• Kariérní den 2024
    Kariérní den 2024
  • Projektový den 2024
    Projektový den 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ekologie na našem gymnáziu

Ekologická témata jsou běžnou součástí hodin biologie, chemie, zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů, ve kterých se snažíme, aby byli naši studenti  schopni reagovat na aktuální podněty a události v environmentální oblasti.

Během roku se žáci zapojili do řady aktivit. Výborně reprezentovali v krajských kolech Ekologické olympiády, třídili odpad ve škole  (papír, PET, baterie) a sebrali 6 tun papíru. Navštívili vzdělávací projekce, přednášky a filmy  (např. Jak se neutopit v odpadech, Bez obalu, Plastic ocean, Automobilová doprava a hybridní auta, Kůrovec v NP České Švýcarsko…). Změřili síly se svými soupeři v mezinárodním projektu hybridního autíčka. V rámci předmětu ekologie očima výtvarníka předvedli svoji kreativitu na celostátní výstavě scénografické tvorby PQ Quadrienale v Praze. Dále jsme vyslali naše zástupce do soutěží pořádaných UJEP a NP České Švýcarsko. Žáci mohli také po celý rok čerpat aktuální ekologické informace z nástěnek (projekt studentů BS 3. ročníku Ekologie různýma očima, ekologie v domácnosti, ekologická stopa, odpad a jeho rozklad….)

Jsme rádi, že se naši studenti zajímají o ekologickou problematiku nad rámec studijních plánů a uvědomují si, že se dotýká jejich běžného života.

Výstava „Světlo pro svět“

Dne 4. června byla slavnostní vernisáží zahájena výstava studentů Gymnázia Děčín a žáků KZŠ Nativity. Sešlo se na 80 kreseb, maleb, fotografií a prostorových objektů.  Výstavu oživuje důmyslná meditativní videoprezentace. Představitelka neziskové organizace Světlo pro svět p. Jirešová na vernisáži promluvila o konkrétní činnosti českých lékařů, kteří léčí zrak dětem z celého světa.

Zakoupením výrobků žáků za minimální cenu 33 Kč,- návštěvníci výstavy přispěli a mohou dále přispívat na léčbu a operace dětí zejména z rozvojových zemí.  Pokud do 14. července navštívíte prostory bývalé černé kuchyně, můžete i vy ocenit nápaditost našich žáků a studentů, ke kterým se již druhým rokem přidávají svou tvorbou i dospělí přátelé obou zmíněných škol.

PQ QUADRIENNALE PRAHA 2019

Žáci – autoři objektu na celostátní výstavě scénografie PQ QUADRIENNALE PRAHA 2019

Žáci třídy V3. A a V6. A se díky originalitě svých výrobků mohli zúčastnit pražského PQ Quadriennale 2019. Na základě své prostorové práce na téma „Jak si představuji zázrak“ se K. Pánková, D. Šípal, P. Faugner, A. Bínová, J. Jahodová a J. Zoubek účastnili workshopu a shlédli expozici scénografů z celého světa.

Setkávání s originálními nápady, technologickými zázraky a performancemi různých kultur v prostorách Průmyslového paláce a celého výstaviště bylo pro tvořivé žáky i odměnou i impulsem do dalšího hledání a odvahy projevit originalitu v běžném životě.

             

                      

Exkurze do NP České Švýcarsko

Dne 4. 6. 2019 se uskutečnila zeměpisně-biologická exkurze třídy V4A do NP České Švýcarsko. Jejím cílem bylo seznámit se s geologickým vývojem, podnebím, vodstvem a ochranou přírody v NP ČŠ a CHKO Labské pískovce.

Trasa vedla z Vysoké Lípy po žluté k rozcestníku Pod Šaunštejnem a pokračovala po červené zpět do Vysoké Lípy v délce cca 10 km. Vedla směrem na Šaunštejn, dále po České silnici, kolem skalní kaple Kny a pískovcové skály Pohovka, k Rudolfovu kameni, přes Purkratický les, dále na Vilemíninu stěnu a na vyhlídku Mariina skála.

Procházeli jsme jednou z nejkrásnějších oblastí NP a Labských pískovců s velkým výškovým převýšením a mnoha skalními schody. Protože bylo velmi teplé slunečné počasí, mohli jsme zažít na vlastní kůži teplotní inverzi pískovcových skal – po výstupech na rozpálené plošiny skalních vrcholů jsme se na chvíli mohli ochladit v  hlubokých roklích a úzkých skalních průrvách.

Po cestě vystupovali jednotliví žáci jako průvodci s připravenými referáty o NP ČŠ a CHKO Labské pískovce. Připomněli jsme si, kdy byl vyhlášen, jaké útvary se chrání, nejznámější místa a objekty, hlavní dřeviny, problém invazivních rostlin (např. borovice vejmutovky), vysazování lososů do říčky Kamenice a mnoho dalšího. Žáci se věnovali i rodu Kinských, který významně přispěl k rozvoji této oblasti.

Exkurze byla sice náročná, ale velmi zdařilá, a vyšlo nám i počasí.

Mgr. Dana Náhlíková, Mgr. Dana Šonková

 

První ročníky vyrazily za fyzikou do Prahy

Dne 7. května 2019 se v rámci výuky fyziky v 1. ročnících uskutečnila exkurze do Národního technického muzea v Praze a do Planetária hl. města Prahy. Žáci si nejprve prošli v muzeu stálé expozice z oblasti dopravy, architektury, knihtisku... Poté zavítali do dočasné expozice nazvané Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět. Tato expozice navazuje na výročí 100 let vzniku ČSR a představuje unikáty techniky a průmyslu v malé zemi v srdci Evropy.  Žáci si prohlédli unikátní polarograf profesora Heyrovského z roku 1924, motocykl Jawa-ČZ 250. Někdy museli odhadnout funkci přístroje či cenu v rámci vědomostní soutěže. Po dlouhém chození v muzeu si žáci odpočinuli v pohodlných křeslech planetária a nechali se unést průvodcem do hlubokého vesmíru za záhadou temné hmoty.

 

Strana 13 z 31

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru