DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 20.12.2022 od 16:00 hod. se v prostorách školy uskuteční Vánoční odpoledne pro rodiče, více informací obdržíte prostřednictvím IS Bakaláři.

Nabídka seminářů pro 3. a 4. ročníky ve školním roce 2019/20

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků mohou letos vybírat formou ankety ze zveřejněné nabídky seminářů prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. Pro budoucí 3. ročník a septimu bude zápis otevřen od 12. 4. (start v 8:00 hod) do 15. 4. (konec v 12:00 hod). Studenti budoucího 4. ročníku a oktávy si budou volit z nabídky seminářů a předmětů ve dnech 11.4. (start v 8:00 hod) až 15.4. (konec v 12:00 hod). Nabídka volitelných předmětů (seminářů) je k nahlédnutí na webových stránkách školy v kategorii DOKUMENTY.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se celkem 35 žáků ze tříd vyučujících T. Altové a K. Černé aktivně zúčastnilo kulturní akce škol České republiky „PRÉSENTATION“ u příležitosti oslav Dne frankofonie pod záštitou Sdružení učitelů francouzštiny. Naši žáci připravili společně s vyučujícími poetická, zábavná a hudební představení, která u publika sklidila velký aplaus. Přátelská atmosféra těchto setkání a možnost ocenit produkci ostatních studentů přispívá značně k motivaci našich žáků a radostnému přístupu k aktivnímu rozvíjení jazykových dovedností mimo běžný rámec klasické výuky.

Matematický klokan 2019

22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Celkem se jí zúčastnilo 125 studentů v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Nejlépe se umístili:
Benjamin – Anna Šourová
Kadet –Tomáš Toman
Junior – Kamila Graňáková
Student – Tomáš Tyle

Oficiální výsledky za okres budou zveřejněny v květnu

Setkání s motoristickým novinářem

Ve čtvrtek 28. března v 15 hodin uvítáme ve školní aule Michala Štengla, motoristického novináře a zkušeného šéfredaktora. Zváni jsou všichni zájemci o žurnalistiku i ti, kteří si budou chtít popovídat o technologických novinkách v dopravě. Akce je přístupná i veřejnosti.

Studenti semináře KMV

Strana 11 z 26

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru