• Projektový den
  Projektový den
 • Kariérní den
  Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokyny LVK - sekunda 9.2. - 14.2.2020

LVK – PASEKY NAD JIZEROU   / V2A /

Termín:                  9 2. – 14. 2. 2020

Odjezd:                  neděle  9. 2. v  9.45 sraz u školy, odjezd v 10.00h

Návrat:                  pátek 14. 2. nejpozději do 19.30h – upřesnění po telefonu  

Místo:                   Paseky nad Jizerou

Ubytování:            Ubytovna TJ Sokol Paseky

                             telefon.: 420 481523261, mobil - 725738949

Stravování:            plná penze  - penzion Sokol

Náplň LVK:             kombinace sjezdového a běžeckého lyžování, pro začátečníky i pro pokročilé,

                             v areálu množství sjezdovek pro začátečníky i zdatné lyžaře                             

Cena:                    2.700,- Kč

Platba:                   Finanční částku posílejte na účet elektronické peněženky každého žáka s jeho přiděleným

                              variabilním symbolem, a to nejpozději do 13. 12. 2019

                              v ceně zahrnuto ubytování a plná penze / 5 nocí / doprava busem tam i zpět,

                              po ukončení LVK bude provedeno vyúčtování, o přeplatku či nedoplatku

                              bude neprodleně informován třídní učitel i rodiče.

Vleky:                     částku na permanentky cca 1.200,-Kč                           

Důležité!!               Při odjezdu odevzdají účastníci kurzu podepsané Prohlášení zákonných zástupců žáka a

                              potvrzení o bezpečném seřízení vázání na lyžích.

                              Dále pak podepsanou obálku s částkou 1.200,- na vleky

                              Formuláře si mohou žáci stáhnout na stránkách Gymnázia Děčín

                              cesta - stránky předmětů -tělesná výchova - dokumenty.

Vezmi s sebou:      léky, které užíváš při rýmě, kašli atd. (pokud ti nevyhovují běžné léky)       

určené 4 – 5 členné skupinky Skivo – na odstraňování vosků, škrabka, korek na roztírání,
každý svůj hadr, pokud máš, vezmi si vosky běžecké

lyžařská helma - povinná, brýle – lyžařské i sluneční

opalovací krém s vyšším faktorem, pomáda na rty, krém na obličej (ochrana před mrazem)

toaletní potřeby, ručník, kapesníky, domácí obuv na ubytovnu

zimní boty - ne botasky !!!

příruční zavazadlo, které využiješ na přenášení lyžáků – budeme se přesouvat ke sjezdovkám
pěšky v obuvi a tam se přezujeme do lyžáků čepice 2x  (+ čelenka), rukavice 2x  lyžařské

kombinéza nebo zimní bunda + oteplováky lehká bunda (šusťáková) + kalhoty (tepláky) na běžky (návleky)

rolák, svetr, mikina, bavlněná trička s dlouhým i krátkým rukávem

punčocháče nebo slabé tepláky popř. spodky nebo funkční prádlo na lyže, oblečení na ubytovnu (tepláky)

silnější ponožky na lyže 2-3x, spodní prádlo, ponožky, pyžamo- teplejší, hygienické potřeby

karty, společenské hry, nápady na zabavení ostatních (pomůcky), hudební nástroj

zavazadlo – kufr nebo velká taška,  lyže i s holemi v obalu !

Dotazy:            Rašková Yveta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil – 775861988     

                        Kadlec Oldřich - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil – 604800265

Anglická literatura formou divadelného představení

Dne 15. listopadu 2019 naši školu již potřetí v tomto roce navštívila mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, tentokrát s představením nazvaném The History of English Literature.

Studenti třetích ročníků tříd se seznámili s několika významnými díly anglické literatury a jejich předními představiteli, jako jsou Shakespeare, Chaucer a sestry Brontëovy. Cílem tohoto humorného představení bylo představit klasická díla anglické literatury s určitou lehkostí a nadhledem a zároveň vzbudit u našich žáků o tuto literaturu zájem. Díky příjemné a pozitivní atmosféře, vzájemné interakci mezi herci a studenty během představení věříme, že se daný cíl podaří v budoucnu naplnit.

LVK 1. ročníky+V5A-Paseky nad Jizerou 2020

 

LVK leden 2020 – PASEKY NAD JIZEROU   / C1A+B+V5A /

 

Termín:                   5. 1.  –  10. 1. 2020

Odjezd:                  neděle  5. 1. 2020 v 9. 30 sraz u školy, odjezd nejpozději v 10.00h

Návrat:                   pátek 10. 1. 2020 kolem 20.00 – upřesnění po telefonu 

Místo:                    Paseky nad Jizero

Ubytování:            Chata Paseky                       

Stravování:           plná penze  - penzion Sokol

Náplň LVK:            kombinace sjezdového a běžeckého lyžování, pro začátečníky i pro pokročilé,

                            v areálu množství sjezdovek pro začátečníky i zdatné lyžaře a malebné běžecké tratě                           

Cena:                     3.300,- Kč
                            
v ceně zahrnuto ubytování a plná penze / 5 nocí / doprava busem tam i zpět,

                             po ukončení LVK bude provedeno vyúčtování, o přeplatku či nedoplatku

                             bude neprodleně informován třídní učitel i rodiče

Platba:                   Finanční částku 3.300,- pošlete na účet elektronické peněženky každého žáka s jeho přiděleným

                              variabilním symbolem, a to nejpozději do 29. 11. 2019

Vleky:                     částku na permanentky cca 1.500,-Kč
                               v případě, že se podaří vyjednat ještě nějakou slevu na permanentku, přeplatek bude vrácen.
                             

Důležité!!               Při odjezdu odevzdají účastníci kurzu podepsaný formulář Řád LVK-bezinfekčnost-seřízení vázání. Dále pak podepsanou obálku s částkou 1.500,- na vleky

                                                                             

Vezmi s sebou:    

léky, které užíváš při rýmě, kašli atd. (pokud ti nevyhovují běžně podávané léky)       

určené 4 – 5 členné skupinky Skivo – na odstraňování vosků, škrabka, korek na roztírání,
každý svůj hadr, pokud máš, vezmi si vosky běžecké,

lyžařská helma - povinná, brýle – lyžařské i sluneční,

opalovací krém s vyšším faktorem, pomáda na rty, krém na obličej (ochrana před mrazem),

toaletní potřeby, ručník, kapesníky, domácí obuv na ubytovnu, zimní boty - ne botasky!!!

příruční zavazadlo, které využiješ na přenášení lyžáků – budeme se přesouvat ke sjezdovkám
pěšky v obuvi a tam se přezujeme do lyžáků, čepice 2x  (+ čelenka), rukavice 2x  lyžařské 

kombinéza nebo zimní bunda + oteplováky, lehká bunda (šusťáková) + kalhoty na běžky (návleky)

bavlněná trička s dlouhým i krátkým rukávem, rolák, svetr, mikina, punčocháče nebo slabé tepláky

popř. spodky nebo funkční prádlo na lyže, oblečení na ubytovnu, silnější ponožky na lyže 2-3x,  

spodní prádlo, ponožky, pyžamo- teplejší, hygienické potřeby, karty, společenské hry,

nápady na zabavení ostatních (pomůcky), hudební nástroj,

zavazadlo – kufr nebo velká taška, lyže i s holemi v obalu!

Dotazy:            Kadlec Oldřich - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil – 604800265

Rašková Yveta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil – 775861988     

 

Řád LVK

Svým podpisem se zavazuji k akceptování níže uvedených pravidel

a pokynů, jež vycházejí ze zásad bezpečnosti pro organizování LVK,

ze školního řádu a z faktu, že se jedná o školní akci, kde za mě nese

plnou odpovědnost vyučující.

 

………………………………            ………………………………..

/ jméno tiskacím /                                    / podpis /

 

 1. vzorné chování po dobu přepravy
 2. dodržování ubytovacího řádu
 3. dodržování režimu dne stanoveného denním rozkazem

 / zvl. pak večerky a nočního klidu! /

 1. zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek
 2. vedoucí kurzu a vedoucí dne mají právo zkontrolovat, zda někdo z kurzu

    nepožil alkoholické nápoje, či jiné škodlivé látky

 1. neopouštět družstvo, ubytovací prostor bez vědomí vedoucího družstva
 2. onemocnění a zranění hlásit neprodleně svému vedoucímu družstva
 3. škody na zařízení ubytovacích prostor hradí ten, kdo je způsobil, v případě

   nezjištěného viníka se na úhradě spolupodílí ostatní účastníci kurzu

 1. za peníze a cenné předměty si zodpovídá každý účastník sám

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a/ se školním řádem Gymnázia Děčín

 / www.gymnaziumdc.cz./. Při závažném porušení školního řádu ze strany mé

dcery / mého syna / na školní akci si ji / ho / vyzvednu v místě akce a na vlastní

náklady dopravím do místa bydliště

Prohlášení zákonných zástupců žáka

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil žákovi……………………………………….

nar……………… bytem …………………………………změnu režimu, žák nejeví

známky akutního onemocnění / průjem, teplota apd. / a okresní hygienik ani ošetřující

lékař mu neurčil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních 2 týdnech přišel

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.

Alergie: ………………………………. Užívané léky:………………………………….

Případné omezení: ………………………………………………………………………

Souhlasím, aby se můj syn /dcera / zúčastnil/a/ kurzu v termínu …………………………

Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení

nebylo pravdivé.

     V………………… dne …………………………………………………………………

                                                                 podpis zákonného zástupce + telefonní číslo

Současně s prohlášením o zdravotní způsobilosti – předkládám potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání formou:

 1. potvrzení vydané lyžařským servisem nebo
 2. zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje bezpečné seřízení vázání na lyžích svého dítěte.

 

V tomto případě stvrzuji vlastnoručním podpisem ……………………………………………

                                                                                          podpis zákonného zástupce

Pracujeme s talentovanými žáky

Žáci, kteří se zajímají o biologii, si ve středu 27.11. 2019 vyslechli odborné přednášky profesorů z PřF UK Bakterie a imunitní systém, Bílé krvinky  Sebeobrana rostlin.  Akce se uskutečnila na gymnáziu v Teplicích a ukázala se velmi přínosnou hlavně pro účastníky BO.

 

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhla ve čtvrtých ročnících beseda s Jirkou Hrabánkem o možnosti studia na anglických univerzitách. Jirka je absolventem bakalářského programu Solent University v Southamptonu a s našimi studenty se podělil o své osobní inspirativní zkušenosti se studiem v zahraničí. Zajímavé bylo zejména to, jak studium v Anglii změnilo jeho samotného jako člověka.

Strana 6 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru