• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se celkem 35 žáků ze tříd vyučujících T. Altové a K. Černé aktivně zúčastnilo kulturní akce škol České republiky „PRÉSENTATION“ u příležitosti oslav Dne frankofonie pod záštitou Sdružení učitelů francouzštiny. Naši žáci připravili společně s vyučujícími poetická, zábavná a hudební představení, která u publika sklidila velký aplaus. Přátelská atmosféra těchto setkání a možnost ocenit produkci ostatních studentů přispívá značně k motivaci našich žáků a radostnému přístupu k aktivnímu rozvíjení jazykových dovedností mimo běžný rámec klasické výuky.

Matematický klokan 2019

22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Celkem se jí zúčastnilo 125 studentů v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Nejlépe se umístili:
Benjamin – Anna Šourová
Kadet –Tomáš Toman
Junior – Kamila Graňáková
Student – Tomáš Tyle

Oficiální výsledky za okres budou zveřejněny v květnu

Setkání s motoristickým novinářem

Ve čtvrtek 28. března v 15 hodin uvítáme ve školní aule Michala Štengla, motoristického novináře a zkušeného šéfredaktora. Zváni jsou všichni zájemci o žurnalistiku i ti, kteří si budou chtít popovídat o technologických novinkách v dopravě. Akce je přístupná i veřejnosti.

Studenti semináře KMV

Ve dnech 27. a 28. února 2019 se uskutečnila přednáška o možnostech studia, stáže, dobrovolnické činnosti a práce v zemích EU pro studentky a studenty SVS-semináře. Studium v zahraničí nebo stáž v zahraničí jsou skvělou cestou k získání mezinárodních zkušeností, jazykových znalostí a dovedností.

Přednášku a následnou besedu připravila Mgr. Markéta Rohanová, která je regionální koordinátorkou informačních aktivit o EU v Eurocentru -  Ústí nad Labem. Ve své přednášce přiblížila studentům program Erasmus+, který je programem EU pro oblast formálního a neformálního vzdělávání, seznámila je s podmínkami studia a stáže v zahraničí a sdělila studentům důležité odkazy na webové stránky, kde najdou veškeré informace o studiu, stáži a pracovních místech v zemích EU. Pomoc a rady mohou studenti získat i v Eurocentru v Ústí, v Domě zahraniční spolupráce a v EURES-u.

Strana 9 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru