášek týkajících se problematiky bezpečnosti, žurnalistiky, moderních technologií a mnoha jiných témat. Na začátku března nás čekalo samotné simulované jednání různých orgánů OSN, kde jsme zastupovali zájmy Francouzské republiky a Japonského císařství v Radě bezpečnosti, Environmentálním shromáždění, či Úřadu pro drogy a kriminalitu. V posledním zmiňovaném úřadu dokonce člen naší delegace získal ocenění za nejlepšího delegáta tohoto orgánu.

Za účastníky summitu Michael Douša, student V6. A

Strana 14 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru