• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PQ QUADRIENNALE PRAHA 2019

Žáci – autoři objektu na celostátní výstavě scénografie PQ QUADRIENNALE PRAHA 2019

Žáci třídy V3. A a V6. A se díky originalitě svých výrobků mohli zúčastnit pražského PQ Quadriennale 2019. Na základě své prostorové práce na téma „Jak si představuji zázrak“ se K. Pánková, D. Šípal, P. Faugner, A. Bínová, J. Jahodová a J. Zoubek účastnili workshopu a shlédli expozici scénografů z celého světa.

Setkávání s originálními nápady, technologickými zázraky a performancemi různých kultur v prostorách Průmyslového paláce a celého výstaviště bylo pro tvořivé žáky i odměnou i impulsem do dalšího hledání a odvahy projevit originalitu v běžném životě.

             

                      

Exkurze do NP České Švýcarsko

Dne 4. 6. 2019 se uskutečnila zeměpisně-biologická exkurze třídy V4A do NP České Švýcarsko. Jejím cílem bylo seznámit se s geologickým vývojem, podnebím, vodstvem a ochranou přírody v NP ČŠ a CHKO Labské pískovce.

Trasa vedla z Vysoké Lípy po žluté k rozcestníku Pod Šaunštejnem a pokračovala po červené zpět do Vysoké Lípy v délce cca 10 km. Vedla směrem na Šaunštejn, dále po České silnici, kolem skalní kaple Kny a pískovcové skály Pohovka, k Rudolfovu kameni, přes Purkratický les, dále na Vilemíninu stěnu a na vyhlídku Mariina skála.

Procházeli jsme jednou z nejkrásnějších oblastí NP a Labských pískovců s velkým výškovým převýšením a mnoha skalními schody. Protože bylo velmi teplé slunečné počasí, mohli jsme zažít na vlastní kůži teplotní inverzi pískovcových skal – po výstupech na rozpálené plošiny skalních vrcholů jsme se na chvíli mohli ochladit v  hlubokých roklích a úzkých skalních průrvách.

Po cestě vystupovali jednotliví žáci jako průvodci s připravenými referáty o NP ČŠ a CHKO Labské pískovce. Připomněli jsme si, kdy byl vyhlášen, jaké útvary se chrání, nejznámější místa a objekty, hlavní dřeviny, problém invazivních rostlin (např. borovice vejmutovky), vysazování lososů do říčky Kamenice a mnoho dalšího. Žáci se věnovali i rodu Kinských, který významně přispěl k rozvoji této oblasti.

Exkurze byla sice náročná, ale velmi zdařilá, a vyšlo nám i počasí.

Mgr. Dana Náhlíková, Mgr. Dana Šonková

 

První ročníky vyrazily za fyzikou do Prahy

Dne 7. května 2019 se v rámci výuky fyziky v 1. ročnících uskutečnila exkurze do Národního technického muzea v Praze a do Planetária hl. města Prahy. Žáci si nejprve prošli v muzeu stálé expozice z oblasti dopravy, architektury, knihtisku... Poté zavítali do dočasné expozice nazvané Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět. Tato expozice navazuje na výročí 100 let vzniku ČSR a představuje unikáty techniky a průmyslu v malé zemi v srdci Evropy.  Žáci si prohlédli unikátní polarograf profesora Heyrovského z roku 1924, motocykl Jawa-ČZ 250. Někdy museli odhadnout funkci přístroje či cenu v rámci vědomostní soutěže. Po dlouhém chození v muzeu si žáci odpočinuli v pohodlných křeslech planetária a nechali se unést průvodcem do hlubokého vesmíru za záhadou temné hmoty.

 

Dne 16. 4. 2019 se patnáct studentů z děčínského gymnázia vypravilo do Vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V onen den se zde konala zkouška z anglického jazyka, při jejímž úspěšném složení zájemci získají certifikát vydaný univerzitou v Cambridge, který se považuje za celosvětově uznávaný doklad o dosažené znalosti anglického jazyka, navíc je také významným zpestřením životopisu.

O základní formu certifikátu – FCE (First Certificate in English) - se ucházelo celkem 6 maturantů (Sára Kassasová, Petr Horníček, Šárka Lamová, Lada Pavlovičová, Oliver Stančev a Zuzana Špryslová), na zkoušku vyšší úrovně CAE (Certificate in Advanced English) se přihlásilo celkem 9 studentů 4. ročníků (Antonín Ryšavý, Radka Bérová, Martin Guldan, Andrea Joščáková, Filip Lipenský, Aleš Čermák, Žaneta Musilová, Diana Pavlovičová a Eliška Pham).

Studenti se na složení zkoušky připravovali v rámci povinně volitelného předmětu SAJ (Seminář z anglického jazyka), v němž se během prvního roku věnovali gramatice a rozvíjení slovní zásoby, ve druhém roce se zaměřili na jednotlivé typy úloh a strategie napomáhající úspěšnému složení zkoušky.

V osudný den studenti museli projít několika částmi zkoušky - jmenovitě testem ověřujícím využití rozmanitých gramatických jevů, čtením, poslechem, slohovou prací skládající se z eseje na zadané téma a části tvořené publicistickým článkem či recenzí a v neposlední řadě také testem ověřujícím mluvené slovo.

Všichni účastníci zkoušku úspěšně složili a nyní se mohou pyšnit oficiálními certifikáty, které některým pomohou dostat se na vysokou školu, jiným jen doloží nabytou úroveň cizího jazyka.

Za celý kolektiv studentů bych velice ráda poděkovala Mgr. Gabriele Novákové a Mgr. Věře Pastorkové, které nás na test usilovně připravovaly, podporovaly nás a nepochybně se na našich úspěších podílely významnou měrou.

Za účastnící se studenty

Lada Pavlovičová

Exkurze do pražského Rudolfina

V rámci plánovaných exkurzí se naši studenti prvních a druhých ročníků, kteří studují hudební výchovu, již tradičně účastní zajímavých hudebně vzdělávacích aktivit konaných v Rudolfinu pod záštitou České filharmonie.

Letošní 2. ročníky měly možnost zaposlouchat se do tónů Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a přiblížit se prostřednictvím komentovaných vstupů dirigenta Marka Ivanoviče Dvořákovu hudebnímu myšlení.

Studenti 1. ročníků se zúčastnili hudební tvořivé dílny, v níž pod vedením sympatických lektorek objevovali neotřelými a netradičními metodami životní osudy skladatele Bohuslava Martinů a sami ve skupinkách skládali vlastní verzi Kuchyňské revue.

Věříme, že i v dalších letech zůstane Česká filharmonie studentům nakloněna a přinese jim podobné nevšední hudební zážitky!

 

Strana 10 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru