DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 20.12.2022 od 16:00 hod. se v prostorách školy uskuteční Vánoční odpoledne pro rodiče, více informací obdržíte prostřednictvím IS Bakaláři.

Zveme všechny pedagogy a studenty naší školy v pátek 27. září 2019  od 19 hodin do děčínského divadla na česko-německý muzikál.

 Gymnázium Děčín již rok spolupracuje s německým Schyren-Gymnasium z Pfaffenhofenu na nastudování muzikálu TISA s podtitulem Eine Liebe ohne Grenzen (Láska bez hranic). Autorem hudby je německý skladatel a pedagog Stefan Daubner, libreto napsala jeho žena, Marie-Therese Daubner. Představení režíruje česká herečka a režisérka Jaroslava Leufenová. V hlavních rolích se kromě německých studentů objeví čeští sólisté Jakub Houdek, Aleš Štekláč, Tomáš Oravec a Jan Rosenberg, kteří byli k projektu přizváni jako hosté. Nastudování se za českou stranu ujali manželé Holubcovi a Mgr. Markéta Bednářová.

Děj muzikálu se odehrává v nedaleké obci Tisá. Právě zde se v době druhé světové války potká německá dívka Sabine s českým chlapcem Tomášem a bezhlavě se do sebe zamilují. Po válce je Sabine s celou rodinou vyhnána. S Tomášem se znovu setká až po letech v období tzv. Pražského jara. V té době už má každý partnera i děti. Poslední setkání hlavních hrdinů proběhne v současné době. Diváci tak mohou na pozadí romantického milostného příběhu sledovat významné události česko-německých dějin.

Již v červnu 2019 se uskutečnilo společné soustředění všech účinkujících. Část muzikálu byla prezentována na Sudetoněmeckých dnech v německém Řezně. V následujících týdnech vyvrcholí přípravy představení. Německá premiéra proběhne 20. září, čeští diváci mohou zhlédnout muzikál 27.září od 19:00 hodin v děčínském divadle. Na české premiéře budou přítomni významní představitelé politické scény SRN. Derniéra pak proběhne 28. září v obci Tisá.

Týden vědy a techniky na FJFI ČVUT v Praze

"Týden vědy na jaderce" je akce organizovaná FJFI ČVUT. Dává účastníkům příležitost dozvědět se nové informace z oborů fyzika, chemie, matematika a informatika. Současně si účastníci vyzkouší týden života na vysoké škole, což jim v budoucnu může usnadnit výběr dalšího vzdělání. Já jsem se například zabývala problematikou strojového učení, kterou jsme potom aplikovali na data týkající se analýzy vlastností polovodičů. Bylo to moc zajímavé, protože jsem zjistila, jak se pracuje s "Velkými Daty" a k čemu se dají využít.

Také jsme dostali možnost zúčastnit se různých exkurzí na místech pro běžné smrtelníky nedostupných. Já jsem navštívila univerzitní sklep, kde se skrýval nejstarší a současně nejmenší funkční tokamak na světě - GOLEM. Jedná se vlastně o magnetickou nádobu pro uchování plazmatu. 
Jsem velmi ráda, že nám škola umožnila se akce zúčastnit.

Děkuji paní učitelce Švecové za organizaci a podporu.

Bohdana Prchlíková

  

Fyzikální exkurze

Dne 17. května 2019 třída V3A a někteří studenti V4A navštívili  v rámci  exkurze Jáchymovskou štolu č. 1 – o délce 260m, která se nachází poblíž dolu Svornost, kde od r. 1952 těžili političtí vězni  stříbrnou rudu  a později i uran. Důkazem tohoto období jsou ve štole  masivní mříže, nainstalované proti možnému útěku politických vězňů. Součástí exkurze byla i návštěva muzea hodin a  porcelánu v Klášterci nad Ohří.  Dobovou atmosféru doplňují  Mauthausenské schody (asi 68 schodů), po kterých vězni chodili a strážní věže tábora, zvaného Jáchymovské peklo

Česko – německý hudební projekt

Ve dnech od 3. do 8. června se sbor Gymnázia Děčín zúčastnil soustředění s německým orchestrem a sborem v Bavorsku. Obec, kde naši žáci strávili většinu času, se nazývá Saldenburg. Všichni byli ubytovaní v Mládežnické ubytovně Saldenburg poblíž jezera Mühlweiher.

Naši sboristé si zde našli mezi hráči a zpěváky mnoho nových kamarádů a procvičili si své znalosti německého jazyka. Postupně se všichni sblížili natolik, že ze dvou sborů vznikl jeden velký studentský sbor s orchestrem. Kromě pěveckých zkoušek se náš sbor podílel i na nacvičování samotného muzikálu.  Své pěvecké dovednosti si všichni navzájem ukázali také u táborového ohně.

Poslední den soustředění se celé česko-německé těleso přesunulo do Řezna, kde se letos konaly Sudetoněmecké dny, v rámci kterých jsme si některé části muzikálu poprvé vyzkoušeli před publikem.

I přes dlouhou cestu, vyčerpávající horka a dlouhé hodiny zpívání a nacvičování si všichni tento týden v Bavorsku moc užili. Studenti i učitelé mají opět nové zážitky, nové vzpomínky a mnoho nových přátel.

Ekologie na našem gymnáziu

Ekologická témata jsou běžnou součástí hodin biologie, chemie, zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů, ve kterých se snažíme, aby byli naši studenti  schopni reagovat na aktuální podněty a události v environmentální oblasti.

Během roku se žáci zapojili do řady aktivit. Výborně reprezentovali v krajských kolech Ekologické olympiády, třídili odpad ve škole  (papír, PET, baterie) a sebrali 6 tun papíru. Navštívili vzdělávací projekce, přednášky a filmy  (např. Jak se neutopit v odpadech, Bez obalu, Plastic ocean, Automobilová doprava a hybridní auta, Kůrovec v NP České Švýcarsko…). Změřili síly se svými soupeři v mezinárodním projektu hybridního autíčka. V rámci předmětu ekologie očima výtvarníka předvedli svoji kreativitu na celostátní výstavě scénografické tvorby PQ Quadrienale v Praze. Dále jsme vyslali naše zástupce do soutěží pořádaných UJEP a NP České Švýcarsko. Žáci mohli také po celý rok čerpat aktuální ekologické informace z nástěnek (projekt studentů BS 3. ročníku Ekologie různýma očima, ekologie v domácnosti, ekologická stopa, odpad a jeho rozklad….)

Jsme rádi, že se naši studenti zajímají o ekologickou problematiku nad rámec studijních plánů a uvědomují si, že se dotýká jejich běžného života.

Strana 8 z 26

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru