• Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Třídní schůzky proběhnou ONLINE v úterý 23.11.2021 od 16:30.                         Den otevřených dveří proběhne v úterý 7.12.2021 od 16:00.

Ekologie netradičně

 Dvou akcí, jež tvoří součást programu environmentální výchovy na škole, se zúčastnili studenti volitelné biologie ze čtvrtých ročníků. 14. listopadu společně se svou vyučující navštívili v Městské knihovně přednášku organizace Bez obalu o cestě k Zero Waste. Dozvěděli se, jak žít bez obalů, a zamezit tak vzniku plastových obalů. Pohodovou a nenásilnou formou byli vedeni k úvaze, jakým způsobem může přispívat každý z nás k minimalizaci ekologické zátěže planety. Podobné téma zpracovávali studenti KMV v seminární práci v loňském roce a je jen dobře, že žáci sledují jedno téma z více úhlů pohledu a učí se psát jednoduchou odbornou práci s formálními náležitostmi.

V ústecké Severočeské vědecké knihovně dále rozvíjeli tuto problematiku 21. listopadu, kde společně hledali odpověď na otázku, jak se neutopit v odpadech. Besedu připravili odborníci z firmy Ekokom společně s místním Eurocentrem. Řešili, jak probíhá a k čemu přispívá správná recyklace nebo jak se může podílet na pozitivní změně každý z nás svým každodenním jednáním. Dozvěděli se, jak a co správně recyklovat, jak fungují dotřiďovací linky. Zjistili, že první kontejnery na sklo se objevily v ulicích již roku 1980. Přednáška byla velmi zajímavá a za správné odpovědi na otázky o recyklaci studenti mohli získat zajímavé ceny.

RNDr. Dana Šonková, Jana Dolečková

Skupina studentů volitelné biologie ze čtvrtého ročníku navštívila radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín. Během příjemného setkání s MUDr. Klárou Sýkorovou, absolventkou naší školy, se studenti seznámili s jednotlivými typy přístrojů, dozvěděli se, jak zobrazuje rentgen a v čem spočívá přínos CT. Mohli zhlédnout modelové vyšetření ultrazvukem a seznámili se s příklady diagnóz, které se indikují na radiodiagnostickém oddělení.

RNDr. Dana Šonková

Podzimní akce hudebního klubu

V průběhu letošního podzimu navštívilo několik našich studentů dva koncerty vážné hudby. Každoročně konaný „Chopinovský klavírní koncert“ na děčínském zámku, který je připomínkou pobytu Fryderyka Chopina v našem městě, a komorní vystoupení dvou vynikajících italských umělců, violoncellisty G. Baruttiho a klavíristy V. Favera, kteří předvedli své skvělé interpretační umění děčínským posluchačům v rámci mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy“.

Pokud chcete s námi zažít radost z hudby, navštivte s námi ve středu 23. ledna 2019 recitál nadějného klavíristy Karla Vrtišky.

Kdo se bojí, nesmí do poezie

S tímto mottem se naše škola zapojila v letošním roce do celostátní akce propagující poezii. 

Na čtvrtek 22. listopadu studenti semináře KMV připravili dvojhodinový komponovaný program. Jeho součástí se stal i netradičně pojatý Suit Up Day. Přichystali jsme setkání s naším absolventem a současným básníkem Petrem Váradim. V básnické revui studenti představili úryvky tvorby a osudů zakázaných, dekadentních, pobuřujících, undergroundových a netolerovaných autorů. Využívali nejen českých překladů, ale snažili se zaujmout nápaditými kostýmy, přednesem vpůvodním, tedy anglickém, německém, francouzském jazyce, dokonce i doprovodnou choreografií. V dalším bloku vybraní gymnazisté přednášeli texty ve svých mateřských jazycích, zazněla ukrajinština, moldavština, vietnamština, arabština, dokonce i reprodukovaná romština nebo slovenština. Díky přispění Spolku rodičů při GD se dostalo ocenění našim nadějným básníkům, ve své kategorii vyhrála trojice studentek ze sekundy, vyspělostí a vysokou kvalitou překvapila báseň Hrůzní vojáci (kvarta) nebo Neboj se (kvinta). Z rukou paní ředitelky a zároveň členky poroty ceny převzali i další autoři „nej“ básniček nebo výtvarných prací, všechny studentské práce jsou vystaveny ve třetím patře proti kabinetu češtiny.  

Je na každém, jak setkání s netradiční poezií vnímal, jsme však jedinou školou v Děčíně, která podobnou akci dlouhodobě připravuje. Poděkování patří všem, kteří nám vyšli vstříc a nabídli pomocnou ruku, nejvíce však samotným protagonistům celého programu a oběma moderátorům. Fotogalerie

Mgr. Milan Šonka 

Projektový den Gymnázia Děčín

Maturitní ročníky Gymnázia Děčín se 16. 11. zúčastnily již tradičního projektového dne.

Jako každý rok, i letos připravilo Gymnázium Děčín pro své maturitní ročníky projektový den zaměřený na poznávání určitého období české historie. Období, jemuž se studenti, účastnící se tohoto projektového dne, celý den věnují, se rok od roku mění, je vybíráno podle důležitých výročí, která se v rok konání mají udát. Nikoho proto nepřekvapí, že tématem letošního projektového dne byl vznik Československé republiky.

Na rozdíl od předcházejících ročníků, které se konaly v budově Gymnázia Děčín, se letošní projektový den odehrál mimo budovu školy, dokonce pak i mimo Děčín. Studenti letos za projektovým dnem vyrazili až do Prahy. A proč právě tam? Jedině zde totiž mohly maturitní ročníky navštívit budovu, v níž byla vyhlášená Československá republika - Obecní dům.

V Obecním domě právě probíhala výstava, kde žáci mohli zhlédnout takové skvosty, jakými byl deník Aloise Rašína, zápisník Karla Kramáře s poznámkami napsanými jeho rukou či tužkou psaný koncept prvního zákona Československé republiky. Pro návštěvníky výstavy zde byl připraven i film o historii Obecního domu. Studenti si tedy prohlédli nejen nádhernou secesní výzdobu, kterou se Obecní dům honosí, ale zároveň se leccos dozvěděli i o vyhlášení Československé republiky či o osudech Obecního domu.

Dalšími zastávkami tohoto dne byly budovy Senátu a Poslanecké sněmovny. Jednání, bohužel, neprobíhala v žádné z těchto budov, žáci si proto prohlédli pouze prázdné lavice, v nichž obvykle hlavní představitelé našeho státu sedí. To však nijak neubralo prohlídkám na zajímavosti. Oběma budovami byli studenti provedeni průvodkyněmi, které je seznámily nejen s fungováním těchto orgánů, ale i se zajímavostmi budov či jejich historií.

Poslední zastávkou tohoto dne byla interaktivní výstava s názvem Paměť národa. Zde v neobvyklých prostorách bunkru byla pro žáky připravená projekce vzpomínek pamětníků přelomových událostí historie Československa.

Po takto zajímavém a novými zážitky nabitém dni ani nikomu nevadilo, že se výprava vrátila zpět do Děčína až ve večerních hodinách. Spokojené výrazy ve tvářích studentů prozrazovaly, že si tento projektový den opravdu užili.

Strana 13 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru