• Adaptační kurz 1. ročníků
    Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27.9.2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ředitelské volno.

Zažij DofE v Ústí

Naše stříbrné účastnice programu DofE se 24. dubna zúčastnily zážitkového odpoledne na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Podívejte se na krátké video z této velmi podařené akce.

Pražský studentský summit

Spolu s dalšími studenty jsme se i letos zapojili do projektu Pražský studentský summit, kde jsme simulovali jednání mezinárodních organizací. Během přípravných setkání, jež probíhala na podzim a v zimě, jsme se zúčastnili různých seminářů a přednášek týkajících se problematiky bezpečnosti, žurnalistiky, moderních technologií a mnoha jiných témat. Na začátku března nás čekalo samotné simulované jednání různých orgánů OSN, kde jsme zastupovali zájmy Francouzské republiky a Japonského císařství v Radě bezpečnosti, Environmentálním shromáždění, či Úřadu pro drogy a kriminalitu. V posledním zmiňovaném úřadu dokonce člen naší delegace získal ocenění za nejlepšího delegáta tohoto orgánu.

Za účastníky summitu Michael Douša, student V6. A

Ve dnech 13. a 14. března se konala pro studenty SVS přednáška a beseda s JUDr. B. Kotasem na téma odhalování trestných činů  - činnost policie v etapě tzv. přípravného řízení. JUDr. Kotas popsal podrobně jednotlivé úkony vyšetřovatelů a konkrétní prostředky, prostřednictvím kterých lze získat důkazný materiál.

V 2. části přednášky popsal přednášející studentům konkrétní případy, na jejichž vyšetřování se sám podílel. K těmto trestným činům došlo na území našeho kraje. Byla to např. loupež obrazů malíře E. Filly v Peruci nebo vražda severočeského podnikatele z r. 2013.

Doufám, že studenty přednáška zaujala a doplnila jim znalosti k procesnímu trestnímu právu.

Nabídka seminářů pro 3. a 4. ročníky ve školním roce 2019/20

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků mohou letos vybírat formou ankety ze zveřejněné nabídky seminářů prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. Pro budoucí 3. ročník a septimu bude zápis otevřen od 12. 4. (start v 8:00 hod) do 15. 4. (konec v 12:00 hod). Studenti budoucího 4. ročníku a oktávy si budou volit z nabídky seminářů a předmětů ve dnech 11.4. (start v 8:00 hod) až 15.4. (konec v 12:00 hod). Nabídka volitelných předmětů (seminářů) je k nahlédnutí na webových stránkách školy v kategorii DOKUMENTY.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se celkem 35 žáků ze tříd vyučujících T. Altové a K. Černé aktivně zúčastnilo kulturní akce škol České republiky „PRÉSENTATION“ u příležitosti oslav Dne frankofonie pod záštitou Sdružení učitelů francouzštiny. Naši žáci připravili společně s vyučujícími poetická, zábavná a hudební představení, která u publika sklidila velký aplaus. Přátelská atmosféra těchto setkání a možnost ocenit produkci ostatních studentů přispívá značně k motivaci našich žáků a radostnému přístupu k aktivnímu rozvíjení jazykových dovedností mimo běžný rámec klasické výuky.

Strana 8 z 24

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru