DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Pražský studentský summit

Spolu s dalšími studenty jsme se i letos zapojili do projektu Pražský studentský summit, kde jsme simulovali jednání mezinárodních organizací. Během přípravných setkání, jež probíhala na podzim a v zimě, jsme se zúčastnili různých seminářů a přednášek týkajících se problematiky bezpečnosti, žurnalistiky, moderních technologií a mnoha jiných témat. Na začátku března nás čekalo samotné simulované jednání různých orgánů OSN, kde jsme zastupovali zájmy Francouzské republiky a Japonského císařství v Radě bezpečnosti, Environmentálním shromáždění, či Úřadu pro drogy a kriminalitu. V posledním zmiňovaném úřadu dokonce člen naší delegace získal ocenění za nejlepšího delegáta tohoto orgánu.

Za účastníky summitu Michael Douša, student V6. A

Ve dnech 13. a 14. března se konala pro studenty SVS přednáška a beseda s JUDr. B. Kotasem na téma odhalování trestných činů  - činnost policie v etapě tzv. přípravného řízení. JUDr. Kotas popsal podrobně jednotlivé úkony vyšetřovatelů a konkrétní prostředky, prostřednictvím kterých lze získat důkazný materiál.

V 2. části přednášky popsal přednášející studentům konkrétní případy, na jejichž vyšetřování se sám podílel. K těmto trestným činům došlo na území našeho kraje. Byla to např. loupež obrazů malíře E. Filly v Peruci nebo vražda severočeského podnikatele z r. 2013.

Doufám, že studenty přednáška zaujala a doplnila jim znalosti k procesnímu trestnímu právu.

Nabídka seminářů pro 3. a 4. ročníky ve školním roce 2019/20

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků mohou letos vybírat formou ankety ze zveřejněné nabídky seminářů prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. Pro budoucí 3. ročník a septimu bude zápis otevřen od 12. 4. (start v 8:00 hod) do 15. 4. (konec v 12:00 hod). Studenti budoucího 4. ročníku a oktávy si budou volit z nabídky seminářů a předmětů ve dnech 11.4. (start v 8:00 hod) až 15.4. (konec v 12:00 hod). Nabídka volitelných předmětů (seminářů) je k nahlédnutí na webových stránkách školy v kategorii DOKUMENTY.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se celkem 35 žáků ze tříd vyučujících T. Altové a K. Černé aktivně zúčastnilo kulturní akce škol České republiky „PRÉSENTATION“ u příležitosti oslav Dne frankofonie pod záštitou Sdružení učitelů francouzštiny. Naši žáci připravili společně s vyučujícími poetická, zábavná a hudební představení, která u publika sklidila velký aplaus. Přátelská atmosféra těchto setkání a možnost ocenit produkci ostatních studentů přispívá značně k motivaci našich žáků a radostnému přístupu k aktivnímu rozvíjení jazykových dovedností mimo běžný rámec klasické výuky.

Matematický klokan 2019

22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Celkem se jí zúčastnilo 125 studentů v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Nejlépe se umístili:
Benjamin – Anna Šourová
Kadet –Tomáš Toman
Junior – Kamila Graňáková
Student – Tomáš Tyle

Oficiální výsledky za okres budou zveřejněny v květnu

Strana 10 z 26

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru