• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zeměpisná olympiáda 2020/2021

Vážení studenti, aktuální situace nám bohužel znemožnila udělat standardní školní kolo Zeměpisné olympiády. Využili jsme proto MS Forms a našli jsme 12 vážných zájemců, kteří se zúčastní okresního kola. To se bude konat online 17. 2. 2021. Tímto chceme všem zájemcům poděkovat a věříme, že i přes nepříznivou situaci budou naši školu skvěle reprezentovat. Více informací o Zeměpisné olympiádě najdete zde: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml. Účastníci budou včas informováni o řádném přihlášení do online systému.
Hodně úspěchů a hlavně zdraví přejí:
Olga Česneková, Stanislav Honzík, Martin Nosek

V úterý 28. 1. 2020 na naši školu zavítali zaměstnanci americké ambasády, Iva Ziza, úřednice konzulátu, Ed Finley, tiskový atašé a Tomáš Knaibl z oddělení pro tisk a kulturní záležitosti. Studentům semináře anglických reálií 3. a 4. ročníku a třídy V7.A v anglickém jazyce povyprávěli o svých životních cestách, které je přivedly k této profesi. Vyprávěním o svých pracovních životech dost možná inspirovali některé z 55 žáků ke kariéře v diplomatických službách.

 

V pátek 10. 1. 2020 se uskutečnilo krajské kolo ve stolním tenise chlapců a dívek v kategorii ZŠ - 8. a 9. třída a v kategorii střední školy. V dívčí soutěži jsme měli zastoupení v kategorii ZŠ. Náš tým dívek Gymnázia Děčín reprezentoval ve složení Lucie Hampejsová a Eliška Švihnosová. Děvčata si vedla velmi dobře a v celé soutěži ani jednou nezaváhala. Nejprve dívky Gymnázia Děčín porazily ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem 3:0, stejným poměrem pak i Gymnázium Žatec a ZŠ Jakuba Arbesa Most.  V posledním utkání si dokázaly dívky nakonec též vybojovat výhru v poměru 3:2 nad družstvem ZŠ Masarykova Litoměřice. Turnaj probíhal v herně stolního tenisu při Gymnáziu J. Jungmanna v Litoměřicích. Tímto krásným výsledkem si družstvo dívek Gymnázia Děčín zajistilo postup do republikového finále, které se bude konat v měsíci březnu. Blahopřejeme oběma hráčkám Lucii Hampejsové i Elišce Švihnosové k tomuto pěknému výsledku, děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci naší školy a na RF jim budeme držet palce.

Ve stejný den a ve stejném místě probíhalo též krajské kolo středoškoláků. I v této kategorii mezi chlapci jsme měli zastoupení. Družstvo chlapců Gymnázia Děčín ve složení Vojtěch Grubr, Ladislav Valeška a Josef Prajs si vybojovalo nakonec třetí příčku a bronzové medaile. V turnaji nejprve podlehli domácímu favorizovanému týmu Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice poměrem 1:4. Pak se zadařilo a dvakrát zvítězili nad družstvy SŠ Educhem Meziboří a Gymnázium Teplice vždy 4:0. V posledním dramatickém utkání o 2. místo nakonec nešťastně podlehli poměrem 3:4, což je posunulo na místo třetí. Děkujeme všem chlapcům za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších podobných úspěchů.

 

Přednášky Tomáše Kubeše

V úterý 10.12. naši školu opět navštívil cestoval, novinář a fotograf Tomáš Kubeš. Pro sekundu a tercii si připravil povídání o Ekvádoru a Galapágách plné zajímavých informací doplněných fotografiemi a krátkými videi z jedinečných galapážských ostrovů, které si jejich obyvatelé bedlivě chrání, aby zachovali jejich hodnotu pro budoucí generace. Žáci druhých ročníků měli možnost poznat blíže země východní Evropy - Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu. Z vyprávění a fotografií poznali krásy rumunské přírody, moldavské vinice a různorodost Ukrajiny v celé její složitosti. Povídání o Ukrajině vyvrcholilo krátkým autorským filmem o Černobylu, který se po odvysílání hraného dokumentu z HBO stal celosvětovou turistickou atrakcí. Obě přednášky byly pro žáky obohacením výuky a možná i inspirací k hlubšímu zájmu o dané oblasti.

  

Anglické divadlo počtvrté

Dne 16. 12. 2019 naši školu již počtvrté v tomto roce navštívila mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, tentokrát s představením nazvaném The History of England.

Studenti čtvrtých ročníků se v první části představení zábavnou formou seznámili s nejvýznamnějšími okamžiky anglické historie, jako byla bitva u Hastingsu, stoletá válka a období vlády Jindřicha VIII. Ve druhé části se studenti dozvěděli zajímavé informace ze života O. Cromwella v období občanské války a s další význačnou osobností anglické historie, W. Churchillem a jeho úlohou v obou světových válkách.

Obě představení se u studentů setkala s pozitivním ohlasem, a tak se již těšíme na další setkání u zajímavých představení v příštím školním roce.

Strana 5 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru